Про часткове відшкодування вартості придбаних установок індивідуального доїння молока!


До відома фізичних осіб-власників корів, овець та кіз!!!

На виконання Порядку використання у 2021 році коштів обласного бюджету, перед­бачених для часткового відшкодування вартості придбаних установок індивідуального дої­ння молока, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника облас­ної військово-цивільної адміністрації від 25.05.2021 № 482/5-21, зареєстрованого Східним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції, головним розпорядником коштів обла­сного бюджету, передбачених для часткового відшкодування вартості придбаних установок індивідуального доїння молока, є департамент агропромислового розвитку та земельних від­носин Донецької облдержадміністрації (далі – Головний розпорядник), який знаходиться за адресою: бул. Машинобудівників 20, м. Краматорськ, Донецька обл., 84313.

Отримувачами коштів є господарства населення, що ведуть господарство на території Донецької області, в особі фізичних осіб – власників корів, овець та кіз, які утримують дві та більше корів та (або) чотири та більше овець та (або) кіз, які у 2021 році придбали установку індивідуального доїння молока, крім такої, що була у користуванні.

Власники корів, овець та кіз мають право на часткове відшкодування вартості лише однієї установки один раз протягом дії Програми економічного і соціального розвитку Доне­цької області на 2021 рік, затвердженої розпорядженням голови Донецької обласної держав­ної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05 лютого 2021 року № 100/5-21 (із змінами).

Часткове відшкодування здійснюється в обсязі 75% від фактичної вартості установки, що придбана протягом поточного бюджетного періоду, та не може перевищувати 15000 гри­вень.

Підставами для прийняття рішення про відмову у наданні часткового відшкодування вартості установки є:

 1. подання заяви та документів, визначених пунктом 5 розділу ІІІ, особою, яка згідно із пунктом 1 розділу ІІ Порядку не має право на часткове відшкодування вартості придбаних установок індивідуального доїння молока;
 2. подання на розгляд Комісії недостовірних відомостей та документів;
 3. власником корів, овець та кіз протягом останніх двох років отримано або отриму­ється аналогічна підтримка (відшкодування, компенсація) з обласного або інших бюджетів;
 4. власник корів, овець та кіз має заборгованість або прострочені боргові зобов’язання за кредитами в банківській установі, в якій відкрито розрахунковий рахунок.

Власники корів, овець та кіз, які мають намір отримати часткове відшкодування вар­тості установки, протягом строку, зазначеного в даному оголошені для подачі документів, подають на розгляд Комісії такі документи:

 1. заяву про надання часткового відшкодування вартості придбаної установки індиві­дуального доїння молока (додаток 1 до Порядку);
 2. копії паспортів великої рогатої худоби, реєстраційних свідоцтв овець/кіз, виданих у встановленому порядку;
 3. копію документу, який підтверджує факт оплати придбаної установки індивідуаль­ного доїння молока;
 4. копії технічної документації на установку (із зазначенням її індивідуального серій­ного номера) та гарантійного талону;
 5. копію паспорту громадянина України;
 6. копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків, або паспорту громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно пові­домили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
 7. згоду на обробку персональних даних;
 8. довідку про банківські реквізити, видану банківською установою, в якій відкрито розрахунковий рахунок;
 9. довідку, видану банківською установою, в якій відкрито рахунки, про відсутність (наявність) прострочених боргових зобов’язань за кредитами;
 10. письмове зобов’язання фізичної особи – власника корів, овець та кіз повернути кошти обласного бюджету, одержані для часткового відшкодування вартості установки, у разі невиконання вимог, передбачених пунктом 4 розділу IV та у випадках, зазначених у пу­нкті 4 розділу V Порядку (додаток 2 до Порядку).

Отримати довідкову інформацію можливо за телефонами: (0626) 42-01-20, 42-01-21 та на офіційній веб-сторінці департаменту за посиланнями: https://agro.dn.gov.ua/rozporyadzhennya-golovi-doda-vid-25-25-2021-482-5-21/;

https://agro.dn.gov.ua/vikoristannya-u-2021-rotsi-koshtiv-oblasnogo-byudzhetu-dlya-chastkovogo­vidshkoduvannya-vartosti-pridbanih-ustanovok-individualnogo-doyinnya-moloka/

Заяви та документи від претендентів приймаються у робочий час в приміщені депар­таменту агропромислового розвитку та земельних відносин Донецької облдержадміністрації за адресою: бул. Машинобудівників 20,м. Краматорськ, Донецька обл.,

Комісія приймає заяви та документи від претендентів до 01.12.2021. Чергове засідання комісії відбудеться 09.12.2021 у приміщені департаменту.