Шановні суб’єкти господарювання міста Краматорськ та Донецької області!!!


Головне управління Держпродспоживслужби в Донецькій області (далі – Головне управління) повідомляє про виникнення непоодиноких випадків шахрайства з боку невідомих осіб, які видають себе за працівників Головного управління.

Злочинці діють наступним чином: відвідуючи суб’єкта господарювання, представляються працівниками контролюючих органів та інформують про проведення заходів державного нагляду (контролю) – перевірки з питань дотримання суб’єктом господарювання санітарних та протиепідемічних норм та правил. При цьому, злочинці відразу інформують, що вже бачать низку порушень у суб’єкта господарювання та вдаються до погроз про величезні штрафи та інші заходи реагування з боку контролюючого органу по відношенню до суб’єкта господарювання, а між словом пропонують вирішити дане питання за певну суму грошових коштів.

Для Вашої безпеки та вірного реагування наводимо вимоги та порядок, лише при дотримання яких можливе проведення заходів державного нагляду (контролю) з боку державних контролюючих органів, до котрих віднесено й Держпродспоживслужбу та її територіальні органи.

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 № 877-V (далі – Закон № 877) визначає правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов’язки та відповідальність суб’єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю).

Державний нагляд (контроль) здійснюється за допомогою планових та позапланових заходів, які здійснюються у формі перевірок, ревізій, оглядів, обстежень та в інших формах, визначених законом.

Прицьому слід зауважити, що Законом України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» від 02.09.2014 № 1669-VII органам і посадовим особам, уповноваженим законами здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, у період та на території проведення антитерористичної операції тимчасово забороняється проведення планових та позапланових перевірок суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у зоні проведення антитерористичної операції, крім позапланових перевірок суб’єктів господарювання, що відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності віднесені до суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику.

Таким чином, на сьогоднішній день можливе проведення лише позапланових заходів суб’єктів господарювання, яких віднесено до високого ступеню ризику.

В свою чергу, ст. 6 Закону № 877 визначено вичерпний перелік підстав для здійснення позапланових заходів.

Статтею 7 Закону № 877 визначаються розпорядчі документи органів державного нагляду (контролю), які передують заходу державного нагляду (контролю):

– наказ (рішення, розпорядження), який має містити найменування суб’єкта господарювання, щодо якого буде здійснюватися захід, та предмет перевірки;

– посвідчення (направлення), яке оформлюється на підставі наказу та повинно підписуватися керівником або його заступником органу, який планує здійснення заходу та засвідчуватися печаткою.

Перед початком здійснення заходу посадові особи органу державного нагляду (контролю) зобов’язані пред’явити керівнику суб’єкта господарювання – юридичної особи, її відокремленого підрозділу або уповноваженій ним особі (фізичній особі – підприємцю або уповноваженій ним особі) посвідчення (направлення) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), і надати суб’єкту господарювання копію посвідчення (направлення).

За результатами здійснення планового або позапланового заходу посадова особа органу державного нагляду (контролю) складає акт, один примірник якого вручається керівнику чи уповноваженій особі суб’єкта господарювання – юридичної особи, її відокремленого підрозділу, фізичній особі – підприємцю або уповноваженій ним особі в останній день заходу державного нагляду (контролю), а другий зберігається в органі державного нагляду (контролю).

В зв’язку з вищенаведеним Головне управління застерігає суб’єктів господарювання міста Краматорськ та Донецької області не потрапляти на гачок шахраїв та звернутися до вивчення своїх прав та обов’язків під час проведення заходів державного нагляду (контролю), які зазначені в вищенаведених нормативно-правових актах. Також радимо в разі з’ясування, що до вас прийшли шахраї під маскою державних контролюючих органів, – без зайвої паніки та будь яких зайвих дій негайно телефонувати до органів національної поліції за телефоном 102.

Також користуючись нагодою, інформуємо про можливість звернення на гарячу лінії Головного управління за номером телефону +38 0629 41 63 62 при виявлені порушень Законодавства України з боку посадових осіб Головного управління під час здійснення ними заходів державного нагляду (контролю).