Бюлетень забруднення атмосферного повітря по м. Краматорськ у грудні 2020 року


Краматорською лабораторією  спостережень за забрудненням атмосферного повітря відбір проб для хімічного аналізу повітря у грудні 2020 проводився на 4-х стаціонарних постах спостережень для визначення вмісту у атмосферному повітрі 15 забруднюючих речовин: основних (пил, діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту) та специфічних (фенол, фторид водню, формальдегід), а також 8 важких металів.

Для визначення вмісту у атмосферному повітрі м. Краматорськ забруднюючих речовин  за місяць було відібрано і проаналізовано 1597 проб.

         Екстремально високого та дуже високого рівня забруднення атмосферного повітря не спостерігалось.

Загальний рівень забруднення по місту зменшився до значення ІЗА 5,14 і кваліфікується, як підвищений.  

       Середньомісячні концентрації шкідливих речовин в середньому по місту перевищували гранично допустиму концентрацію (ГДКс.м.) з діоксиду азоту у 1.2 рази,  з фенолу – у 1.3 рази.

               У порівнянні з попереднім місяцем показники забруднення атмосферного  повітря діоксидом азоту, фторидом водню та формальдегідом зменшилися. На тому  ж  рівні зафіксовано вміст пилу, діоксиду сірки та оксиду вуглецю.  Зріс рівень забруднення фенолом.

      У порівнянні з попереднім  роком у грудні місяці показники вмісту в атмосферному  повітрі пилу зменшилися. На тому  ж  рівні зафіксовано вміст фенолу. Зріс рівень забруднення діоксидом  сірки, формальдегідом, оксидом вуглецю, діоксидом азоту та фторидом водню.

СЕРЕДНЬОМІСЯЧНІ  КОНЦЕНТРАЦІЇ

ЗАБРУДНЮВАЛЬНИХ  РЕЧОВИН  В  АТМОСФЕРНОМУ  ПОВІТРІ У  КРАТНОСТІ  ГДК  по  м. Краматорську

за грудень 2020р.

ЗабруднювальніСередньомісячні концентрації, долі ГДК
речовини № ПСЗ В середньому по місту
№2№3№4№5грудень 2020листопадгрудень
20202019
Пил0,50,70,50,60,50,50,8
Діоксид сірки0,10,10,00,00,10,10,0
Оксид вуглецю0,50,70,40,40,50,50,3
Діоксид азоту1,21,11,21,21,21,41,0
Фенол1,31,81,21,11,31,01,3
Фторид водню1,10,91,00,91,01.30,6
Формальдегід1,21,01,00,81,01,42,1

Донецький регіональний центр з гідрометеорології

Краматорська ЛСЗА