Повідомлення про оприлюднення проєкту документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку


Повна назва документа державного планування: Програма економічного і соціального розвитку м. Краматорськ на 2021 рік (далі – Програма).

Краматорська міська рада повідомляє про початок громадських обговорень проєкту документу державного планування Програма економічного і соціального розвитку м. Краматорськ на 2021 рік та звіту зі стратегічної екологічної оцінки.

Програма визначає сукупність взаємоузгоджених завдань і заходів, які визначають пріоритетні напрями економічного і соціального розвитку, підвищення стандартів життя населення шляхом розбудови інфраструктури, забезпечення якості та загальної доступності публічних послуг, підтримки ініціатив малого бізнесу та створення позитивного іміджу території Краматорської міської ради.

Передбачувана процедура громадського обговорення:

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»  громадське обговорення звіту зі стратегічної екологічної оцінки та проєкту документу державного планування  розпочато з дня їх оприлюднення, а саме  30 грудня 2020 на сайті Краматорської міської ради до 29 січня 2021.

Громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (в тому числі в електронному вигляді) зауваження                   та пропозиції до звіту із стратегічної екологічної оцінки та проєкту документу державного планування. Усі зауваження і пропозиції до проєкту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду замовником. За результатами розгляду замовник враховує одержані зауваження або вмотивовано їх відхиляє.

Ознайомитися з проєктом Програми економічного і соціального розвитку міста Краматорськ на 2021 рік, звітом про стратегічну екологічну оцінку  та отримати додаткову інформацію можна за адресою: 84313, Донецька обл.,        м. Краматорськ, пл. Миру, 2, каб. 412. aбо за телефоном: 0626-485670.

Зауваження і пропозиції до проєкту Програми економічного і соціального розвитку міста Краматорськ на 2021 рік та звіту про стратегічну екологічну оцінку подаються до Виконавчого комітету Краматорської міської ради Донецької області.

Відповідальна особа: Рубайло Ярослава Сергіївна (контактні дані: ел.адреса: ekoot_krm@ukr.net, телефон: 0626-48-56-70).

Строк подання зауважень і пропозицій становить 30 днів, пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.

Проведення транскордонних консультацій не передбачається.