Про виплату недоотриманої пенсії у зв’язку зі смертю пенсіонера


Відповідно до ст. 52 Закону України від 09.07.2003 № 1058 «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», пенсія, яка належала пенсіонеру і залишилася недоотриманою у зв’язку з його смертю виплачується по місяць смерті пенсіонера, незалежно від дати смерті.

Кому виплачується недоотримана пенсія?

Протягом 6 місяців від дня смерті пенсіонера недоотримана пенсія виплачується членам його сім’ї, які проживали разом з померлим на день його смерті. Непрацездатним членам сім’ї, зазначеним у частині другій статті 36 цього Закону, які знаходилися на утриманні, недоотримана пенсія виплачується незалежно від того, проживали вони разом з померлим пенсіонером чи не проживали.

Куди звертатись за виплатою недоотриманої пенсії?

Згідно з п 1.5 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 №22-1, зі змінами – заява про виплату недоотриманої пенсії у зв’язку зі смертю пенсіонера подається до органу, що призначає пенсію, в якому померлий пенсіонер перебував на обліку як одержувач пенсії.

Які документи надаються для оформлення недоотриманої пенсії ?

До органу Пенсійного фонду України, де померлий пенсіонер перебував на обліку, надаються: паспорт заявника, свідоцтво про смерть, документи, що підтверджують родинні стосунки, документи про спільне проживання разом з померлим та відповідна заява.

Додатково заявники, які згідно з паспортом зареєстровані на тимчасово окупованій території, надають власну довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Документи, що підтверджують родинні стосунки: паспорт, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, довідки про склад сім’ї або рішення суду.

Документи, що підтверджують проживання з пенсіонером на день його смерті: паспорт, довідки уповноважених органів з місця проживання, у тому числі органів місцевого самоврядування або інші документи.

Непрацездатні члени сім’ї, які знаходились на утриманні померлого пенсіонера, надають документи, які засвідчують, що вони перебували на утриманні померлого пенсіонера.

Якщо одночасно звертається декілька членів сім’ї, належна сума недоотриманої пенсії діляться між заявниками порівну.

Відповідно до ст. 52 Закону №1058 сума пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася недоотриманою у зв’язку з його смертю, входить до складу спадщини.

Після 6 місяців від дня смерті пенсіонера до органу Пенсійного фонду України, де померлий пенсіонер перебував на обліку, надаються: заява, паспорт заявника, свідоцтво про смерть та свідоцтво про право на спадщину.

Свідоцтво про право на спадщину оформлюється нотаріусами відповідно до норм законодавства.

Відповідно до ст. 46 Закону №1058 нараховані суми пенсії, на виплату яких пенсіонер мав право, але не отримав своєчасно з власної вини, виплачуються за минулий час, але не більше ніж за три роки до дня звернення заявника за недоотриманою  пенсією.

Недоотримана пенсія може виплачуватися за довіреністю.

Недоотримана пенсія виплачується через відділення Центрального поштового зв’язку №7 у м. Краматорську за разовими дорученнями, які оформлюються управлінням Пенсійного фонду України у м. Краматорську Донецької області. Разові доручення дійсні до кінця місяця, у якому вони були виписані.

Адміністрація управління Пенсійного фонду України у м. Краматорську Донецької області