Бюлетень забруднення атмосферного повітря по м.Краматорськ у вересні 2020 року


Краматорською лабораторією  спостережень за забрудненням атмосферного повітря  відбір проб для хімічного аналізу повітря у вересні 2020 проводився на 4-х стаціонарних постах спостережень для визначення вмісту у атмосферному повітрі 15 забруднюючих речовин, основних : пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, діоксиду азоту та специфічних:  фенолу, фториду водню, формальдегіду, також 8 важких металів.

Для визначення вмісту у атмосферному повітрі м. Краматорськ забруднюючих речовин  за місяць було відібрано і проаналізовано 1600 проб.

         Екстремально високого та дуже високого забруднення атмосферного повітря не спостерігалось.

Загальний рівень забруднення по місту збільшився до значенням ІЗА 8.81 і кваліфікується, як високий.  

       Середньомісячні концентрації шкідливих речовин в середньому по місту перевищували гранично допустиму концентрацію (ГДКс.м.) з діоксиду азоту та фториду водню у 1.4 рази,  з формальдегіду у 2,7  рази , фенолу-1.1 рази

               У порівнянні з попереднім місяцем показники забруднення атмосферного  повітря фторидом водню та пилом зросли. На тому  ж  рівні зафіксовано вміст діоксиду  сірки, діоксиду азоту та оксиду вуглецю. Зменшився рівень забруднення фенолом та формальдегідом.  

      У порівнянні з попереднім  роком у вересні місяці показники вмісту в атмосферному  повітрі діоксиду азоту зменшилися. Підвищилися значення вмісту фенолу,  фториду водню,  формальдегіду та оксиду вуглецю. На тому  ж  рівні зафіксовано вміст пилу та діоксиду  сірки.

Краматорська ЛСЗА  Донецького регіонального центру з гідрометеорології