Роз’яснення щодо державної реєстрації потужності для суб’єктів господарювання, які є власниками бджолосімей


Завантажити додатки

Для отримання дотацій згідно постанови Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 р. № 107 фізичні особи та суб’єкти господарювання, які є власниками бджолосімей, подають за місцезнаходженням пасіки до відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади (далі – органи місцевого самоврядування) до 01 жовтня поточного року необхідні наступні документи видані Держпрожспоживслужбою:

-копія ветеринарно-санітарного паспорта пасіки;

-копія рішення про державну реєстрацію потужності.

Державна реєстрація потужності проводиться відповідно до «Порядку проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим суб’єктам» (далі – Порядок), затверджений наказом Мінагрополітики та продовольства України від 10.02.2016 №39.

Особливості заповнення Заяви та Інформації до Заяви на державну реєстрацію операторів з виробництва і переробки продуктів бджільництва полягають у наступному.

1.В Заяві повинна бути зазначена наступна інформація:

пункт 1 «Найменування або прізвище, ім’я, по батькові оператора ринку» зазначається:


для фізичних осіб-підприємців – найменування,

для фізичних осіб – прізвище, ім’я, по батькові;

пункт 4 «Адреса потужності оператора ринку» зазначається:

для фізичних осіб-підприємців – місце знаходження (місце проживання) оператора ринку, в управлінні якого перебуває така потужність,

для фізичних осіб – місце проживання оператора ринку, в управлінні якого перебуває така потужність;

пункт 6 «Вид діяльності, що планується здійснювати з використанням потужності» символом “V” робиться позначка в пункті 1.1 – первинне виробництво, в 1.3 – зберігання та в пункті 1.4 – реалізація (за необхідності);

2.В Інформації до заявки про державну реєстрацію потужності повинна бути зазначена наступна інформація:

пункт 2:


для фізичних осіб-підприємців – ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань,

для фізичних осіб – реєстраційний номер облікової картки платника податків чи серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті); пункт 4 «Назва потужності» зазначається «Пасіка»;

пункт б «Опис потужності» зазначається «Виробництво меду» або «Виробництво меду та продуктів бджільництва»;


пункт 7 «Перелік харчових продуктів, виробництво та/або обіг яких планується здійснювати на потужності» зазначається «Мед» або «Мед та продукти бджільництва».

Зразок заповнення Заявки, Інформації до заявки про державну реєстрацію потужності, додається.

Краматорське міське управління
Головного управління Держпродспоживслужби
в Донецькій області