Краматорський міський центр зайнятості оголошує відбір суб’єктів підприємництва у сфері інформаційно-консультаційних та профорієнтаційних послуг на 2021 рік для надання платних групових інформаційно-консультаційних та профорієнтаційних послуг клієнтам державної служби зайнятості


Для участі у відборі суб’єкти підприємництва з 8 години 31.08.2021 до 17-00 години 14.09.2021 мають подати до Краматорського міського центру зайнятості (84333, м. Краматорськ, вул.Рум’янцева, 4, каб. 28) пропозиції про участь у відборі разом з пакетом документів, серед яких:

– копія виписки/витягу із Єдиного державного реєстру із зазначенням основного виду економічної діяльності – провадження інформаційної діяльності за відповідними напрямами;

– цінова пропозиція з наданням проекту кошторису послуги;

– інформаційна довідка, складена у довільній формі, про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід з надання послуг;

– наявність документально підтвердженого досвіду надання послуг за аналогічними договорами з наданням копій цих договорів.

Засідання комісії з відбору суб’єктів підприємництва у сфері інформаційно-консультаційних та профорієнтаційних послуг для надання платних групових інформаційно-консультаційних та профорієнтаційних послуг клієнтам державної служби зайнятості відбудеться 15.09.2021 о 10 год. 00 хв. у приміщенні Краматорського міського центру зайнятості (84333, м. Краматорськ, вул.Рум’янцева, 4, каб. 28) для проведення розкриття пропозицій суб’єктів підприємництва.

Критеріями прийнятності суб’єктів підприємництва – претендентів на участь у відборі є вартість наданих послуг; наявність працівників відповідної кваліфікації; досвід надання аналогічних послуг; ефективність, якість та термін надання послуг; програма за тематикою.

Документи, що подаються на розгляд комісії, мають бути належним чином оформлені (підписані керівником суб’єкта підприємництва, копії – завірені в установленому порядку). Документи вкладаються в окремий конверт, який запечатується, скріплюється печаткою (за наявності) надавача послуг та надсилається або подається до центру зайнятості з написом: “На конкурс надавачів інформаційно-консультаційних та профорієнтаційних послуг”.

Перелік інформаційно-консультаційних та профорієнтаційних послуг: інформаційні та/або консультаційні, профорієнтаційні, послуги з психологічної підтримки та/або допомоги, які надаються шляхом проведення семінарів, тренінгів тощо.

Телефон для довідок: 6-08-21