До відома ветеранів війни з числа учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил та членів сімей загиблих зазначеної категорії


Управління праці та соціального захисту населення Краматорської міської ради повідомляє, що 18 серпня 2021 року виконкомом Краматорської міської ради прийняте рішення №1073 «Про затвердження Порядку надання одноразової матеріальної допомоги ветеранам війни з числа учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил та членам сімей загиблих зазначеної категорії» (далі –Порядок).

Дія даного Порядку поширюється на ветеранів війни з числа учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, визначених пунктами одинадцять – чотирнадцять частини другої статті 7 Закону як особи з інвалідністю внаслідок війни та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил (далі – члени сімей загиблих зазначеної категорії), визначених абзацами п’ятим – восьмим пункту 1 статті 10 Закону.

Відповідно до п.1 р.ІІІ Порядку одноразова матеріальна допомога виплачується:

особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, які зареєстровані або фактично проживають у м. Краматорську та внесені до єдиної Web-орієнтованої інформаційної технології формування Сегменту «Облік ВПО» як внутрішньо переміщені особи міста Краматорська та перебувають на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги м.Краматорськ, відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

членам сімей загиблих зазначеної категорії, які зареєстровані або фактично проживають у м. Краматорську та внесені до єдиної Web-орієнтованої інформаційної технології формування Сегменту «Облік ВПО» як внутрішньо переміщені особи міста Краматорська та перебувають на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги м. Краматорськ, відповідно до Закону.

До членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил (далі – члени сімей загиблих зазначеної категорії) належать:

– утриманці загиблого або того, хто пропав безвісти, яким у зв’язку з цим виплачується пенсія;

– батьки;

– один з подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні;

– діти, які не мають (і не мали) своїх сімей;

– діти, які мають свої сім’ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;

– діти, обоє з батьків яких загинули або пропали безвісти.

Матеріальна допомога виплачується один раз на рік в наступних розмірах:

–          особам з інвалідністю внаслідок війни (особам з інвалідністю І групи) з числа учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил – 15,0 тис. грн;

–          особам з інвалідністю внаслідок війни (особам з інвалідністю ІІ групи) з числа учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил – 10,0 тис. грн;

–          особам з інвалідністю внаслідок війни (особам з інвалідністю ІІІ групи) з числа учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил – 8,0 тис. грн;

–          членам сімей загиблих зазначеної категорії (на кожного члена сім’ї) –                        5,0 тис. грн.

Одноразова матеріальна допомога надається на підставі особистої заяви за встановленою формою та документів, визначених цим Порядком, поданих до управління праці та соціального захисту населення в термін до 01 жовтня поточного року.

Для отримання одноразової матеріальної допомоги до заяви додаються:

Для осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил:

–          копія документа, що посвідчує особу громадянина України (з пред’явленням оригіналу);

–          копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (з пред’явленням оригіналу) для осіб, які на дату подання заяви перебувають на обліку, як внутрішньо переміщені особи;

–          копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають про це відмітку у паспорті (з пред’явленням оригіналу);

–          копія посвідчення інваліда війни або особи з інвалідністю внаслідок війни (з пред’явленням оригіналу);

–          копія довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи та причину інвалідності (з пред’явленням оригіналу);

–          копія довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції/операції об’єднаних сил, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України (з пред’явленням оригіналу);

–          копія нотаріально посвідченої довіреності  з пред’явленням оригіналу (надається у разі звернення представника) та копії документів, що посвідчують особу – представника з пред’явленням оригіналів;

–          довідка про реквізити поточного рахунку, відкритого в банківській установі           (для внутрішньо переміщених осіб – реквізити поточного рахунку АТ «Ощадбанк»).

Для членів сімей загиблих зазначеної категорії:

–          копія документа, що посвідчує особу громадянина України (з пред’явленням оригіналу);

–          копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (з пред’явленням оригіналу) для осіб, які на дату подання заяви перебувають на обліку, як внутрішньо переміщені особи;

–          копія посвідчення члена сім’ї загиблого (з пред’явленням оригіналу);

–          копія довідки, виданої матері (або іншому повнолітньому члену сім’ї загиблої особи, або опікуну) за місцем реєстрації дитини, виданої відповідно до абзацу 2 пункту 4 Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 року № 302 (з пред’явленням оригіналу);

–          копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають про це відмітку у паспорті) (з пред’явленням оригіналу);

–          копії документів, що підтверджують родинні стосунки (свідоцтво про одруження, свідоцтво про народження, рішення суду про встановлення факту родинних відносин) (з пред’явленням оригіналу);

–          копії документів, що підтверджують встановлення опіки над малолітніми дітьми або недієздатними особами (з пред’явленням оригіналу);

–          копія свідоцтва про смерть загиблого учасника антитерористичної операції/операції об’єднаних сил (з пред’явленням оригіналу);

–          довідка про реквізити поточного  рахунку,  відкритого  в  банківській  установі (для внутрішньо переміщених осіб – реквізити поточного рахунку АТ «Ощадбанк»).

Чекаємо на Вас до управління праці та соціального захисту населення за адресою вул. Маяковського, 24, кабінет № 10, телефон для довідок 63061.

Графік роботи: з понеділка по четвер з 8-00 до 17-00, п’ятниця з 8-00 до 16-00, перерва з 12-00 до 12-48, вихідні дні субота та неділя.