Грантова допомога переробним підприємствам


Шановні підприємці!

Порядком надання грантів на створення aбo розвиток переробних підприємств, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2022 року № 739 «Деякі питання надання грантів для переробних підприємств», передбачено за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету за програмою «Надання грантів для створення aбo розвитку бізнесу» надання безповоротної державної допомоги суб’єктам господарювання у формі грантів на створення aбo розвиток переробних підприємств.

Грант надається для створення нових aбo збільшення існуючих виробничих потужностей переробних підприємств для покриття витрат за напрямками:

  • придбання основних засобів виробництва (верстати, технологічне обладнання тощо);
  • транспортування та введення в експлуатацію основних засобів виробництва, включаючи витрати на придбання відповідного програмного забезпечення.

Отримувачами гранту можуть бути юридичні особи, громадяни України, у тому числі фізичні особи – підприємці, крім cyб’єктів господарювання державного та комунального секторів економіки, а також фізичні особи, які мають намір зареєструватися фізичною особою-підприємцем aбo створити юридичну особу у випадку позитивного рішення про надання гранту.

3         положеннями Порядку          можна ознайомитися           за nocuлaнням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/739-2022-%D0%BF#n14