Борги не дають змогу зараховувати періоди трудової діяльності до страхового стажу


Значне місце серед питань соціального захисту завжди займало і продовжує займати питання захисту прав та інтересів працівників у сфері пенсійного забезпечення. І це закономірно – кожний працюючий в майбутньому стає пенсіонером, а пенсія, зазвичай, є основним видом матеріального забезпечення непрацездатних громадян, чисельність яких на сьогодні в управлінні Пенсійного фонду України у м. Краматорську Донецької області становить 71,8 тис.осіб.

Пенсійна система в Україні базується на принципах солідарності – пенсії сьогоднішнім пенсіонерам виплачують за рахунок внесків тих, хто сьогодні працює. Тому, для Пенсійного фонду є вкрай важливим питання своєчасності і повноти сплати внесків.

Основним завданням управління було і залишається мобілізація коштів до бюджету Пенсійного фонду України, оскільки наповнення бюджету впливає на своєчасність та повноту виплати пенсій та допомог.

Виходячи із власних надходжень, управління забезпечує свою потребу на виплату пенсій близько 30 %, проте пенсії та допомоги на поховання виплачено своєчасно та в повному обсязі.

На даний час контроль за сплатою та надходженням страхових коштів з існуючих видів соціального страхування залишений за Пенсійним фондом. Тому, несплата внесків до Пенсійного фонду, призводить не тільки до втрати найманими працівниками права на пенсію, а і до соціальної незахищеності їх у випадках тимчасової втрати працездатності, нещасного випадку на виробництві, у випадках втрати роботи.

Значним резервом збільшення надходжень є погашення заборгованості платниками перед Фондом. Обов’язок нараховувати та сплачувати внески до Пенсійного фонду, покладено на роботодавця, але не всі роботодавці своєчасно виконують свої обов’язки по сплаті. Так, заборгованість до бюджету Фонду становить 25,6 млн.грн.. Значною залишається заборгованість по пільгових пенсіях, яка складає 23,0 тис.грн. або 92,7 % від загальної суми заборгованості.

Трапляються випадки, коли до управління звертаються майбутні пенсіонери, які працювали або працюють на підприємствах, які мають заборгованість перед Пенсійним фондом, з приводу нарахування або перерахування пенсії, але нажаль періоди, за які несплачені внески не зараховуються до страхового стажу.

Не сплачуючи своєчасно внески, платник позбавляє своїх працівників, гарантованого Конституцією права на отримання страхових виплат за діючими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування, адже лише за умови сплати внесків громадяни набувають право на отримання пенсії та інших соціальних виплат. Тому, керівники підприємств та фізичні особи – підприємці повинні усвідомлювати свою відповідальність перед людьми і забезпечити своєчасну сплату внесків до Пенсійного фонду.

Відстоювати свої права повинні також і самі застраховані особи. Відповідно до статті 16 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” їм надано право отримувати від платника підтвердження про сплату внесків і вимагати їх сплати, в тому числі в судовому порядку.

Тому, кожна застрахована особа має періодично цікавитися тим, як роботодавець розраховується із Пенсійним фондом, і при неналежному виконанні роботодавцем своїх обов’язків вимагати від нього сплати внесків.

Адміністрація управління Пенсійного фонду України у м. Краматорську Донецької області