Інститути громадянського суспільства міста Краматорська запрошуються до участі у формуванні нового складу громадської ради при Виконавчому комітеті Краматорської міської ради


Відповідно до п.3.5 Положення про Громадську раду при виконавчому комітеті Краматорської міської ради, затвердженого рішенням виконкому міської ради від 15.10.2014 №502 (зі змінами) ініціативна група з підготовки проведення установчих зборів Громадської ради при виконавчому комітеті Краматорської міської ради

ЗАПРОШУЄ УСІ ЗАЦІКАВЛЕНІ ІНСТИТУТИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА МІСТА КРАМАТОРСЬКА ДО УЧАСТІ У ФОРМУВАННІ НОВОГО СКЛАДУ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ  ПРИ ВИКОНАВЧОМУ КОМІТЕТІ КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ .

Для цього необхідно:

1. Подати до Виконавчого комітету Краматорської міської ради заяву у довільній формі, підписану уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства (рекомендований зразок заяви додається).

До заяви додаються:

– рішення,   прийняте   у  порядку,  встановленому  установчими документами  інституту громадянського суспільства, про делегування для  участі  в  установчих  зборах  представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;

– біографічна   довідка   делегованого  представника  інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові,  посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації (приклад біографічної довідки додається);

– копія  виписки  з  Єдиного  державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань  та витяг із статуту (положення) інституту громадянського  суспільства  щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;

– інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як  володільцем бази  персональних даних його членів згоди  делегованого  ним представника на обробку його персональних даних (приклад додається);

– інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства  (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані   видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу   письмових обґрунтованих  пропозицій  і  зауважень  з  питань  формування  та реалізації  державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі,  коли інститут громадянського суспільства працює менше року, – за період діяльності) – приклад інформації додається;

– відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

Заява з доданими до неї документами подається в письмовому вигляді з описом до 110 кабінету (1 поверх) або надсилається поштою з описом вкладеного з повідомленням про вручення з обов’язковою позначкою “Виконавчий комітет Краматорської міської ради. Ініціативній групі з підготовки проведення установчих зборів Громадської ради при Виконавчому комітеті Краматорської міської ради ” за адресою: м. Краматорськ, пл. Миру, 2.

2. Строк прийняття заяв для участі у проведенні установчих зборів та доданих до них документів – 21 листопада 2020 року включно.

3. Установчі збори для формування нового складу громадської ради планується провести  22 грудня 2020 року в сесійній залі в будівлі Виконавчого комітету Краматорської міської ради на 4-му поверсі, початок о 16 год. 00 хв. за адресою: м. Краматорськ, пл. Миру, 2.

4. Порядок проведення установчих зборів:

Установчі збори відкриває уповноважений  представник  ініціативної групи, з числа кандидатів до  нового  складу  громадської  ради.

На початку проведення установчих зборів обирається лічильна комісія, голова  зборів,  секретар,  заслуховується  інформація  голови або іншого уповноваженого члена попереднього складу громадської ради про її діяльність,  а  також обирається новий склад громадської ради.

Рішення установчих зборів оформляється  протоколом,  який складається  протягом  трьох  робочих  днів  з  моменту проведення установчих  зборів,  підписується головою та секретарем установчих зборів і подається органові.

Орган   оприлюднює протокол установчих зборів на офіційному веб-сайті  міської радв та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту його надходження.

Орган на підставі протоколу установчих зборів затверджує склад громадської  ради  і оприлюднює його на офіційному веб-сайті міської ради та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

5. Відповідальна особа:

– Голова ініціативної групи – Володченко Юлія Миколаївна, тел. 099 769 1936.

– начальник відділу правового забезпечення та захисту інтересів територіальної громади – Кузіна Юлія Володимирівна, тел. 485557, електронна пошта: yurotd@krm.gov.ua.

Додаток:

Примірні зразки:

 – заяви для участі в засіданні Громадської ради з питання доукомплектування складу Громадської ради при Виконавчому комітеті Краматорської міської ради.

біографічної довідки делегованого представника інституту громадянського суспільства.

–  інформації про результати діяльності інституту громадянського суспільства.

інформації про отримання інститутом громадянського суспільства, як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних” та згоди кандидата на обробку персональних даних.