Бюлетень забруднення атмосферного повітря по м. Краматорськ у листопаді 2020 року


Краматорською лабораторією  спостережень за забрудненням атмосферного повітря  відбір проб для хімічного аналізу повітря у листопаді 2020 проводився на 4-х стаціонарних постах спостережень для визначення вмісту у атмосферному повітрі 15 забруднюючих речовин, основних : пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, діоксиду азоту та специфічних:  фенолу, фториду водню, формальдегіду, також 8 важких металів.

Для визначення вмісту у атмосферному повітрі м. Краматорськ забруднюючих речовин  за місяць було відібрано і проаналізовано 1535 проб.

         Екстремально високого та дуже високого забруднення атмосферного повітря не спостерігалось.

Загальний рівень забруднення по місту зменшився до значенням ІЗА 5,9 і кваліфікується, як підвищений.  

       Середньомісячні концентрації шкідливих речовин в середньому по місту перевищували гранично допустиму концентрацію (ГДКс.м.) з діоксиду азоту у 1.4 рази,  з формальдегіду у 1,4  рази , фториду водню у 1.3 рази.

               У порівнянні з попереднім місяцем показники забруднення атмосферного  повітря пилом , фенолом та формальдегідом зменшилися. На тому  ж  рівні зафіксовано вміст діоксиду  сірки та оксиду вуглецю.  Зріс рівень забруднення фторидом водню та діоксидом азоту.

      У порівнянні з попереднім  роком у листопаді місяці показники вмісту в атмосферному  повітрі пилу та фториду водню зменшилися. На тому  ж  рівні зафіксовано вміст діоксиду  сірки. Зріс рівень забруднення формальдегідом, оксидом вуглецю, діоксидом азоту, фенолом.

  Донецький регіональний центр з гідрометеорології

Краматорська ЛСЗА