Оголошується пошук кандидатів у присяжні Краматорського міського суду


Шановні мешканці міста!

Якщо Ви постійно проживаєте на території м. Краматорська та виявили бажання бути присяжним Краматорського міського суду, просимо Вас до 15.02.2021 року подати на адресу Краматорської міської ради (пл. Миру 2, каб. № 212, 2 поверх) такі документи:

– власноручно написану заяву про включення до списку присяжних Краматорського міського суду;

– ксерокопію паспорта громадянина України (сторінки з фотографіями, сторінки з даними про те, ким і коли видано паспорт та сторінка з інформацією про останнє місце реєстрації /проживання кандидата), або ксерокопію паспорта громадянина України у вигляді ID-картки та довідку про реєстрацію місця проживання або місця перебування;

– копію ідентифікаційного коду;

– документ, що підтверджує відсутність судимостей;

– документ, що підтверджує відсутність хронічних психічних чи інших захворювань, що перешкоджають виконанню обов’язків присяжного;

– контактні данні.

Довідки за телефоном: 48-53-45.

Довідкова інформація:

Відповідно до статті 65 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» присяжним може бути громадянин України, який досяг тридцятирічного віку і постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду, якщо інше не визначено законом.

Не включаються до списків присяжних громадяни:

1) визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;

2) які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов’язків присяжного;

3) які мають незняту чи непогашену судимість;

4) народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, судді, прокурори, працівники правоохоронних органів (органів правопорядку), військовослужбовці, працівники апаратів судів, інші державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, адвокати, нотаріуси, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя;

5) особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

6) громадяни, які досягли шістдесяти п’яти років;

7) особи, які не володіють державною мовою.

Згідно до Закону України «Про запобігання корупції» присяжні (під час виконання ними обов’язків у суді) зобов’язані подавати електронну декларацію в порядку встановлену цим законом.

У чому полягає участь присяжного у кримінальному судочинстві?

Кримінальне провадження в суді першої інстанції щодо злочинів, за вчинення яких передбачено довічне позбавлення волі, здійснюється колегіально судом у складі трьох професійних суддів, а за клопотанням обвинуваченого – судом присяжних у складі двох професійних суддів та трьох присяжних. Кримінальне провадження стосовно кількох обвинувачених розглядається судом присяжних стосовно всіх обвинувачених, якщо хоча б один з них заявив клопотання про такий розгляд.

Визначає присяжних для участі у справі автоматизована система документообігу суду. Всі питання, пов’язані з судовим розглядом, крім окремо визначеного питання, судді і присяжні вирішують спільно.

У чому полягає участь присяжного у цивільному судочинстві?

Відповідно до статті 293 Цивільного процесуального кодексу України суд розглядає в порядку окремого провадження у складі одного судді і двох присяжних справи про:

– обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;

– визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою;

– усиновлення;

– надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку;

– примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу.

Гарантії прав присяжних

Присяжним за час виконання ними обов’язків у суді в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, виплачується винагорода. Їм відшкодовуються витрати на проїзд і наймання житла, а також виплачуються добові. Зазначені виплати здійснюються територіальними управліннями Державної судової адміністрації України за рахунок коштів Державного бюджету України.

За присяжними на час виконання ними обов’язків у суді за місцем основної роботи зберігаються всі гарантії та пільги, передбачені законом. Час виконання присяжним обов’язків у суді зараховується до всіх видів трудового стажу.

На присяжних поширюються гарантії незалежності і недоторканності суддів, установлені законом, на час виконання ними обов’язків із здійснення правосуддя. За обґрунтованим клопотанням присяжного заходи безпеки щодо нього можуть уживатися і після закінчення виконання цих обов’язків.