АТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”, Краматорське УГГ інформує


Оплата вартості послуги з розподілу природного газу за Договором розподілу здійснюється Споживачем, який є побутовим, до 05 числа (включно) місяця, в якому надаються послуги з розподілу природного газу, на підставі рахунка Оператора ГРМ.

Оплата здійснюється виключно грошовими коштами на поточний рахунок Оператора ГРМ.

Дата оплати визначається датою, на яку були зараховані кошти на рахунок Оператора ГРМ.

У разі виникнення у Споживача заборгованості за цим Договором Сторони  можуть укласти графік погашення заборгованості, який оформлюється додатком до цього Договору або окремим договором про реструктуризацію заборгованості.

Укладення Сторонами та дотримання Споживачем узгодженого графіка погашення заборгованості не звільняє Споживача від виконання поточних зобов’язань за Договором.

У разі відсутності графіка погашення заборгованості або його недотримання чи несплати поточних платежів Оператор ГРМ має право у порядку, визначеному Договором, припинити або обмежити розподіл (споживання) природного газу на об’єкт Споживача до повного погашення заборгованості.

З повагою, адміністрація АТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”, Краматорське УГГ