Інформація для одиноких осіб, які досягли 80 років щодо порядку призначення допомоги на догляд


Постановою Кабінета Міністрів України від 29.07.2020 №663, яка опублікована 31.07.2020 року, внесено зміни до постанови Кабінета Міністрів України від 02.04.2005 №261 (далі – Порядок №261 зі змінами), якою затверджений Порядок призначення і виплати соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд.

Прийнятими змінами доповнено перелік осіб та умови надання цим особам державної соціальної допомоги на догляд.

Згідно п.13 п.п. 6 Порядку №261 зі змінами державна соціальна допомога на догляд (далі – допомога на догляд) призначається одиноким особам, які досягли 80-річного віку та за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду та одержують пенсію відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» або Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Відповідно п.4 Порядку №261 зі змінами до одиноких осіб, що мають право на допомогу на догляд, належать громадяни, що не мають працездатних родичів, зобов’язаних за законом їх утримувати. Підтвердженням належності до цієї категорії є:

інформація про відсутність працездатних родичів (незалежно від місця їх проживання), зобов’язаних за законом їх утримувати (зазначається у поданій заяві про призначення допомоги на догляд);

інформація про склад сім’ї (зазначається в декларації про доходи та майно особи, яка звернулася за призначенням соціальної допомоги).

Згідно п.15 Порядку №261 зі змінами допомога на догляд не призначається особам з інвалідністю, яким відшкодовуються витрати на догляд відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, а також іншим особам за здійснення догляду, за якими виплачується компенсація на догляд.

Особам, які одержують надбавку до пенсії на догляд, за бажанням замість зазначеної виплати може бути призначена допомога на догляд. Припинення надбавки на догляд, яка випалчується через органи Пенсійного фонду здійснюється за особистою заявою особи до цього органу.

Таким чином, у разі призначення до пенсії надбавки на догляд чи призначення іншим особам компенсаційних виплат за здійснення догляду за цією особою, впроваджений вид допомоги на догляд не призначається.

Відповідно до п.18 Порядку №261 зв змінами державна соціальна допомога на догляд встановлюється у таких розмірах від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність – одиноким особам, які досягли 80-річного віку та за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» або Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» у розмірі 40 відсотків. Станом на серпень розмір допомоги на догляд для вищевказаної категорії осіб становить 684,80грн. (1712,00грн. х 40%).

Згідно п.23 Порядку №261 зі змінами допомога на догляд призначається з дня звернення за допомогою. Днем звернення за призначенням допомоги на догляд вважається день прийняття заяви з усіма необхідними документами.

У разі коли заява про призначення допомоги на догляд з усіма необхідними документами надсилається поштою, днем звернення вважається дата на поштовому штемпелі з місця відправлення заяви.

У разі коли до заяви про призначення допомоги на догляд додано не всі необхідні документи, заявнику повідомляється, які документи необхідно додати. У разі подання решти документів не пізніше трьох місяців з дня відправлення повідомлення про необхідність їх подання днем звернення вважається день прийняття або відправлення заяви про призначення такої допомоги.

Згідно п.10 Проядку №261 зі змінами для призначення соціальної допомоги подаються такі документи:

  • заява за формою, встановленою Мінсоцполітики (під час подання заяви пред’являється паспорт громадянина України, трудова книжка та довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);
  • Інформація про склад сім’ї чи про віднесення особи до одиноких осіб зазначається в декларації про доходи та майно особи, яка звернулася за призначенням соціальної допомоги.
  • Медичний висновок ЛКК про те, що особа потребує постійного стороннього догляду (видається в лікарні за місем перебування на обліку у сімейного лікаря чи за місцем перебування на медичному обслуговуванні).

Згідно п.35 Порядку №261 зі змінами допомога на догляд виплачуються підприємствами, установами, організаціями, які здійснюють виплату і доставку пенсії (допомоги):

  • За умови одержання пенсії в банківській установі до вище вказаних документів необхідно надати інформацію відповідного банку про рахунок, для перерахування допомоги на догляд чи в заяві зазначити про виплату допомоги на догляд за місцем проживання одержувача допомоги.

Для призначення соціальної допомоги заява подається заявником особисто, поштою або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально.

Таким чином, основним документом, який підтверджує право на призначення допомоги на догляд є висновок ЛКК про потребу особи постійного стороннього догляду.

Прийом заяви та документів здійснюється в управлінні за адресою вул. Героїв Небесної Сотні, 23 в секторі прийому громадян (холл) за попереднім записом по талону. Талон на прийом попередньо можно відкласти на зручний час за телефоном «гарячої лінії управління» (06264) 31260, 095 59 79 103.

На даний час відсутнє програмне забезпечення з Мінсоцполитики, з використанням якого можливе призначення допомоги на догляд. Відсутні методичні рекомендації з Мінсоцполитики щодо впрповадження нового виду допомоги.

Адміністрація УПСЗН