До відома суб’єктів господарювання всіх форм власності робота яких пов’язана з пестицидами та агрохімікатами


Згідно статті 18 Закону України «Про захист рослин», статті 11 Закону України «Про пестициди і агрохімікати», Постанови КМУ №746 «Про затвердження Порядку одер­жання допуску (посвідчення) на право роботи, пов’язаної з транспортуванням, зберіган­ням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами» працівники, робота яких пов’язана з пестицидами і агрохімікатами повинні мати допуск (посвідчення) на право роботи з пестицидами і агрохімікатами. Вимоги даного законодавства по­ширюються на всі галузі суспільного виробництва, де застосовуються пестициди і агрохімікати.

Допуск (посвідчення) на право роботи, пов’язаної з пестицидами і агрохіміката­ми видається працівникам підприємств, установ, організацій, робота яких безпосеред­ньо пов’язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пести­цидами і агрохімікатами, включаючи організаторів цих робіт. Допуск видається спеціа­лістами управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслу­жби в Донецькій області.

Підприємства, установи, організації усіх форм власності та громадяни зобов’язані у сфері захисту рослин допускати до робіт, пов’язаних із транспортуванням, зберіганням, застосуванням засобів захисту рослин, їх торгівлею, лише тих осіб, які пройшли спеці­альну підготовку та мають на те відповідні допуски (посвідчення), які видаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин, щороку.

Крім цього, згідно ст. 21 Закону України «Про захист рослин», порушення законо­давства про захист рослин тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно­правову або кримінальну відповідальність, яку несуть особи, винні у не проходженні спеціальної підготовки та неотриманні відповідного допуску та посвідчення на право проведення робіт, пов’язаних з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгі­влею засобів захисту рослин.

Тільки дотримання вимог законодавчих актів у сфері захисту рослин, чітке виконання Державних санітарних правил, техніки безпеки, особиста відповідальність керівників гос­подарств та інших суб’єктів господарювання забезпечить недопущення нанесення шкоди здоров’ю людей, безпеку бджіл, недопущення забруднення навколишнього природного се­редовища та отримання бажаного результату від проведення цих видів робіт.

Отримати допуски та посвідчення необхідно до початку весняно-польових робіт!

Виконання робіт пов’язаних з пестицидами і агрохімікатами особами, які не мають допуску забороняється!