Бюлетень забруднення атмосферного повітря по м. Краматорськ у серпні 2020 року


Краматорською лабораторією  спостережень за забрудненням атмосферного повітря  відбір проб для хімічного аналізу повітря у серпні 2020 проводився на 4-х стаціонарних постах спостережень для визначення вмісту у атмосферному повітрі 15 забруднюючих речовин, основних : пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, діоксиду азоту та специфічних:  фенолу, фториду водню, формальдегіду, також 8 важких металів.

Для визначення вмісту у атмосферному повітрі м. Краматорськ забруднюючих речовин  за місяць було відібрано і проаналізовано 1360 проб.

         Екстремально високого та дуже високого забруднення атмосферного повітря не спостерігалось.

Загальний рівень забруднення по місту збільшився до значенням ІЗА 10.13 і кваліфікується, як високий.  

       Середньомісячні концентрації шкідливих речовин в середньому по місту перевищували гранично допустиму концентрацію (ГДКс.м.) з діоксиду азоту та фенолу у 1.4 рази,  з формальдегіду у 3,7  рази .

               У порівнянні з попереднім місяцем показники забруднення атмосферного  повітря фторидом водню та фенолом зросли. На тому  ж  рівні зафіксовано вміст діоксиду  сірки, діоксиду азоту та оксиду вуглецю. Зменшився рівень забруднення пилом та формальдегідом  

      У порівнянні з попереднім  роком у серпні місяці показники вмісту фториду водню  в атмосферному  повітрі зменшилися. Підвищилися значення вмісту фенолу, діоксиду азоту, формальдегіду та оксиду вуглецю. На тому  ж  рівні зафіксовано вміст пилу та діоксиду  сірки.

Краматорська ЛСЗА Донецького регіонального центру з гідрометеорології