Про виконання вимог антикорупційного законодавства в управлінні Пенсійного фонду України у м. Краматорську Донецької області за І квартал 2021 року


З метою виконання вимог антикорупційного законодавства управлінням Пенсійного фонду України у м. Краматорську Донецької області організовано роботу, спрямовану на своєчасне виявлення, усунення та мінімізацію корупційних ризиків, причин, що їх породжують та умов, що їм сприяють.

Пріоритетним напрямком є роз’яснювальна робота, яка спрямована на формування достатніх знань з антикорупційного законодавства та неухильного дотримання його вимог.

Протягом І кварталу 2021 року в управлінні проведено 8 інформаційно-роз’яснювальних заходів щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, зазначені питання розглянуті на апаратних нарадах та технічних навчаннях в структурних підрозділах управління. Розглянуті накази та роз’яснення Національного агентства з питань запобігання корупції, Закон України від 14.10.2014 №1700-VII “Про запобігання корупції”, наказ Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 №158 “Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування”, також використовуються створені в управлінні Пам’ятки щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства. Загальна кількість державних службовців, які прийняли участь в зазначених навчаннях складає 94 особи.

Також протягом І кварталу 2021  року 5 державних службовців управління підвищили кваліфікацію шляхом проходження навчального онлайн – курсу на веб-сайті “Рrometheus: “Просто про е-декларування!”.

В ході здійснення антикорупційних заходів важливим напрямком в діяльності управління залишається проведення роботи по зміцненню кадрового потенціалу.

Для здійснення внутрішнього контролю за своєчасністю подання декларацій  осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за формою та в порядку визначеними ст. 45 Закону України “Про запобігання корупції”,  в управлінні вжито ряд заходів.

Державні службовці, що мають намір припинити діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави,  підписують попередження щодо  зобов’язання подання декларацій «Перед звільненням» та «Після звільнення».

Забезпечено завчасну перевірку електронних поштових скриньок, вказаних в персональному кабінеті Єдиного державного реєстру декларацій, термінів дій та працездатності електронного цифрового підпису.

В ході проведення підготовки до «Кампанії декларування 2021» окрему увагу приділено працівникам, які перебувають в соціальних відпустках для догляду за дитиною. Таким працівникам направлено поштою або вручено особисто листи з нагадуванням про зобов’язання подання «Щорічних» декларацій.

З метою забезпечення подання декларацій особами, які звільнились протягом 2020 року та припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, направлено поштою або вручено особисто листи з нагадуванням про зобов’язання подання декларацій «Після звільнення».

За результатами проведених заходів забезпечено 100% подання декларацій суб’єктами декларування.

В управлінні організована постійно діюча телефонна «гаряча лінія», контактна інформація з цих питань розміщена на інформаційному стенді управління.

В приміщенні управління встановлено «антикорупційну скриньку» для повідомлень про неправомірні дії працівників управління. Протягом І кварталу 2021 року до «антикорупційної скриньки» управління повідомлення не надходили.

На інформаційному стенді управління розміщено «телефон довіри» з питань протидії корупції в органах ПФУ в Донецькій області.

З метою попередження, виявлення та врегулювання потенційного конфлікту інтересів посадових осіб, уповноважених на виконання функцій держави, здійснюється щомісячний моніторинг додержання посадовими особами антикорупційного законодавства в частині обмеження спільної роботи близьких осіб.

Забезпечується контроль за додержанням законодавства під час здійснення державних закупівель в електронній системі публічних закупівель.

Проводиться анкетування/опитування громадян, які звернулись до управління щодо якості обслуговування та надання інформаційних послуг управлінням.

Робота за цим напрямком продовжується та знаходиться на постійному контролі керівництва управління.

Адміністрація управління Пенсійного фонду України у м. Краматорську Донецької області