Краматорськ прийняв участь у засіданні робочої групи Міжвідомчої комісії з питань якості води

14.01.2021, 16:37, 603,

Сіверсько-Донецьким басейновим управлінням  водних ресурсів, сьогодні  у Краматорську було  проведено засідання робочої групи Міжвідомчої комісії (в режимі  відео конференції), щодо водогосподарської та екологічної ситуації у басейні ріки  Сіверський  Донець.

В обговоренні питання  стосовно якості води у р. Сіверський Донець приймали участь представники  Харківської, Донецької та Луганської  облдержадміністрацій, керівники Басейного управління водних ресурсів (БУВР) м. Слов´янськ, Регіонального офісу водних ресурсів  у Харківській області, КП «Компанія «Вода Донбасу»,  КП «Словміськводоканал», КП «Попаснянський районний водоканал» та інші.

В ході конференції надана інформація стосовно якості води в поверхневому джерелі – річці Сіверський Донець. Станом на сьогоднішній день зафіксовано завищений показник  амонію в річці  Уди, Харківської області, яка впадає  в річку Сіверський Донець.

Зі своєї сторони КП «Компанія «Вода Донбасу»  постійно контролює  якість води  в  каналі «Сіверський Донець – Донбас»,  Другому Донецькому водоводі та гідротехнічному вузлі каналу  «Сіверський Донець – Донбас», де також зафіксовано зріст амонію.

Стосовно  міста Краматорська повідомляємо, що  після доочищення води на фільтрувальній станції, в розподільчу мережу  подається питна вода з фактичним показником амонію 1,14 мг/дм³, що не перевищую встановлений ДержСанПіН 22.4-171-10 норматив для питної води  в окремих випадках, пов´язаних  з особливими природними умовами та  технологією підготовки  питної води (див. таблицю   показників якості води).

Лабораторія КВП «КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ» продовжує щоденно здійснювати контроль за питним водопостачанням   та оприлюднювати  показники якості води.

КВП «КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ» інформує,  все про якість питної води

Показники якості питної води, що  подається споживачу з фільтрувальної  станції за 14 січня 2021 рік   

Хіміко-бактеріологічна лабораторія питної води

п/пПерелік показниківОдиницівиміруФактичні значенняНормативдля питної води*
1.Органолептичні показники :
1КаламутністьНОК/дм3< 1,0 1,0(3,5)1
2Забарвленістьградуси19,1  20(35)1
3Запах при 20°С                  60°Сбали1 та 1 2
4Смак та присмакбали0 2
2.Фізико-хімічні показники:
2.1 неорганічні компоненти:
5Водневий показникодиниці рН7,676,5-8,5
6Загальна жорсткістьммоль/дм37,2 7,0 (10,0)1
7Залізо загальнемг/дм30,15 0,2
8Сухий залишокмг/дм3824 1000
9Хлорідимг/дм379 250
10Хлор залишковий вільниймг/дм30,08 0,5
3.Санітарно-токсикологічні показники:
3.1 неорганічні компоненти:
11Алюмініймг/дм30,16 0,2(0,5)2
12Амоніймг/дм31,14 0,5(2,6)1
13Нітритимг/дм30,009 0,5
14Нітратимг/дм311,7 50,0
3.2 органічні компоненти:
15Хлор залишковий зв’язаниймг/дм31,12 1,2
3.2 органічні  компоненти:
16Хлороформмг/дм30,027 0,06
3.3 інтегральний показник:
17Перманганатна окиснюваністьмг/дм34,73  5,0
4. Мікробіологічні показники:
18Загальні коліформиКУО/100 см3не виявленівідсутність
19Загальне мікробне число при t37° СКУО/см34 100
20Е.СоliКУО/100см3не виявленівідсутність
21ЭнтерококиКУО/100см3не виявленівідсутність

*Держ. СанПіН 2.2.4-171-10 Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною.

1Норматив,  зазначений  у дужках, має право  використовувати
підприємство питного водопостачання до 1 січня 2022 року в окремих
випадках,   пов’язаних   з   особливими   природними   умовами  та
технологією  підготовки питної води, що не дозволяє довести якість
питної   води  до  жорсткішого  нормативу. (Наказ № 2675 від 24.12.2019 р.)2Норматив,  зазначений у дужках,  установлюється для  питної
води, обробленої реагентами, що містять алюміній.

З повагою адміністрація КВП “Краматорський водоканал”.