Оголошення про проведення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення незалежної оцінки комунального майна


  1. Назва об’єкта:

Нежитлове приміщення, загальною площею 143 кв. м, до складу яких входить: нежитлове приміщення-А; тамбур-а; ганок- а’, розташоване за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Героїв України, буд. 16 -106 Н

Балансоутримувач: Відділ житлового господарства Краматорської міської ради.

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта, який містить невід’ємні поліпшення, для приватизації шляхом викупу.

Замовник: Відділ комунальних ресурсів та самоврядного контролю Краматорської міської ради.

Платник: ФОП Мінаєв О.О.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 6000,00 грн.

Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівлі.

Дата оцінки: 30.09.2020.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю – немає.

  • Назва об’єкта:

Нежитлове приміщення, загальною площею 12,5 кв. м, до складу яких входить: нежитлове приміщення – А-5 (п/д), розташоване за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Хмельницького Богдана, буд. 34

Балансоутримувач: КП «Служба єдиного замовника».

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта, який містить невід’ємні поліпшення, для приватизації шляхом викупу.

Замовник: Відділ комунальних ресурсів та самоврядного контролю Краматорської міської ради.

Платник: ФОП Сандуленко А.П.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 4000,00 грн.

Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівлі.

Дата оцінки: 30.09.2020.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю – немає.

Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (зі змінами внесеними наказом ФДМУ від 16.01.2018 № 47 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).

До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватись кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів загальний стаж професійної діяльності яких з оцінки майна становить не менше 3 років

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію в запечатаному конверті, яка складається з:

– підтвердних документів;

– конкурсних пропозицій, запечатаних в окремому конверті, щодо вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку їх виконання у календарних днях (не більше ніж 10 календарних днів). У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законом;

– документів щодо практичного досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з додатком 3 до Положення).

До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:

– заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 4 до Положення);

– письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (за потреби);

– інформація про претендента (згідно з додатком 5 до Положення).

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

 Конкурсна документація подається не пізніше ніж, за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). На конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.

Конкурсну документацію подавати за адресою: 84313, м. Краматорськ,  площа Миру, 2, 2-й поверх, кабінет 222.

Телефон для довідок: 42-19-88.

Конкурс відбудеться в відділі комунальних ресурсів та самоврядного контролю Краматорської міської ради 08.10.2020 о 10-00 за адресою: 84313, м. Краматорськ,

бул. Машинобудівників, буд. 23, 2-й поверх.