Актуальні вакансії на 21.01.2022 по м.Краматорську


Посада (назва)Заробітна платаЗавдання та обов’язки
ДЛЯ СЛУЖБОВЦІВ
адміністратор12 000,00Працювати у супермаркеті.  Виконувати обов’язки управителя. Робота з фіскальним апаратом, контроль строків придатності товару, організація роботи магазину: замовлення товару, викладка  на полиці, оформлення графіків роботи співробітників. Знання програми 1 С. Попередньо телефонувати.
бухгалтер6 600,00Вести облік платних медичних послуг на підприємстві з урахуванням особливостей підприємства і техлогії оброблення даних. Вміти працювати з медичними програмами та володіння роботою на комп’ютері.
Викладач закладу професійної (професійно-технічної) освіти10 000,00Викладати предмет “Фізичне виховання”.
вихователь8 876,25Організація життєдіяльністі дітей згідно з вимогами програм дошкільної освіти; забезпечення всебічного розвитку дітей з урахуванням їхніх задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психологічних і фізичних особливостей, культурних потреб; збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей. Попередня співбесіда за телефоном.
вихователь8 000,00Організовувати освітньо-виховний процес з дітьми дошкільного віку відповідно до програми, що реалізується в закладі. Творчо підходити до навчально-виховного процесу, сприяти розвитку здібностей, талантів дітей.
Вчитель закладу загальної середньої освіти8 000,00Працювати вчителем музики на 0,5 ставки. Навчання і виховання учнів з урахуванням специфіки навчального предмету і віку учнів.
вчитель-дефектолог8 876,25Планування  і здійснення навчально-виховної, корекційної роботи з дітьми, які мають вади фізичного і розумового розвитку, використання в роботі ефективних форм, методів, засобів навчально-виховного процесу. БЕЗ ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК.
Вчитель-логопед9 000,00Проводити діагностичну оцінку навчальної діяльності дитини з особливими освітніми потребами . Створює сприятливі організаційні умови для дітей з важкими мовленневими порушеннями. Досвід роботи у дошкільних навчальних закладах для дітей з особливими освітніми потребами.БЕЗ ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК.
головний бухгалтер15 000,00Мати досвід роботи в бюджетній сфері та закладах охорони здоров’я. Забезпечувати ведення бухгалтерського обліку, організовувати роботу бухгалтерської служби, контролювати відображення на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.
економіст-статистик8 000,00Працювати провідним економістом-статистиком. Здійснювати перепис населення. Спочатку телефонувати.
Експедитор транспортний6 700,00Укладання договору матеріальної відповідальності. Оформлення приймально-здавальної документації. Робота з готівкою. Вивантаження товару в торговельних точках.
завідувач аптеки (аптечного закладу)10 000,00Працювати в аптечному пункті. Організовує роботу колективу по здійсненню своєчасного і якісного забезпечення населення лікарськими препаратами, взаємодія з іншими закладами охорони здоров’я.
інженер12 000,00Читання проектної документації. Підрахунок обсягів за кресленнями.Знання технології будівництва. Знання та вміння роботи у програмах : Microsoft, AutoCAD. Підрахунок фактично виконаних обсягів об’єктів. вести накопичувальну відомість виконаних робіт. Для призначення часу співбесіди з роботодавцем попередньо телефонувати.     
інженер7 000,00Працювати на 0,5 ставки. Виконувати обов’язки інженера-світлотехніка. Розробка світлових ефектів, світлове оформлення сцени, світловий супровід мистецьких заходів.
інженер з охорони праці6 700,00ПРАЦЮВАТИ НА  0,5 СТАВКИ. Розробка і впровадження локальної нормативної бази з охорони праці. Проведення заходів щодо попередження нещаснихвипадків на виробництві. Ведення документації тажурналів зохорони праці і порежної беспеки, розробка наказів, інструкцій, положень зохорони праці. Організація і проведення навчання персоналу. Вільне володіння українською мовою.  Попередня спібесіда за телефоном керівника
інженер-конструктор12 000,00Працювати у відділі Головного конструктора. Можливі відрядження.
інженер-конструктор14 000,00Розробка та проектування штампового оснащення, нестандартного обладнання, ремонтних креслень. Обов’язкове знання програм AutoCAD, SOLID.
інспектор з кадрів7 500,00Вести облік особового складу закладу. Оформлює прийом, переведення і звільнення працівників відповідно до законодавства про працю, оформлює і веде особові справи працівників. Веде архів особових справ. Попередня співбесіда за телефоном
касир торговельного залу7 200,00Працювати у супермаркеті. Знання касового апарату. Матеріальна відповідальність, викладення товарів, відстеження термінів придатності товарів, заміна цінників.
касир торговельного залу8 000,00Працювати у супермаркеті. Проведення готівкових та безготівкових розрахунків з покупцями;
Дотримання правил розрахунку покупців, збереження грошових коштів, правил експлуатації контрольно-касових апаратів. Дотримання правил обслуговування покупців.
керівник (студії за видами мистецтва та художньої творчості, любительского об’єд- нання, клубу за ін7 500,00Проведення тренінгів, семінарів, планування, організація та здійснення навчально-виховної, організаційно-масової роботи гуртка.
керівник музичний8 000,00Досвід гри на фортепіано.Стимулювати розвиток творчої діяльності дітей дошкільного віку. Музичне виховання дітей дошкільного віку, організація свят.
Лікар з медицини невідкладних станів7 000,00Робота в бригаді екстреної медичної допомоги, надання невідкладної медичної допомоги дорослим та дітям. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.
лікар-анестезіолог8 000,00Працювати дитячим лікарем-анестезіологом, Вміння працювати з медичними програмами та володіння компьютером.
лікар-ендокринолог8 000,00Працювати дитячим лікарем-ендокринологом, Вміння працювати з медичними програмами та володіння компьютером.
майстер виробничої дільниці10 000,00Працювати майстром зварювального виробництва. Наявність технічної освіти – обов’язково.
начальник бюро15 000,00Працювати у бюро механіка.
начальник відділу поштового зв’язку6 600,00Працювати на 0.8 ставки у смт. Малотаранівка або смт. Красноторка. Забезпечення надання послуг з урахуванням потреб споживачів; ведення касової звітності, контроль та аналіз роботи відділення. Виконання планових показників відділення.
Практичний психолог10 900,00Здійснює професійну діяльність, спрямовану на збереження психологічного,соматичного і соціального стану вихованців у процесі виховання та навчання в закладі. Сприяє гармонізації соціальної сфери установи і здійснює превентивні заходи щодо профілактики виникнення соціальної дезадаптації. Проводить психологічну діагностику різного профілю і призначення. Складає психолого-педагогічні висновки за матеріалами  дослідницьких робіт з метою орієнтації педагогічного колективу. Попередня співбесіда за телефоном.
Практичний психолог7 000,00Надавати допомогу учням у вирішенні конкретних проблем. Проводити психологічну діагностику різного профілю і призначення. Складати психолого – педагогічні висновки з метою орієнтації педколективу в проблемах особистого і соціального розвитку учнів. Вести графік консультацій для учнів та педагогів. Проводити психолого – педагогічну діагностику готовності учнів до навчання. Формувати психологічну культуру учнів, педагогічних працівників та батьків. Стресостійкість.
Практичний психолог7 500,00Проведення психологічних тренінгів та семінарів. Приймає участь у складанні проектів планів і програм соціального розвитку центру, визначає психологічні фактори, що впливають на учасників та працівників.
Сестра медична (брат медичний)7 000,00Здійснювати заходи з охорони здоров’я дітей та працівників ДНЗ, контролювати дотримання санітарно-гігієнічних норм у приміщеннях та на території ДНЗ, здійснювати  щоденний огляд дітей. Контролювати якість харчування.
Сестра медична (брат медичний)7 000,00Працювати на 0,75 ставки. Стежити за дотриманням санітарно-гігієнічних норм. Контролювати якість харчування.
Сестра медична (брат медичний)7 000,00Працювати сестрой медичной для бригад з вакцинації.
Сестра медична (брат медичний)6 600,00Працювати на 0,5 ставки. Здійснювати заходи з охорони здоров’я дітей та працівників ДНЗ, контролювати дотримання санітарно-гігієнічних норм у приміщеннях та на території ДНЗ, здійснювати  щоденний огляд дітей.
Сестра медична (брат медичний) з лікувальної фізкультури6 600,00Працювати на 0,25 ставки. Здійснює контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог, пропонованих до організації роботи кабінету масажу і робочого місця масажиста. Дотримує правила сполучення масажу з лікувальною фізкультурою, фізіотерапевтичними процедурами.
статистик медичний6 600,00Забезпечує систематизацію та статичну обробку облікової медичної документації та інформації. Здійснювати контроль за якістю і достовірністю облікових даних і звітності. Вміти працювати з медичними програмами та володіння роботою на комп’ютері.
статистик медичний7 000,00Забезпечує систематизацію та статистичну обробку облікової медичної документації та інформації. Здійснює контроль за якістю й достовірністю облікових даних і звітності. Володіє методикою розрахунку й аналізу статистичних показників діяльності установ, медичного обслуговування та стану здоров’я населення.
Фармацевт9 000,00Здійснює рецептурний відпуск лікарських засобів та інших товарів медичного призначення. Проводить контроль якості засобів та виробів медичного призначення, які надходять до аптеки. Веде облік господарських операцій та звітів.
Фармацевт6 650,00Здійснює рецептурний відпуск лікарських засобів та інших товарів медичного призначення. Проводить контроль якості засобів та виробів медичного призначення, які надходять до аптеки. Веде облік господарських операцій та звітів. Працювати у м.Краматорськ та м.Покровськ
Фельдшер з медицини невідкладних станів7 000,00Робота в бригаді екстреної медичної допомоги, надання невідкладної медичної допомоги дорослим та дітям. Під час транспортування хворого перебуває у салоні автомобіля швидкої медичної допомоги, допомагає лікарю надавати медичну допомогу та виконувати необхідні маніпуляції.
юрисконсульт10 000,00Знання цивільного, трудового, фінансового та адміністративного права
юрисконсульт11 846,00Знання цивільного, трудового, фінансового та адміністративного права
юрисконсульт12 883,00Здійснює правову роботу на підприємстві, надає допомогу структурним підрозділам, розроблює документи правового характеру, веде довідково-інформаційну роботу з питань законодавства. Мати знання та навички у сфері публічних закупівель.
Юрист8 000,00Працювати на 0,5 ставки. Здійснювати методичне керівництво правової роботи, надавати правову допомогу, приймати участь при оформленні господарських договорів, готувати висновки про їх юридичну спроможність. Складати позовні заяви, захищати інтереси центру у судах.
ДЛЯ РОБІТНИКІВ
вантажник9 000,00Проводити завантаження, вивантаження та переміщення вантажу візком в межах виробничого цеху. Знання правил стропування вантажів для підйому.
вантажник6 700,00Працювати в холодних приміщеннях -4С, -20С. Важка фізична праця.
верстатник широкого профілю15 000,00Обробляє деталі на токарних, фрезерних верстатах. Підналагоджує свердлильні, токарні, фрезерні та шліфувальні верстати. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності. Працювати у м. Слов’янськ. Підприємство здійснює підвіз працівників на робочі місця.
водій автотранспортних засобів6 600,00Керування автомтобільним транспортним засобом, які відносяться до категорії “Д”. Перевезення дітей. Без шкідливих звичок. Бажаний досвід роботи. попередня співбесіда за телефоном.
водій автотранспортних засобів20 000,00Працювати водієм автобуса. Нічні зміни оплачуються додатково.
водій автотранспортних засобів15 000,00Працювати водієм-експедитором. Отримання та відправка товарів для побудови телекомунікаційних мереж. Контроль за проходженням відправлень службами доставки. Доставка товарів на автотранспорті підприємства. Комплектування замовлень, фотографування, зважування та обмір товару для наповнення бази даних та сайту підприємства. Формулювання та внесення короткого опису товару. Впевнений користувач ПК, знайомство з 1С8. Спочатку телефонувати.
водій автотранспортних засобів6 700,00Експлуатація, керування автомобілем, спостереження за показниками приладів, технічне обслуговування. Доставка продуктів харчування та обладнання в точки роздрібної торгівлі міста Краматорська.
водій автотранспортних засобів10 000,00Наявність категорії “В”, “С”, “С1”.
Виконувати роботу розвезення товару по торгівельних точках міста (продукти харчування)
водій автотранспортних засобів10 000,00Працювати на міських маршрутах автобусів.
водій тролейбуса15 000,00Нічні зміни оплачуються додатково. Здійснювати перевезення пасажирів громадським транспортом.
Можливе навчання за рахунок підприємства.
двірник6 600,00Прибирання прибудинкової території та прибирання під’їздів за адресою вул. Дружби,54 та Академічна, 12. Для співбесіди спочатку телефонувати.
двірник6 550,00Прибирання прилеглої до корпусу училища території від сміття.
Електрогазозварник10 000,00Виконує ручне кисневе різання та різання бензорізальними та газорізальними апаратами стального легковагового та важкого брухту. Ручне дугове, плазмове, газове, автоматичне та напівавтоматичне зварювання простих деталей, вузлів та конструкцій з вуглецевих сталей.
електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах9 000,00Виконувати автоматичне зварювання будівельних конструкцій, які працюють в складних умовах. Наплавляти складні і відповідальні вузли. Читати зварні креслення.
електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування6 510,00 Забезпечення працездатності і безаварійності всього обладнання. Регулювання, наладка і повний контроль електронних  пристроїв.
електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування11 000,00Розбирати, здійснювати ремонт електроустаткування, регулювати та перевіряти апаратуру після ремонту. Виявляти та усувати несправності та пошкодження у роботі устаткування.
електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування10 000,00Розбирає, здійснює капітальний ремонт електроустаткування будь-якого призначення, всіх типів та габаритів. Регулює та перевіряє апаратуру та прилади електроприводів після ремонту.
електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування10 000,00Забезпечувати підтримання справного стану, безаварійну і надійну роботу пристроїв і електроустаткування. Виконувати монтаж нових електричних мереж. Ліквідувати несправності в роботі пристроїв, їх ремонт, монтаж,регулювання.
електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування7 010,00Підтримка справного стану електроустаткування, монтаж нових електричних мереж, ліквідування несправності в роботі пристроїв, їх ремонт, монтаж та регулювання.
Каштелян7 100,00Працювати на 0,5 ставки. Вміння кроїти та шити дитячі костюми. Виконує дрібний ремонт одягу та прасує його після прання.
кухар7 200,00Готує їжу відповідної якості згідно з технологією приготування. Слідкує за станом кухонного обладнання.
Маляр9 500,00Фарбування металевих конструкцій. Строповка, переміщення конструкцій на вагони та автотранспорт. Знати способи змішування фарб, готувати складні кольори, фарбувати поверхні, маркувати готові вироби.
машиніст крана (кранівник)8 000,00Працювати в  цеху, навантажувати вироби для подальшого транспортування.  Керує мостовими і шлюзовими кранами, баштовими самохідними, портально-стріловими кранами , оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання  робіт з вантаження, перевантаження і транспортування вантажів.
машиніст крана (кранівник)10 000,00Працювати у ливарному цеху.
налагоджувальник холодноштампувального устаткування12 000,00Знання принципів роботи кривошипного пресу, поверхневе знання конструкцій штампів. Вміння читати креслення.
охоронець6 600,00Охоронець повинен відповідати за збереження цінностей на території підприємства у час його чергування та шляхом здійснення заходів реагування припиняти правопорушення.
охоронник7 000,00Охорона об’єкту. Допомога у завантаженні та розвантаженні побутової техніки.
пекар7 200,00Працювати у супермаркеті. Ведення технологічного процесу випікання хліба та борошняно-кондитерських виробів, знання технологічних карт та етапів приготування хлібу та здоби. Попередньо телефонувати.
підсобний робітник7 000,00Навантаження-розвантаження, прибирання та складування товарів.
плавильник металу та сплавів13 000,00Ллє складні деталі, вироби різними способами у форми. Здійснює дрібний ремонт печей та форсунок.
приймальник дорогоцінних металів та сировини12 000,00Перевіряє технологічні параметри відповідно до технологічних інструкцій.  Контролює якість клеймування прийнятої продукції та її пакування. Маркує продукцію за державними стандартами, у разі потреби – наносить спецмаркування на експортній продукції. Видає висновки на прийняту продукцію. Відбирає, обробляє проби готової продукції в ході технологічного процесу. Приймає та контролює тару. Веде облік готової продукції.
продавець непродовольчих товарів10 000,00Працювати в торгівельному центрі. Обслуговувати покупців, показувати товар, демонструвати їх в дії, консультувати щодо конструктивних особливостей окремих видів товарів.
продавець продовольчих товарів7 200,00Здійснювати обслуговування покупців: зважування й пакування товарів, підрахунок вартості покупки, перевірку реквізитів чека, видачу покупки. Контролювати своєчасне поповнення робочого запису товарів, їх схоронність і правильну експлуатацію торгово-технологічного устаткування, чистоту і порядок на робочому місці. Попередньо телефонувати.
продавець продовольчих товарів6 600,00Якісне обслуговування покупців, консультація покупців про якості та призначення товару, здійснення прийому товару зі складу, підготовки товару до продажу, розміщення на вітрині, контроль своєчасного поповнення товарного запасу, контроль строків придатності товару, перевірка наявності та актуальності цінників. Підтримка порядку на робочому місці.
продавець продовольчих товарів8 000,00Якісне обслуговування покупців, консультація покупців про якість та призначення товару, здійснення приймання товару зі складу, підготовка товару до продажу, розміщення на вітрині, контроль своєчасного поповнення товарного запасу, контроль строків придатності товару, перевірка наявності та актуальності цінників, підтримання порядку на робочому місці.
слюсар з механоскладальних робіт9 000,00Виконання слюсарного оброблення з застосуванням універсальних пристроїв. Виконання складальних робіт з використанням пневматичного пресу та ручного інструменту. Вміння читати креслення. Вміння працювати електроустаткуванням: електродриль,  обдирне точило, болгарка. Знання правил стропування вантажів для підйому.
Слюсар із складання металевих конструкцій8 600,00Складання вузлів металоконструкцій середньої складності під зварювання; править деталі і вузли металоконструкцій середньої складності, які працюють під тиском.
Слюсар із складання металевих конструкцій16 000,00Працювати у цеху металоконструкцій. Заробітна плата відрядна.
слюсар-електрик з ремонту електроустаткування7 000,00Працювати на 0,5 ставки. Розбирання, ремонт середньої складності апаратури електроосвітлення. З’єднання деталей електроприладів за схемами середньої складності.
слюсар-електрик з ремонту електроустаткування12 000,00Виконання робіт з ремонту деталей та вузлів рухомого складу (тролейбусів), електроприладів. Заробітна плата залежно від розряду.
слюсар-інструментальник12 000,00Знання принципів конструкції штампів, вміння проведення ремонту, дефектування й доведення штампу. Робота зі спецінструментом, вимірювальними приладами й мірильним інструментом.
слюсар-ремонтник10 000,00Вміння читати креслення. Знання механіки металообробного та ковальсько-пресового устаткування, вміння використовувати мірильного інструменту, робити ескізи на потрібні деталі. Забезпечення безаварійної роботи обладнання, своєчасний та якісний ремонт.
стропальник8 000,00Працювати у цеху.  Наявність допуску до роботи. Перевіряти вагу вантажу, обв’язування або зачіпку вантажу.
терміст12 000,00Виконання технологічного процесу термообробки деталей, у тому числі цементацію в необхідних обсягах.
токар18 000,00Токарна обробка складних деталей на універсальних токарних верстатах, дотримання виробничих інструкцій.
формувальник машинного формування9 000,00Виготовлення форм для складних відливок на формувальних машинах великої вантажопідйомності та особливо складних, тонкостінних та відповідальних відливок на машинах середньої вантажопідйомності.
формувальник ручного формування16 000,00Працювати у ливарному цеху.
фрезерувальник8 000,00Фрезерування деталей середньої складності на однотипних горизонтальних і вертикальних універсальних фрезерних верстатах, на простих поздовжньо-фрезерних, копіювальних і шпонкових верстатах з застосуванням різального інструменту і універсальних пристроїв
швачка8 100,00Пошиття виробу від початку до кінця. Досвід роботи на швейному підприємстві від 1 року  .Вміння працювати з різними видами тканин.
шліфувальник15 000,00Робота на плоскошліфувальному, круглошліфувальному, внутрішньо шліфувальному верстаті. Вміння використовувати різноманітні вимірювальні інструменти.
штампувальник (холодноштампувальні роботи)9 000,00Холодне штампування деталей і виробів на ексцентрикових, фрикційних та кривошипних пресах одинарної і подвійної дії зусиллям до 100 т з застосуванням витяжних, формувальних, просічних, компаундних і комбінованих штампів, які виробляють одночасну вирубку і формування.

За додатковою інформацією звертатись за телефонами: (06264)60758