Інформація щодо впровадження допомоги на дітей фізичним особам ― підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку згідно постанови Кабінету Міністрів України від 22.04.2020 №329 «Деякі питання соціальної підтримки сімей з дітьми»


 Завантажити додаток

      Управління праці та соціального захисту населення Краматорської міської ради повідомляє.

      З метою посилення соціального захисту сімей з дітьми на період вжиття заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-2019 Уряд запроваджує на період карантину та один місяць після дати його відміни виплату допомоги на дітей фізичним особам – підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування, та належать до першої і другої групи платників єдиного податку, далі – допомога на дітей.

      Постановою КМУ від 22.04.2020 №329, яка набула чинності з 05.05.2020 року – для опублікування в «УК», затверджено Порядок виплати допомоги на дітей фізичним особам – підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування, та належать до першої і другої групи платників єдиного податку.

      Допомога на дітей призначається і виплачується фізичним особам — підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку і сплатили єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за усі місяці 2019 року або протягом усіх місяців 2019 року після державної реєстрації фізичної особи — підприємця.

      Призначення і виплата допомоги на дітей здійснюється структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі — органи соціального захисту населення) за зареєстрованим місцем проживання або місцем проживання фізичної особи — підприємця (далі — заявник).

      Допомога на дітей за місцем проживання призначається за умови неотримання зазначеної допомоги за зареєстрованим місцем проживання заявника. Перевірка відомостей щодо неотримання допомоги проводиться органами соціального захисту населення з використанням інформаційних систем.

      Допомога на дітей призначається одному з батьків (опікуну) на кожну дитину до досягнення нею 10 річного віку (включно) у розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для дітей відповідних вікових груп станом на 1 січня 2020 р., і виплачується щомісяця за повний місяць.

      Допомога на дітей призначається з місяця звернення і виплачується протягом дії карантину та один місяць після дати його відміни через установи уповноважених банків відповідно до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 р. № 1596 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 35, ст. 1803; 2016 р., № 79, ст. 2636).

      Заявник подає/надсилає органу соціального захисту населення ЗАЯВУ за формою (додається) у паперовій або електронній формі із зазначенням рахунка в установі уповноваженого банку та документи/відомості у паперовій або електронній формі.

      У паперовій формі заявник подає такі документи:

-копії свідоцтва про народження дітей віком до 10 років;

-довідку з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7);

-копію документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства);

-копію рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

      В електронній формі заявник подає такі документи/відомості:

-фотокопії свідоцтва про народження дітей віком до 10 років або відомості про свідоцтва про народження дітей (серія, номер, дата видачі, прізвище, ім’я та по батькові дитини, прізвище, ім’я та по батькові батьків);

-фотокопію довідки з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7);

-фотокопію документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства);

-фотокопію рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

      Документи, необхідні для призначення допомоги на дітей, розглядаються органом соціального захисту населення протягом трьох робочих днів з дня отримання заяви з усіма необхідними документами.

      Перевірка належності фізичної особи — підприємця до першої або другої групи платників єдиного податку проводиться органом соціального захисту населення з використанням даних з Реєстру платників єдиного податку.

      Допомога на дітей не призначається на дітей, на яких виплачується компенсація послуги «муніципальна няня».

      На кожного отримувача допомоги на дітей органом соціального захисту населення ведеться особова справа, в якій зберігаються документи, на підставі яких призначена допомога на дітей, а також розрахунки її розміру.

      Одержання отримувачем інших видів допомоги, за винятком компенсації послуги «муніципальна няня», не впливає на призначення та виплату допомоги на дітей.

      Додатково інформуємо.

      Індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7 заявник – ФОП може отримати через веб – портал Пенсійного фонду України за умови наявності у заявника електронного цифрового підпису за посиланням: https://portal.pfu.gov.ua.

      За наданням більш детальної інформації рекомендуємо звертатись за телефоном «гарячої лінії»:

      (06264) 3 12 60, 095 5979 103

      та на електронну адресу управління:

      utszn1426@krm.gov.ua