Результати вимірювання забруднення атмосферного повітря за допомогою пересувної екологічної лабораторії у м.Краматорськ


З метою реагування на звернення громадян, на замовлення Відділу комунального господарства Краматорської міської ради, Департаментом екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації та Краматорською лабораторією спостережень за забрудненням атмосферного повітря, 15 вересня 2020 року були проведені виміри впливу діючих джерел забруднення на стан атмосферного повітря у м. Краматорську, за допомогою пересувної екологічної лабораторії.

Основним критерієм якості атмосферного повітря є гранично допустима концентрація (ГДК) забруднюючої речовини. При проведених вимірюваннях рівень забруднення оцінювався в порівнянні з ГДК максимально разовою (ГДК м.р.), яка є основною характеристикою небезпечності шкідливої речовини, при короткотривалому впливі (20 хв.) атмосферних домішок, а також для показників пилу загального та за фракціями РМ 2.5 та РМ 10.

За результатами спостережень перевищення ГДК (вище нормативів Директиви 2008/50/ЄС) було зафіксовано за вмістом РМ2.5, РМ10 – речовини у вигляді твердих суспендованих часток (мікрочастинки та волокна) із аеродинамічним діаметром менше    2,5 мкм та 10 мкм відповідно, в районі смт. Іванівка, вул. Самари, 1. Перевищення ГДК фіксувалося на протязі 20-хвилинного осереднення, в залежності від напрямку вітру.

Протокол вимірювань додається.