Інформаційний лист про порядок надання у 2020 році соціальної матеріальної допомоги особам, які проживають у Донецькій області та при народженні дитини у період з 01 вересня 2018 року по 31 грудня 2019 року мали право на натуральну допомогу «пакунок малюка» та не отримали її


   Завантажити бланк заяви

      Після публікації набирає чинності розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника обласної військово – цивільної адміністрації від 11.06.2020 №579/5-20, яким затверджений Порядок використання субвенції з обласного бюджету бюджетам міст обласного значення, районним бюджетам, бюджетам об’єднаних територіальних громад на виплату у 2020 році соціальної матеріальної допомоги особам, які проживають у Донецькій області та при народженні дитини у період з 01 вересня 2018 року по 31 грудня 2019 року мали право на натуральну допомогу «пакунок малюка» та не отримали її, або опікуну такої дитини (далі – Порядок) та визначений механізм надання цієї допомоги.

      Право на отримання соціальної матеріальної допомоги мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території України, які є батьками, патронатними вихователями або опікуном дитини, народженої у період з 01 вересня 2018 року по 31 грудня 2019 року у пологовому будинку, розташованому на території Донецької області, підконтрольній українській владі, та не отримали натуральну допомогу «пакунок малюка» на таку дитину відповідно до Порядку надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 року № 512 (із змінами).

      Соціальна матеріальна допомога є одноразовою виплатою, розмір якої складає 3250 гривень на кожну живонароджену з 01 вересня 2018 року по 31 грудня 2019 року дитину.

      Для отримання соціальної матеріальної допомоги особи, зазначені вище, подають до управління (вул. Герої Небесної Сотні, 23) за зареєстрованим місцем проживання або за місцем фактичного проживання заяву (у довільній формі із зазначенням поточного рахунку в установі банку та номеру мобільного телефону). До заяви додаються такі документи:

1)копія свідоцтва про народження дитини;

2) копія документу, що посвідчує особу громадянина України;

3) копія посвідки на постійне проживання (посвідчення біженця) посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту (для іноземця та особи без громадянства);

4) копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті);

5) копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (подається внутрішньо переміщеними особами);

6) копія рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною);

7) копія рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради про влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя (для патронатного вихователя).

      Заява та документи для виплати допомоги, зазначені у Порядку, можуть бути надані в термін до 09 грудня 2020 року.

      Обробка персональних даних здійснюється у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних».

      Під час карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України у зв’язку із поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, заява та документи, передбачені Порядком, можуть бути подані поштою або через поштову скриньку, яка встановлена в управлінні.

      Соціальна матеріальна допомога за місцем фактичного проживання виплачується за умови неотримання зазначеної допомоги за зареєстрованим місцем проживання особи. Перевірка відомостей щодо неотримання цієї допомоги здійснюється управлінням з використанням інформаційних систем (електронні запити).

       Соціальна матеріальна допомога не виплачується у разі:

1) відмови від новонародженої дитини у пологовому будинку (відділенні) усіх форм власності;

2) відбування матір’ю покарання у місцях позбавлення волі у період з 01 вересня 2018 року по 31 грудня 2019 року та подальшого перебування новонародженої дитини в будинку дитини при установі виконання покарань;

3) смерті дитини;

4) отримання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка».

      Соціальна матеріальна допомога не виплачується особам, які є батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу, прийомними батьками, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства.

      Для зручності звернення та опрацювання заяв щодо виплати допомоги управління рекомендує скористатися розробленим бланком заяви. У заяві пропонуємо зазначити електронну пошту, куди після призначення допомоги буде надіслано повідомлення про прийняте рішення. Подані документи розглядаються протягом десяти робочих днів з дати надходження документів.

      У разі подання не всіх документів, протягом одного робочого дня з дати їх отримання управління (на електронну пошту чи по телефону) повідомляє заявника, які документи необхідно додати.

      Згідно Порядку заявнику відмовляється у виплаті соціальної матеріальної допомоги у разі:

-якщо заявник (-ця) не належить до осіб, зазначених у Порядку;

-виявлення недостовірних відомостей, наданих заявником (-цею);

-подання заявником (-цею) заяви та документів, зазначених у Порядку, після спливу терміну визначеного в Порядку;

      Управління протягом трьох робочих днів після прийняття рішення про виплату або відмову у виплаті соціальної матеріальної допомоги письмово повідомляють заявника (-цю) про прийняте рішення (на електронну пошту).

      Наголошуємо, для подання заяви та документів під час карантину не створюйте чергу та користуйтеся послугами «Укрпошти» чи скриньки для листування, яка встановлена в приміщенні управління. За підрахунками в управління за призначенням допомоги може звернутися 2050 осіб.

      Таким чином, виплатою соціальної матеріальної допомоги за рахунок субвенції з обласного бюджету будуть охоплені діти, які народилися в період з 01.09.2018 року по 31.12.2019 року та порядок надання для них натуральної допомоги «пакунок малюка» був затверджений постановою КМУ №512 від 20.06.2018.

      Порядок надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.06.2018 № 512, втратив чинність з 01.01.2020 (відповідно до постанови КМУ № 172). Постанова КМУ № 172 чинна з 04.03.2020 з дня її опублікування/та застосовується з 1 січня 2020 року.

      Додатково інформуємо про забезпечення дитини, яка народилася з 01.01.2020 року одноразовою натуральною допомогою «пакунок малюка».

      З січня 2020 року змінено механізм планування обсягу, розподілу та забезпечення дитини при народженні одноразовою натуральною допомогою «пакунок малюка», який визначено Порядком забезпечення дитини при народженні одноразовою натуральною допомогою «пакунок малюка» за рахунок коштів державного бюджету, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 172 (далі – Порядок № 172).

      З 2020 року закупівля одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» здійснюватиметься централізованою закупівельною організацією за рахунок коштів державного бюджету через систему електронних закупівель.

      Організація та проведення тендеру, визначення переможця та організація формування «пакунку малюка», його доставка до отримувачів займає певний час. За інформацією Мінсоцполітики за найсприятливіших умов, перші бебі-бокси, придбані за новою процедурою, дійдуть до отримувачів у червні 2020 року. А за оперативною інформацією з регіонів, «пакунків малюка», придбаних у 2019 році, вистачить до кінця березня – травня 2020 року.

      Таким чином, надання «пакунків малюка» у поточному році за рахунок бюджетних коштів в області буде можливим після проведення їх закупівлі та надходження до закладів охорони здоров’я і місцевих структурних підрозділів з питань соціального захисту населення.

      На теперішній час за обставин відсутності в закладі охорони здоров’я «пакунка малюка» на день виписки новонародженої дитини Мінсоцполітики рекомендує звернутися до місцевих структурних підрозділів з питань соціального захисту населення за місцем проживання/перебування із відповідною заявою та надати довідку про те, що «пакунок малюка» не видавався на день виписки новонародженої дитини з пологового будинку.

      Станом на червень до управління надані 45 довідок .

      Про початок прийому заяв для виплати соціальної матеріальної допомоги особам, які проживають у Донецькій області та при народженні дитини у період з 01 вересня 2018 року по 31 грудня 2019 року не отримали натуральну допомогу «пакунок малюка» управління проінформує додатково через ЗМІ та веб-сайт виконкому.

      Для більш детальної інформації пропонуємо звертатись за телефоном «гарячої лінії управління» (06264)) 3-12-60, 095-59-79-103