Краматорський водоканал інформує щодо якості води у місті


На сьогоднішній день якість питної води відповідає усім нормативним показникам. Запах питної води відповідає гранично допустимому рівню “Гігієнічних вимог до води питної, призначеної для споживання людиною” (ДСанПіН 2.2.4-171-10).

Лабораторiя КВП «Краматорський Водоканал» постійно контролює воду поверхневого джерела каналу Сіверський Донець-Донбас, що надходить на міську фільтрувальну станцію. У ході дослідження води поверхневого джерела продовжує спостерігатись посилення запаху. На фільтрувальній станції вода знезаражується та очищається. Вода, що надходить на водоочисні споруди, на всіх етапах очищення, перед подачею в розподільну мережу та в розподільній мережі до внутрішньобудинкового розведення безперервно контролюється за хімічними, мікробіологічними та паразитологічними показниками відповідно до діючих санітарних норм «ДСанПіН 2.2.4-171-10 “Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною”

Детальні показники якості питної води, що подається споживачам з фільтрувальної станції наведено у таблиці:

п/п Перелік показниківОдиниці виміру Фактичні значення Норматив для питної води

1.Органолептичні показники :

1

Каламутність

Н.О.К./дм3

1,0

1,0 (3,5 )1

2

Забарвленість

градуси

8,8

20 (35)1

3

Запах при 20°С

60°С

бали

2

2

2

4

Смак та присмак

бали

2

2

2.Фізико-хімічні показники:

2.1 неорганічні компоненти:

5

Водневий показник

од. рН

7,42

6,5-8,5

6

Загальна жорсткість

ммоль/дм3

6,5

7,0 (10,0)1

7

Залізо загальне

мг/дм3

0,11

0,2

8

Сухий залишок

мг/дм3

656

1000

9

Хлориди

мг/дм3

81

250

10

Хлор залишковий вільний

мг/дм3

0,35

0,5

3.Санітарно-токсикологічні показники:

3.1 неорганічні компоненти:

11

Алюміній

мг/дм3

0,11

0,2 (0,5 )2

12

Амоній

мг/дм3

< 0,05

0,5 (2,6)1

13

Нітрити

мг/дм3

< 0,003

0,5

14

Нітрати

мг/дм3

9

50,0

3.2 органічні компоненти:

15

Хлороформ

мг/дм3

0,023

0,06

3.3 інтегральний показник:

16

Перманганатна окиснюваність

мг/дм3

4,84

5,0

4. Мікробіологічні показники:

17

Загальні коліформи

КУО/100 см3

не виявлені

відсутність

18

Загальне мікробне число при t 37° С

КУО/см3

1

50

19

Е.Соli

КУО/100см3

не виявлені

відсутність

20

Энтерококи

КУО/100см3

не виявлені

відсутність