Інформація про результати продажу об`єкта малої приватизації


Нежиле приміщення, магазин, що розташований за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, с. Василівська Пустош, вул. Луцька, 2. Приватизовано фізичною особою Прокидянчик Ганна Анатоліївна за 34 800 (тридцять чотири тисячі вісімсот) гривень 00 копійок, в тому числі ПДВ 5 800 (п`ять тисяч вісімсот) гривень 00 копійок.