Організація надання соціальних послуг Центром обліку бездомних осіб Краматорської міської ради


Центр обліку бездомних осіб Краматорської міської ради (далі – Центр) надає послуги відповідно до Закону України «Про соціальні послуги» від 17 січня 2019 року № 2671-VIII, закону України № 2623/4 «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», Наказу Міністерства Соціальної політики України від 19.02.2009 № 70/411/101/65/19/32 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що надають соціальні послуги бездомним особам», Положення про Центр обліку бездомних осіб Краматорської міської ради  затвердженого рішенням міської ради  23.11.2011 № 11/VI -4.

Рішенням міської ради  від 14.11.2007 № 15/V-31 створено Центр обліку бездомних осіб, розташований за адресою м. Краматорськ, вул. Академічна, 96, який є закладом соціального захисту для виявлення та ведення обліку бездомних осіб.

Центр надає базові соціальні послуги консультативної та соціальної допомоги, спрямованої на їх реінтеграцію та соціальну адаптацію. Працівниками Центру проводиться забезпечення мінімального комплексу соціальних послуг бездомним особам та особам звільненим з місць позбавлення волі, які досягли 18-річного віку, у тому числі бездомним особам з дітьми, а також іноземцям та особам без громадянства, які проживають на території України.

1 червня 2020 року втупила в дію постанова Кабінету Міністрів України № 587 «Про організацію надання соціальних послуг», яка визначає  порядок виявлення осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах або мають найвищий ризик потрапляння в такі обставини, та організації надання їм соціальних послуг відповідно до індивідуальних потреб.

 Центром ведеться робота по виявленню потреб у соціальних послугах, оцінюванню потреб у соціальних послугах, наданню соціальних послуг консультування, посередництва, представництва інтересів. У переліку соціальних послуг установи передбачено організацію вуличної роботи (соціального патрулювання) з метою виявлення бездомних осіб та надання їм допомоги на вулицях міста поза межами Центру. Працівники Центру консультують безпритульних осіб про надання соціальних послуг та роздають друковані інформаційні матеріали.

Центром забезпечується  вирішення таких соціально важливих завдань:

  • надання базових соціальних послуг бездомним особам відповідно до їх індивідуальних потреб та особистісних характеристик з метою їх реінтеграції у суспільство;
  • організація співпраці з місцевими органами виконавчої влади, соціального захисту населення, охорони здоров’я, внутрішніх справ, центрами зайнятості, навчальними закладами, об’єднаннями громадян, благодійними, релігійними організаціями, волонтерами, підприємцями, залучення до надання соціальних послуг надавачів недержавного сектору (шляхом соціального замовлення, державно-приватного партнерства, соціальних програм тощо), установами та організаціями незалежно від форм власності, приватними особами для виконання поставлених цілей;
  • використання та розвиток сучасних методів соціальної роботи з бездомними особами;
  • сприяння формуванню позитивної громадської думки та толерантного    ставлення мешканців міста до бездомних осіб та осіб звільнених з місць позбавлення волі.

Організація надання соціальних послуг здійснюється шляхом взаємодії суб’єктів системи надання соціальних послуг у порядку, затвердженому Міністерством соціальної політики України.