Бюлетень забруднення атмосферного повітря по м.Краматорськ у січні 2021 року


Краматорською лабораторією  спостережень за забрудненням атмосферного повітря  відбір проб для хімічного аналізу повітря у січні 2021 проводився на 4-х стаціонарних постах спостережень для визначення вмісту у атмосферному повітрі 15 забруднюючих речовин, основних : пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, діоксиду азоту та специфічних:  фенолу, фториду водню, формальдегіду, також 8 важких металів.

Для визначення вмісту у атмосферному повітрі м. Краматорськ забруднюючих речовин  за місяць було відібрано і проаналізовано 1250 проб.

         Екстремально високого та дуже високого забруднення атмосферного повітря не спостерігалось.

Загальний рівень забруднення по місту зріс до значенням ІЗА 7,0 і кваліфікується, як підвищений.  

       Середньомісячні концентрації шкідливих речовин в середньому по місту перевищували гранично допустиму концентрацію (ГДКс.м.) з діоксиду азоту у 1.6 рази, фенолу у 1.2 рази та з формальдегіду у 2,2  рази .

               У порівнянні з попереднім місяцем показники забруднення атмосферного  повітря  пилом, формальдегідом, та діоксидом  азоту підвищілися. Зменшилися значення вмісту в атмосферному повітрі фенолу , оксиду  вуглецю та фториду водню.  На тому  ж  рівні зафіксовано вміст діоксиду  сірки.

      У порівнянні з попереднім  роком у січні місяці показники вмісту оксиду вуглецю та фенолу в атмосферному  повітрі зменшилися. Підвищилися значення вмісту  діоксиду азоту, фториду водню та формальдегіду. На тому  ж  рівні зафіксовано вміст пилу та діоксиду сірки .

*Значення  середньодобової  концентрації   діоксиду  сірки  в  атмосферному  повітрі 

      С с.д.(SO2 )<0,003мг/дм3

 Краматорська ЛСЗА