Оголошено конкурс на посаду директора Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Краматорської міської ради


Відповідно до рішення Краматорської міської ради від 09.09.2020р. № 73/VII-422 оголошується конкурс на посаду директора Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Краматорської міської ради».

Найменування і місцезнаходження закладу Комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Краматорської міської ради» м. Краматорськ, вул. Богдана Хмельницького буд. 28
Найменування посади Директор
Умови оплати праці Посадовий оклад, доплати, надбавки встановлюються відповідно до постанови КМУ від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; наказу МОН від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», інших нормативних документів.
Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду Директором Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Краматорської міської ради» може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну освіту не нижче ступеня магістра, має стаж педагогічної або науково-педагогічної роботи не менше п’яти років.
Перелік документів, які необхідно подати у конкурсному відборі та строк їх подання Особа, яка претендує на посаду директора Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Краматорської міської ради», подає такі документи: – копію документа, що посвідчує особу та громадянство; – письмову заяву про участь у конкурсі; – автобіографію або резюме у довільній формі; – копію трудової книжки; – копію документу про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня; – письмову згоду на збір та обробку персональних даних. Документи подаються протягом 30 календарних днів з дати опублікування оголошення до конкурсної комісії за адресою: м. Краматорськ, вул. Катеринича, 26, каб. 4.
П.І.Б., номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсу Дрига Олена Олександрівна, контактний телефон: 099-719-50-35, e-mail: uodriga@gmail.com