ОШУРКО Денис Вікторович – новообраний секретар Краматорської міської ради згідно із рішенням Краматорської міської ради від 23.11.2015 № 1/VII-02.

Народився 2 вересня 1984 року у місті Краматорську Донецької області. Освіта вища.

Трудову діяльність розпочав у 2006 році на публічному акціонерному товаристві «Новокраматорський машинобудівний завод» інженером конструктором відділу головного механіка, начальником бюро молодіжної політики і реклами відділу маркетингових комунікацій, заступником начальника відділу маркетингових комунікацій.

Працював на ПАО «НКМЗ» до листопада 2015 року.

23 листопада 2015 року рішенням сесії Краматорської міської ради обраний секретарем Краматорської міської ради.

Одружений, має доньку.


Додаток

до розпорядження міського голови

від 16.01.2016 № 10p

Секретар міської ради

(питання підготовки сесії міської ради, координації роботи постійних комісій міської ради, здійснення заходів з підготовки та проведення референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування, організації взаємодії міської ради із засобами масової інформації, координація діяльності органів самоорганізації населення)

Здійснює повноваження міського голови у разі дострокового припинення ним своїх повноважень чи неможливості виконання ним своїх повноважень. Тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень міського голови і до моменту вступу на посаду новообраного міського голови відповідно до Закону.

Відповідно до ч.3 ст.50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» секретар міської ради:

скликає сесії міської ради в разі немотивованої відмови міського голови або неможливості його скликати сесію міської ради; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

веде сесії міської ради та підписує їх рішення у випадках, вказаних у першому абзаці його повноважень;

організує підготовку сесії міської ради, питань, що вносяться на розгляд ради;

забезпечує своєчасне доведення рішень міської ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням;

координує діяльність постійних та інших комісій міської ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

організує за дорученням міської ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

вирішує за дорученням міського голови або міської ради інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів.

Координує діяльність: відділу роботи з депутатами; органів самоорганізації населення.

Очолює комісії: з питань поновлення прав реабілітованих; атестаційну.

Забезпечує взаємодію з КП «Міська газета «Краматорська правда» Краматорської міської ради», засобами масової інформації.

Відповідно до п.10 ч.3 ст.50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» секретар міської ради:

взаємодіє з науковими організаціями міста та області при розробці та впровадженні прогресивних методів управління;

забезпечує організацію дійової системи навчання та підвищення кваліфікації депутатів і апарату міської ради.

Веде особистий прийом громадян.

Організує взаємодію міської ради із засобами масової інформації.

Розглядає звернення громадян відповідно до покладених на нього обов’язків.

Має право підпису фінансових документів.

Несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому повноважень.