Охорона праці неповнолітніх


Охорона праці підлітків | Охорона праці

Відповідно до ст. 187 КЗпП України неповнолітні, тобто особи, що не досягли 18 років, у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх. Разом з тим, в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці неповнолітні користуються пільгами, встановленими законодавством України.

Вік, з якого допускається прийняття на роботу неповнолітніх, згідно із ст. 188 КЗпП України.

Не допускається прийняття та роботу осіб молодших 16 років. Але як виняток, за згодою одного із батьків або особи, що його замінює, можуть прийматись на роботу особи, які досягли 15 років.

Для виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров’ю і не порушує процесу навчання, у вільний від навчання час допускається прийняття на роботу учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів, що досягли 14-річного віку за згодою одного з батьків або особи, що його замінює.

Усі особи молодше 18 років приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду і в подальшому, до досягнення 21 року, щороку підлягають обов’язковому медичному оглядові.

На кожному підприємстві, в установі, організації має вестися спеціальний облік працівників, які не досягли 18 років, із зазначенням дати їх народження.

Неповнолітні працівники мають право на скорочену тривалість робочого часу:

у віці 16-18 років – 36 годин на тиждень;

у віці 15-16 років (для учнів віком 14-15 років, які працюють у період канікул) – 24 години на тиждень

Оплата праці працівників молодше 18 років при скороченій тривалості щоденної роботи, згідно із ст. 194 КЗпП України, виплачується в такому ж розмірі, як працівникам відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи.

Роботи, на яких забороняється застосування праці осіб молодше 18 років:

на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці;

на підземних роботах;

на роботах, що передбачають підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для неповнолітніх граничні норми;

нічних, надурочних роботах і роботах у вихідні дні.

Працівників молодше 18 років забороняється призначати на роботи, які пов’язані виключно з підійманням, утриманням або переміщенням важких речей.

До тривалої роботи по підійманню та переміщенню важких речей неповнолітні до 15 років не допускаються.

До роботи, що потребує підіймання та переміщення важких речей, допускаються неповнолітні, які не мають медичних протипоказань, що засвідчено відповідним лікарським свідоцтвом.

Робота працівників молодше 18 років з вантажами не повинна становити більше 1/3 робочого часу.

Вага окремого вантажу та сумарна вага вантажу, який може підіймати та переміщувати неповнолітня особа, не повинна перевищувати граничних норм.

Граничні норми підіймання та переміщення вантажів неповнолітніми під час короткочасної та тривалої роботи

Календарний вік (років) Граничні норми ваги вантажу (кг)
Короткочасна робота (1-2 підняття та переміщення вантажу) протягом 1 год. робочого часу Тривала робота (більше ніж 2 підняття та переміщення протягом 1 год. робочого часу
14 5 2.5
15 12 6 8.4 4.2
16 14 7 11.2 5.6
17 16 8 12.6 6.3

Особи віком до 18 років мають право на щорічну основну відпустку тривалістю 31 календарний день у зручний для них час (ст. 75 КЗпП України).

Щорічні відпустки працівникам віком до 18 років повної тривалості у перший рік роботи надаються за їх заявою до настання шестимісячного терміну безперервної роботи на даному підприємстві, в установі, організації.

Інформація управління праці та соціального захисту населення