Пенсійне забезпечення учасників бойових дій


Відповідно до ст. 115 Закону України «Про загальнообов’язкове пенсійне страхування» (далі – Закон № 1058) учасники бойових дій мають право на дострокову пенсію за віком по досягненні чоловіками 55 років за наявності страхового стажу не менше 25 років, жінками – 50 років при наявності страхового стажу не менше 20 років. 

Наявність страхового стажу можна перевірити на вебпорталі Пенсійного фонду України, замовивши довідку ОК-5, яка формується за будь-який період,  починаючи з 2000 року, та містить відомості про суми заробітку для нарахування соціальних виплат (у тому числі доплата до мінімальної заробітної плати). На підставі цієї довідки ви можете проаналізувати свій страховий стаж та зарплату після 01.07.2000, яка в майбутньому буде використана при призначенні пенсії.

Хто є учасниками бойових дій? 

Учасниками бойових дій є особи, які брали участь у виконанні бойових завдань по захисту Батьківщини у складі військових підрозділів, з’єднань, об’єднань всіх видів та родів військ. Збройних сил діючої армії (флоту), у партизанських загонах і підпіллях та інших формуваннях як у воєнний, так і мирний час. Перелік підрозділів, які входили до складу діючої армії та інших формувань, визначає Кабінет Міністрів. Особи які належать до учасників бойових дій, перелічені в статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». 

Надбавки та підвищення до пенсій учасникам бойових дій: 

• підвищення в розмірі 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; 

• цільова грошова допомога на прожиття в розмірі 40,00 грн відповідно до Закону України «Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни»; 

• пенсія за особливі заслуги, передбачені Законом України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» (наприклад, нагороджені орденами України або мають звання Герой України). 

Порядок визначення розміру пенсії за віком 

Розмір дострокової пенсії за віком для учасників бойових дій обчислюється у загальному порядку відповідно до статті 27 Закону № 1058. При обчисленні враховується заробітна плата (дохід) застрахованої особи і страховий стаж особи у вигляді коефіцієнта, визначеного відповідно до статті 25 Закону № 1058. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.07.2010 №656 в разі, коли місячний розмір пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, та інших доплат до пенсій, установлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) у учасників бойових дій не досягає 165% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, виплачується щомісячна державна адресна допомога до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначених розмірів. 

Документи для призначення дострокової пенсії за віком: 

• документ, що посвідчує особу; 

• документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків ( за наявності); 

• посвідчення учасника бойових дій; 

• довідка про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, або довідка про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, або довідка про проходження військової служби у складі діючої армії в період бойових дій, а для осіб, яким встановлено статус учасника бойових дій — документи, на підставі яких встановлено статус учасника бойових дій, визначені Порядком надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.0/.2014 № 413 (у разі призначення пенсії учасникам бойових дій згідно з пунктом 4 частини 1 статті 115 Закону №1058); 

• документи про страховий стаж; 

• довідка про заробітну плату за будь-які 60 місяців страхового стажу підряд по 30.06.2000. 

Адміністрація управління Пенсійного фонду України у м. Краматорську Донецької області