Інформаційне повідомлення про проведення електронних консультацій з громадськістю


1. Виконавчий орган міської ради, що проводить електронні консультації з громадськістю:

Відділ охорони здоров’я  Краматорської міської ради.

2. Питання або назва проекту акту, винесеного на обговорення:

Проект рішення міської ради «Про затвердження Програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я вторинного рівня надання медичної допомоги у місті Краматорську на 2021-2022 роки».

3. Варіанти вирішення питання:

На даний час, при укладанні договору з  Національною службою здоров’я України та отримання прямого фінансування за надані послуги з Державного бюджету, настає загроза збереження допоміжних служб закладів охорони здоров’я, які надають вторинну медичну допомогу, що підвищить якість медичних послуг. В лікарнях існують фізіотерапевтичні відділення та кабінети, які надають допоміжні медичні послуги, що сприяють скорішому виліковуванню та реабілітації хворих і не входять до гарантованих державних медичних послуг.

Заклади вторинного рівня надання медичної допомоги забезпечують утримання штатних посад лікарів – інтернів.

Медичні працівники Центрів забезпечують роботу медичних комісій у військовому комісаріаті міста Краматорська.

З метою «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 № 355 1-ХІІ (зі змінами), «Про донорство крові та її компонентів» від 23.06.1995 № 239/95-ВР (зі змінами), «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16.12.1993 № 3721-ХІІ (зі змінами), «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21.03.1991 № 875-XII (зі змінами), «Про охорону дитинства»від 26.04.2001 № 2402-III (зі змінами),  стоматологічні поліклініки міста повинні забезпечувати пільгові категорії населення на пільгових умовах, згідно чинного законодавства, послугами які не увійшли до пакетів медичних послуг Національної служби здоров’я України мешканцям міста Краматорська та прилеглих селищ, які відносяться до громади м. Краматорська.

В зв’язку із розповсюдженням вірусу SARS – CоV-2 та збільшенням випадків зараження в Україні, для виконання наказу МОЗ України від 28.03.2020 № 722 «Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)» лікарні міста фінансової підтримки для стимулювання медичного персоналу та покращення матеріально-технічної бази, а саме: дооснащення комп’ютерним та медичним обладнанням та проведенням капітальних ремонтів будівель.

Таким чином, визначення Краматорською міською радою щодо рішення міської ради «Про затвердження Програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я вторинного рівня надання медичної допомоги у місті Краматорську на 2021-2022 роки» є єдиним варіантом вирішення питання збереження і зміцнення здоров’я людей у місті, раннього виявлення захворювань та їх ефективного лікування, а також з виниклою необхідністю  фінансової підтримки закладів вторинного рівня надання медичної допомоги та стабільного їх функціонування, як комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я міста і збереження їх інфраструктури.

4. Дія прийнятого рішення поширюватиметься на усіх мешканців міста, інститути громадянського суспільства, інші юридичні особи.

5. Наслідком введення в життя рішення міської ради «Про затвердження Програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я вторинного рівня надання медичної допомоги у місті Краматорську на 2021-2022 роки» стане формування, збереження і зміцнення здоров’я людей у місті, раннього виявлення захворювань та їх ефективного лікування, а також з виниклою необхідністю  фінансової підтримки закладів вторинного рівня надання медичної допомоги та стабільного їх функціонування, як комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я міста і збереження їх інфраструктури.

6. Проведення електронних консультацій з громадськістю починається з дати публікації цього оголошення на офіційному веб-сайті Краматорської міської ради (krm.gov.ua).

Пропозиції та зауваження до проекту рішення “Про затвердження Порядку проведення громадського обговорення з питань добровільного об’єднання територіальних громад, добровільного приєднання до об’єднаних територіальних громад” можуть надаватися в письмовій формі на електронну адресу zdrav@krm.gov.ua, протягом 15 календарних днів, починаючи з дати оприлюднення цього оголошення.

7.  Електронні консультації з громадськістю проводяться в наступному порядку:

Пропозиції та зауваження учасників електронних консультацій з громадськістю  подаються в письмовій формі на електронну адресу, зазначену в інформаційному повідомленні про проведення електронних консультацій  з  громадськістю.

Інститути громадянського суспільства, наукові та експертні організації, інші  юридичні особи  під  час подання пропозицій і зауважень  у  письмовій  формі  зазначають  своє  найменування  та місцезнаходження.

Письмові пропозиції та зауваження інститутів громадянського суспільства повинні бути підписані відповідною уповноваженою особою.

Анонімні пропозиції не реєструються і не розглядаються.

8. Консультації з питання, що винесено на обговорення, надаються за телефоном:

44-12-69.

9. Відповідальна особа: начальник відділу охорони здоров’я Краматорської міської ради Мельник Валерія Павлівна.

10. Строки і спосіб оприлюднення результатів консультацій визначені діючим Порядком проведення консультацій з громадськістю в місті Краматорську, затвердженим рішенням міської ради від 23.11.2016 № 16/VII-486.