Інформація про проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди земельної ділянки


Територія колишнього АТП-11477 Донецької області

Організатор земельних торгів: Краматорська міська рада Донецької області.

Виконавець земельних торгів: ТОВ “Інвест-Капітал”, 84500, м. Бахмут, вул. Свободи 16 (фактична адреса: 84500, м. Бахмут, вул. Свободи 16).

Характеристика лоту  № 01

 1. Право оренди на земельну ділянку несільськогосподарського призначення (Землі транспорту)  комунальної власності м. Краматорськ, територія колишнього АТП-11477 Донецької області.
 2. Кадастровий номер: 1412900000:00:006:00138.
 3. Площа – 0,0300 га.
 4. Вид угідь – Землі під будівлями та спорудами транспорту.
 5. Категорія земель – Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.
 6. Цільове призначення – для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства.

Стартовий розмір річної орендної плати – 10379 грн. 33 коп. (десять тисяч триста сімдесят дев’ять гривень, 33 копійок) без ПДВ.

Строк користування земельною ділянкою – 5 (п`ять) років.

Обмеження на використання земельної ділянки: Обмеження та сервітути відсутні.

Використовувати земельну ділянку виключно за цільовим призначенням.

Порядок оформлення результатів торгів та умови продажу:

 1. Протокол земельних торгів підписується Переможцем, Ліцитатором та Організатором земельних торгів або його представником негайно після закінчення торгів за лотом та затверджується Організатором земельних торгів. 
 2. За результатами земельних торгів укладається Договір оренди земельної ділянки між Краматорською міською радою у Донецькій області та Переможцем торгів.
 3. Ціну продажу лоту, право користування яким набуто на земельних торгах у формі аукціону, сплатити переможцю торгів не пізніше 3 (трьох) банківських днів з дня укладання договору оренди земельної ділянки.
 4. Право користування земельною ділянкою, набуте за результатами проведення         земельних торгів у формі аукціону, підлягає державній реєстрації в порядку,         визначеному законом.
 5.  На виконання Рішення Краматорської міської ради у Донецькій області                          встановлено умови аукціону:

переможець земельних торгів зобов’язується:

– оплатити винагороду Виконавцю земельних торгів у розмірі 50 відсотків річної орендної плати за користування земельною ділянкою за результатом торгів, але не більш як 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян за кожний лот;

– оплатити витрати за підготовку лота 10 000 грн 00 коп. (десять тисяч гривень, 00 копійок), а саме:

– за виготовлення документації із землеустрою – 10 000  грн 00 коп. (десять тисяч гривень, 00 копійок);

 • Переможцю земельних торгів, який відмовиться від підписання протоколу земельних торгів, укладання договору оренди земельної ділянки, повного розрахунку за придбаний лот в терміни, визначені чинним законодавством та умовами договору, гарантійний внесок не повертається, результати торгів анульовуються, сам покупець до наступних торгів не допускається.

Для участі в земельних торгах необхідно:

1. Сплатити з рахунку, відкритого в банку :

– реєстраційний внесок – 1135 грн.00 коп. без ПДВ на рахунок ТОВ “Інвест-Капітал”

р/р UA673348510000026008962493912 у АТ «ПУМБ» м. Київ МФО 334851, ЄДРПОУ 37071810; призначення платежу: «Реєстраційний внесок без ПДВ».

– гарантійний внесок – 3113 грн. 80 коп. без ПДВ на рахунок ТОВ “Інвест-Капітал” р/р UA673348510000026008962493912 у АТ “ПУМБ” м. Київ, МФО 334851, ЄДРПОУ 37071810; призначення платежу: «Гарантійний внесок без ПДВ».

2.  Подати документи, що підтверджують сплату реєстраційних та гарантійних внесків. Оформити та подати заяву з необхідною інформацією та підтверджуючими документами особи, яка бажає взяти участь у земельних торгах, Виконавцю торгів за адресою ТОВ “ІНВЕСТ-КАПІТАЛ”: 84500, м. Бахмут, вул. Свободи,16, відповідальна особа – Кубарєв Микола Миколайович. Телефон для довідок: +38(0627) 44-09-16,  +380997780932. Години прийому заяв на участь в земельних торгах: у робочі дні з 08.00. год. до 17.00. год, у п’ятницю –  з 08.00. год. до 16.00. год.

3.  Укласти договір про умови участі в земельних торгах у формі аукціону. 

 Земельні торги у формі аукціону призначено: 03.03.2021 року.

 Останній день прийому заяв:  03.03.2021 року.

Місце проведення торгів:  м. Краматорск пл. Миру, буд. 2 , третій поверх приміщення, 306 (Краматорська міська рада).

Початок торгів: о 11-00 год.

Реєстрація учасників земельних торгів: в день проведення з 8-00 год. до 10-40 год. за адресою: м. Краматорск пл. Миру, буд. 2 , третій поверх приміщення ,306 (Краматорська міська рада).

Прийом заяв та документів:  з 08.00 до 17.00 год. до 25.02.2021 р. включно.

ПОРЯДОК СПЛАТИ ВНЕСКІВ: сплачуються з відкритого в банку рахунку: призначення платежу:

1. «Реєстраційний внесок 1135 грн. 00 коп., без ПДВ»; 

2. «Гарантійний внесок  3113 грн. 80 коп. без ПДВ».

З оголошенням (у т.ч. документами і матеріалами на лот) можна ознайомитися на www.land.gov.ua.