Рекомендації суб’єктам господарювання Краматорська щодо дотримання авторського права і суміжних прав


До уваги суб’єктів господарювання

Згідно Закону України від 23.12.1993 № 3792-XII «Про авторське право і суміжні права» музичні твори з текстом і без тексту є об’єктом авторського права. Виконання літератур­них, драматичних, музичних, музично-драматичних, хореографічних, фольклорних та інших творів; фонограми та відеограми є об’єктами суміжних прав.

У відповідності до ч. 3 ст. 20 Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» користувачі зобов’язані до початку використання у своїй діяльності об’єктів авторського права або суміж­них прав укласти договір про використання об’єктів авторського права або суміжних прав з організацією колективного управління, яка здійснює управління майновими правами у від­повідній сфері.