Регулювання оплати праці найманих працівників. Диференціація окладів (тарифних ставок) працівників


Правове регулювання оплати праці здійснюється на підставі законодавчих актів України, зокремаКонституції України, Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України), Закону України «Про оплату праці», Закону України «Про відпустки».

Договірне регулювання оплати праці суб’єктами господарювання відбувається на основі Генеральної, галузевих, територіальних угод та локальних документів підприємства – колективного договору, Положення про оплату праці, Положення про преміювання, які є додатками до колективного договору та складаються відповідно до норм законодавства про оплату праці та з урахуванням положень вказаних угод (ст. 14 Закону України «Про оплату праці»).

Положення про оплату праці роботодавець розробляє самостійно. У ньому він фіксує системи та форми оплати праці, що застосовуються на підприємстві, визначає структуру заробітної плати, мінімальний посадовий оклад (тарифну ставку), строки і порядок виплати заробітної плати, порядок вирішення трудових спорів з питань оплати праці.

Диференціація окладів (тарифних ставок) працівників

Ст. 96 КЗпП та ст. 6 Закону України «Про оплату праці» визначено наступне: мінімальна тарифна ставка (оклад) в місячному розмірі не може бути менше прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року (у 2021 році — 2270 грн). У такому розмірі може бути нарахована основна зарплата за просту некваліфіковану працю.

Водночас збільшення їх розмірів може бути передбачене колективним договором та Положенням про оплату праці.

Звертаємо увагу роботодавців та бухгалтерів! Якщо ж виконання роботи потребує певної кваліфікації (навичок), оклад (тарифну ставку) слід визначати з урахуванням міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних ставок (посадових окладів) відповідно до ст. 96 КЗпП України, галузевих угод та інших профільних документів з умов оплати праці (наприклад для бюджетної сфери).

Зауважуємо!

Відповідно до ст. 31 Закону України «Про оплату праці» загальна сума заробітної плати за місяць при виконанні норми праці не може бути нижча розміру мінімальної заробітної плати (у 2021 році: з 1 січня – 6000 грн., з 1 грудня – 6500 грн.).

Оклад (тарифна ставка) в мінімальному розмірі, визначеному законом, може бути встановлений тільки для простих професій. Нагадуємо, що перелік цих професій наведено в розд. 9 Класифікатора професій.

Встановлення однакових окладів (тарифних ставок) – це порушення вимог ст. 94, 96 КЗпП і ст. 6 Закону України «Про оплату праці». Тому, необхідно диференціювати оклади (тарифні ставки) залежно від кваліфікації працівника та складності робіт.