Донецька філія Державного підприємства «ІПК промисловості» запрошує на навчання та перевірку знань з питань охорони праці


Донецька філія Державного підприємства «ІПК промисловості» проводить навчання та перевірку знань законодавчих актів з охорони праці інженерно-технічних працівників та посадових осіб.

       Згідно Наказу Державного комітету України з нагляду за охороною праці № 15 від 26.01.2005 р. додаток 3 до пункту 5.1 (Примітка Додаток до листа № 127 с.2) Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці – посадові особи, які входять до переліку посад, мають пройти перевірку знань з питань охорони праці. На виконання цього наказу, з метою додержання  законодавства у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, названі особи мають змогу звернутися до ДФ Державного підприємства «ІПК промисловості» задля того, аби пройти навчання та перевірку знань з питань охорони праці.    

        Навчання та іспити можуть проводитись за дистанційною або очною (на території учбового закладу) формами.

      «Донецька філія Державного підприємства «ІПК промисловості» забезпечує участь представника Східного міжрегіонального управління Державної служби України з питань праці у роботі  випускної кваліфікаційної комісії. За результатами іспитів видається посвідчення встановленого зразка, відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

       «Донецька філія Державного підприємства «ІПК промисловості» має Декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

        Державне підприємство «ІПК промисловості» є платником на прибуток на загальних підставах, платник ПДВ.

       Також ДП «ІПК промисловості» проводить спеціальне навчання та навчання за курсами цільового призначення робітників за напрямками робіт з підвищеною небезпекою.   Професійно-технічна освіта (підвищення кваліфікації).


Додаток 3
до пункту 5.1 Типового положення
про порядок проведення навчання
і перевірки знань з питань охорони праці

ПЕРЕЛІК
посад посадових осіб, які проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці

1. Підприємства, установи й організації, об’єднання підприємств

1.1. Керівники, заступники керівників, головні спеціалісти, керівники основних виробничих та технічних служб підприємств, установ й організацій, об’єднань підприємств незалежно від форм власності та характеру виробничої діяльності, які безпосередньо пов’язані з організацією безпечного ведення робіт.

1.2. Керівники та спеціалісти науково-дослідних, конструкторських, проектних і технологічних відділів, які займаються проведенням експертизи проектно-конструкторської документації, на яку поширюються вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, а також ті, які виконують розробки з питань охорони праці.

1.3. Посадові особи спеціально уповноваженого центрального органу з управління охороною праці та його територіальних органів.

1.4. Керівники і штатні викладачі галузевих навчальних центрів.

1.5. Страхові експерти з охорони праці.

2. Навчальні заклади

2.1. Керівники, заступники керівників навчальних закладів, на яких покладена відповідальність за організацію безпечного ведення робіт, керівники та викладачі кафедр охорони праці.

2.2. Майстри та інструктори виробничого навчання, керівники виробничої практики та інші посадові особи, які викладають питання охорони праці, безпечного ведення робіт або проводять інструктажі з охорони праці з учнями, студентами, курсантами, слухачами.

3. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади

Перші заступники та заступники міністрів, керівників інших центральних органів виконавчої влади, перші заступники та заступники міністрів, керівників інших центральних органів виконавчої влади Ради міністрів Автономної Республіки Крим, функціональні обов’язки яких пов’язані з організацією діяльності підприємств галузі з охорони праці, а також з організацією навчання та перевірки знань з питань охорони праці.

4. Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування

Заступники керівників обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій, а також органів місцевого самоврядування, функціональні обов’язки яких пов’язані із забезпеченням охорони праці.

5. Керівники, спеціалісти служб охорони праці, члени комісій з перевірки знань з питань охорони праці, особи, відповідальні за технічний стан і безпечну експлуатацію об’єктів підвищеної небезпеки підприємств, установ й організацій, об’єднань підприємств, зазначених у пунктах 1-4 цього додатка.

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 140 від 30.01.2017}