Оплата праці за нічний час роботи


До уваги роботодавців та бухгалтерів підприємств, установ та організацій, а також фізичних осіб – підприємців, які використовують найману працю!

Законом України від 24.03.1995 № 108/95-ВР «Про оплату праці» (далі – Закон № 108/95-ВР) визначені норми оплати праці і гарантії, які є мінімальними державними гарантіями для працівників, у тому числі оплата за роботу в нічний час.

Нічним вважається час з 10 години вечора до 6 години ранку відповідно до ст. 54 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП).

Щодо тривалості роботи в нічний час

При роботі в нічний час встановлена тривалість роботи (зміни) скорочується на одну годину. При цьому скорочуватися може лише тривалість зміни, а тижнева норма годин робочого часу не скорочується. Тобто, в одну ніч тривалість роботи може бути скорочена на одну годину, а через декілька днів на цей же час має бути продовжена тривалість роботи у денний час. Тому, скорочення тривалості роботи у нічний час провадиться в межах встановленого працівнику режиму робочого часу. Графіки змінності мають забезпечити відпрацювання 40-годинного робочого тижня.

Тривалість нічної роботи зрівнюється з денною у тих випадках, коли це необхідно за умовами виробництва, зокрема у безперервних виробництвах, а також на змінних роботах при шестиденному робочому тижні з одним вихідним днем.

Проте, скорочення робочого часу у нічні години не відбувається працівникам, для яких вже передбачено скорочення робочого часу, а саме:

  • для працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці, – не більш як 36 годин на тиждень (п. 2 ч. 1 та ч. 3 ст. 51 КЗпП);
  • для окремих категорій працівників (учителів, лікарів та інших), яким законодавством встановлюється скорочена тривалість робочого часу відповідно до ч. 3 ст. 51 КЗпП.

Щодо заборони залучення окремих категорій працівників до роботи у нічний час

Відповідно до ст. 55 КЗпП забороняється залучення до роботи у нічний час:

  • вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років (ст. 176 КЗпП),
  • осіб, молодших вісімнадцяти років (ст. 192 КЗпП).

Крім того, робота осіб з інвалідністю у нічний час допускається лише за їх згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям (ст. 172 КЗпП).

Щодо обліку робочого часу працівників

Роботодавець зобов’язаний вести табельний облік робочого часу працівників, у якому робляться відмітки, у тому числі про фактично відпрацьований нічний час. Ведення табельного обліку робочого часу на підприємствах, в установах і організаціях регламентується наказом Держкомстату України від 05.12.2008 р. № 489 «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» та ст.30 Закону № 108/95-ВР.

Щодо оплати праці за роботу у нічний час

Відповідно до ст. 108 КЗпП робота в нічний час оплачується в підвищеному розмірі, який установлюється генеральною, галузевими (регіональними) угодами та колективними договорами але не нижче 20 % тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи в нічний час.

Крім того, доплата за роботу в нічний час не враховується для обчислення розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру, тобто виплачується понад мінімальний розмір заробітної плати (ст. 3-1 Закону № 108/95-ВР).

Наголошуємо суб’єктам господарювання на необхідності забезпечення неухильного дотримання законодавства про працю України, збереженні трудових прав працівників.

Інформація управління праці та соціального захисту населення Краматорської міської ради