Актуальні вакансії на 14.01.2022 по м.Краматорську


Посада (назва)Заробітна платаЗавдання та обов’язки
ДЛЯ СЛУЖБОВЦІВ
бухгалтер6 600,00Вести облік платних медичних послуг на підприємстві з урахуванням особливостей підприємства і техлогії оброблення даних. Вміти працювати з медичними програмами та володіння роботою на комп’ютері.
бухгалтер11 000,00Працювати фахівцем з публічних закупівель. Знання бюджету, бажано досвід роботи в системі “Прозоро”.
бухгалтер7 507,50Робота з казначейською службою, банком, комунальними платежами, договорами.
вихователь8 876,25Організація життєдіяльністі дітей згідно з вимогами програм дошкільної освіти; забезпечення всебічного розвитку дітей з урахуванням їхніх задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психологічних і фізичних особливостей, культурних потреб; збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей. Попередня співбесіда за телефоном.
вихователь8 000,00Організовувати освітньо-виховний процес з дітьми дошкільного віку відповідно до програми, що реалізується в закладі. Творчо підходити до навчально-виховного процесу, сприяти розвитку здібностей, талантів дітей.
вчитель-дефектолог8 876,25Планування  і здійснення навчально-виховної, корекційної роботи з дітьми, які мають вади фізичного і розумового розвитку, використання в роботі ефективних форм, методів, засобів навчально-виховного процесу. БЕЗ ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК.
Вчитель-логопед9 000,00Проводити діагностичну оцінку навчальної діяльності дитини з особливими освітніми потребами . Створює сприятливі організаційні умови для дітей з важкими мовленневими порушеннями. Досвід роботи у дошкільних навчальних закладах для дітей з особливими освітніми потребами.БЕЗ ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК.
головний бухгалтер15 000,00Мати досвід роботи в бюджетній сфері та закладах охорони здоров’я. Забезпечувати ведення бухгалтерського обліку, організовувати роботу бухгалтерської служби, контролювати відображення на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.
Експедитор транспортний6 700,00Укладання договору матеріальної відповідальності. Оформлення приймально-здавальної документації. Робота з готівкою. Вивантаження товару в торговельних точках.
завідувач аптеки (аптечного закладу)10 000,00Працювати в аптечному пункті. Організовує роботу колективу по здійсненню своєчасного і якісного забезпечення населення лікарськими препаратами, взаємодія з іншими закладами охорони здоров’я.
інженер7 000,00Працювати на 0,5 ставки. Виконувати обов’язки інженера-світлотехніка. Розробка світлових ефектів, світлове оформлення сцени, світловий супровід мистецьких заходів.
інженер12 000,00Читання проектної документації. Підрахунок обсягів за кресленнями.Знання технології будівництва. Знання та вміння роботи у програмах : Microsoft, AutoCAD. Підрахунок фактично виконаних обсягів об’єктів. вести накопичувальну відомість виконаних робіт. Для призначення часу співбесіди з роботодавцем попередньо телефонувати.     
інженер з охорони праці6 700,00ПРАЦЮВАТИ НА  0,5 СТАВКИ. Розробка і впровадження локальної нормативної бази з охорони праці. Проведення заходів щодо попередження нещаснихвипадків на виробництві. Ведення документації тажурналів зохорони праці і порежної беспеки, розробка наказів, інструкцій, положень зохорони праці. Організація і проведення навчання персоналу. Вільне володіння українською мовою.  Попередня спібесіда за телефоном керівника
інспектор з кадрів7 500,00Вести облік особового складу закладу. Оформлює прийом, переведення і звільнення працівників відповідно до законодавства про працю, оформлює і веде особові справи працівників. Веде архів особових справ. Попередня співбесіда за телефоном
касир торговельного залу7 200,00Працювати у супермаркеті. Знання касового апарату. Матеріальна відповідальність, викладення товарів, відстеження термінів придатності товарів, заміна цінників.
касир торговельного залу8 000,00Працювати у супермаркеті. Проведення готівкових та безготівкових розрахунків з покупцями;
Дотримання правил розрахунку покупців, збереження грошових коштів, правил експлуатації контрольно-касових апаратів. Дотримання правил обслуговування покупців.
керівник музичний8 000,00Досвід гри на фортепіано.Стимулювати розвиток творчої діяльності дітей дошкільного віку. Музичне виховання дітей дошкільного віку, організація свят.
керуючий магазином10 000,00Працювати заступником керуючого торгівельного залу в супермаркеті. Організація роботи торговельного залу, згідно корпоративних норм та стандартів супермаркету.
Лікар з медицини невідкладних станів7 000,00Робота в бригаді екстреної медичної допомоги, надання невідкладної медичної допомоги дорослим та дітям. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.
лікар-анестезіолог8 000,00Працювати дитячим лікарем-анестезіологом, Вміння працювати з медичними програмами та володіння компьютером.
лікар-ендокринолог8 000,00Працювати дитячим лікарем-ендокринологом, Вміння працювати з медичними програмами та володіння компьютером.
начальник відділу поштового зв’язку6 500,00Працювати на 0.8 ставки у смт. Малотаранівка або смт. Красноторка. Забезпечення надання послуг з урахуванням потреб споживачів; ведення касової звітності, контроль та аналіз роботи відділення. Виконання планових показників відділення.
педагог соціальний7 273,00Працювати за спеціальністю “Соціальна педагогіка”. Робота з дітьми із малозабезпечених сімей та дітьми – сиротами. Ведення документообігу щодо дітей, які потребують соціальної реабілітації, листування з органами виконавчої влади. Допомога при проходження медичного огляду. Дотримання норм охорони та захисту прав дітей, представляти їх інтереси у різноманітних інстанціях. Стресостійкість.
Практичний психолог10 900,00Здійснює професійну діяльність, спрямовану на збереження психологічного,соматичного і соціального стану вихованців у процесі виховання та навчання в закладі. Сприяє гармонізації соціальної сфери установи і здійснює превентивні заходи щодо профілактики виникнення соціальної дезадаптації. Проводить психологічну діагностику різного профілю і призначення. Складає психолого-педагогічні висновки за матеріалами  дослідницьких робіт з метою орієнтації педагогічного колективу. Попередня співбесіда за телефоном.
Практичний психолог7 000,00Надавати допомогу учням у вирішенні конкретних проблем. Проводити психологічну діагностику різного профілю і призначення. Складати психолого – педагогічні висновки з метою орієнтації педколективу в проблемах особистого і соціального розвитку учнів. Вести графік консультацій для учнів та педагогів. Проводити психолого – педагогічну діагностику готовності учнів до навчання. Формувати психологічну культуру учнів, педагогічних працівників та батьків. Стресостійкість.
Сестра медична (брат медичний)7 000,00Здійснювати заходи з охорони здоров’я дітей та працівників ДНЗ, контролювати дотримання санітарно-гігієнічних норм у приміщеннях та на території ДНЗ, здійснювати  щоденний огляд дітей. Контролювати якість харчування.
Сестра медична (брат медичний)10 000,00Здійснювати предрейсовий медогляд водіїв.
Сестра медична (брат медичний)6 600,00Працювати на 0,5 ставки. Здійснювати заходи з охорони здоров’я дітей та працівників ДНЗ, контролювати дотримання санітарно-гігієнічних норм у приміщеннях та на території ДНЗ, здійснювати  щоденний огляд дітей.
Сестра медична (брат медичний)7 000,00Працювати на 0,75 ставки. Стежити за дотриманням санітарно-гігієнічних норм. Контролювати якість харчування.
Сестра медична (брат медичний)7 000,00Працювати сестрой медичной для бригад з вакцинації.
Сестра медична (брат медичний) з лікувальної фізкультури6 600,00Працювати на 0,25 ставки. Здійснює контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог, пропонованих до організації роботи кабінету масажу і робочого місця масажиста. Дотримує правила сполучення масажу з лікувальною фізкультурою, фізіотерапевтичними процедурами.
статистик медичний7 000,00Забезпечує систематизацію та статистичну обробку облікової медичної документації та інформації. Здійснює контроль за якістю й достовірністю облікових даних і звітності. Володіє методикою розрахунку й аналізу статистичних показників діяльності установ, медичного обслуговування та стану здоров’я населення.
статистик медичний6 600,00Забезпечує систематизацію та статичну обробку облікової медичної документації та інформації. Здійснювати контроль за якістю і достовірністю облікових даних і звітності. Вміти працювати з медичними програмами та володіння роботою на комп’ютері.
Фармацевт9 000,00Здійснює рецептурний відпуск лікарських засобів та інших товарів медичного призначення. Проводить контроль якості засобів та виробів медичного призначення, які надходять до аптеки. Веде облік господарських операцій та звітів.
Фармацевт6 650,00Здійснює рецептурний відпуск лікарських засобів та інших товарів медичного призначення. Проводить контроль якості засобів та виробів медичного призначення, які надходять до аптеки. Веде облік господарських операцій та звітів. Працювати у м.Краматорськ та м.Покровськ
Фельдшер з медицини невідкладних станів7 000,00Робота в бригаді екстреної медичної допомоги, надання невідкладної медичної допомоги дорослим та дітям. Під час транспортування хворого перебуває у салоні автомобіля швидкої медичної допомоги, допомагає лікарю надавати медичну допомогу та виконувати необхідні маніпуляції.
юрисконсульт12 883,00Здійснює правову роботу на підприємстві, надає допомогу структурним підрозділам, розроблює документи правового характеру, веде довідково-інформаційну роботу з питань законодавства. Мати знання та навички у сфері публічних закупівель.
юрисконсульт10 000,00Знання цивільного, трудового, фінансового та адміністративного права
юрисконсульт11 846,00Знання цивільного, трудового, фінансового та адміністративного права
юрисконсульт6 600,00Розробляти та брати участь у розробленнідокументів правового характеру. Надавати правову допомогу структурним підрозділам. Вміти працювати з медичними програмами та володіння роботою на комп’ютері.
ДЛЯ РОБІТНИКІВ
вантажник7 200,00Виконувати вантаження, вивантаження та внутрішньоскладське переміщення вантажів. Допомога в прийомі товару, розвантаження машини та переміщення до складу.
вантажник6 700,00Працювати в холодних приміщеннях -4С, -20С. Важка фізична праця.
верстатник широкого профілю15 000,00Обробляє деталі на токарних, фрезерних верстатах. Підналагоджує свердлильні, токарні, фрезерні та шліфувальні верстати. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності. Працювати у м. Слов’янськ. Підприємство здійснює підвіз працівників на робочі місця.
водій автотранспортних засобів6 700,00Експлуатація, керування автомобілем, спостереження за показниками приладів, технічне обслуговування. Доставка продуктів харчування та обладнання в точки роздрібної торгівлі міста Краматорська.
водій автотранспортних засобів10 000,00Наявність категорії “В”, “С”, “С1”.
Виконувати роботу розвезення товару по торгівельних точках міста (продукти харчування)
водій автотранспортних засобів10 000,00Працювати на міських маршрутах автобусів.
водій тролейбуса15 000,00Нічні зміни оплачуються додатково. Здійснювати перевезення пасажирів громадським транспортом.
Можливе навчання за рахунок підприємства.
двірник6 600,00Прибирання прибудинкової території та прибирання під’їздів за адресою вул. Дружби,54 та Академічна, 12. Для співбесіди спочатку телефонувати.
електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах9 000,00Виконувати автоматичне зварювання будівельних конструкцій, які працюють в складних умовах. Наплавляти складні і відповідальні вузли. Читати зварні креслення.
електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування6 510,00 Забезпечення працездатності і безаварійності всього обладнання. Регулювання, наладка і повний контроль електронних  пристроїв.
електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування10 000,00Розбирає, здійснює капітальний ремонт електроустаткування будь-якого призначення, всіх типів та габаритів. Регулює та перевіряє апаратуру та прилади електроприводів після ремонту.
кухар7 000,00Готує їжу відповідної якості згідно з технологією приготування. Слідкує за станом кухонного обладнання.
Маляр9 500,00Фарбування металевих конструкцій. Строповка, переміщення конструкцій на вагони та автотранспорт. Знати способи змішування фарб, готувати складні кольори, фарбувати поверхні, маркувати готові вироби.
машиніст крана (кранівник)8 000,00Працювати в  цеху, навантажувати вироби для подальшого транспортування.  Керує мостовими і шлюзовими кранами, баштовими самохідними, портально-стріловими кранами , оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання  робіт з вантаження, перевантаження і транспортування вантажів.
мийник посуду7 200,00Працювати у кафе. Мити посуд, прибирати приміщення, спочатку телефонувати. Мати сертифікат про вакцинацію.
охоронець6 500,00Охоронець повинен відповідати за збереження цінностей на території підприємства у час його чергування та шляхом здійснення заходів реагування припиняти правопорушення.
охоронник6 700,00Працювати в саду Бернадського. Без шкідливих звичок. Забезпечувати цілісність об’єктів охорони та недоторканність майна, що на них зберігається. Спочатку телефонувати
підсобний робітник7 000,00Навантаження-розвантаження, прибирання та складування товарів.
плавильник металу та сплавів13 000,00Ллє складні деталі, вироби різними способами у форми. Здійснює дрібний ремонт печей та форсунок.
приймальник товарів7 200,00Працювати молодшим приймальником товару. Приймання продовольчих та непродовольчих товарів, доставка в торговий зал. Наявність ковід-сертифікату. Спочатку телефонувати.
продавець непродовольчих товарів10 000,00Працювати в торгівельному центрі. Обслуговувати покупців, показувати товар, демонструвати їх в дії, консультувати щодо конструктивних особливостей окремих видів товарів.
продавець продовольчих товарів9 500,00Якісне обслуговування покупців, консультація покупців про якість та призначення товару, здійснення прийому товару зі складу, підготовка товару до продажу, розміщення на вітрині, контроль своєчасного поповнення товарного запасу, контроль строків придатності товару, перевірка наявності та актуальності цінників, підтримання порядку на робочому місці.
робітник з благоустрою6 700,00Працювати в саду Бернадського. Без шкідливих звичок. Виконувати роботи по догляду за рослинами і деревами, озеленення території підприємства, робота на клумбах. Спочатку телефонувати
розкрійник9 000,00Робити розкрій різних матеріалів на деталі верха, підкладки і приклада виробів зразків-еталонів, опитних і авторських зразків верхнього, плательного і плательно-костюмного асортименту, розкрій полотнин з текстильними пороками на деталі виробів зазначеного асортименту. Без шкідливих звичок. Можливе навчання на робочому місці. Попередня співбесіда за телефоном.
Слюсар із складання металевих конструкцій8 600,00Складання вузлів металоконструкцій середньої складності під зварювання; править деталі і вузли металоконструкцій середньої складності, які працюють під тиском.
слюсар-електрик з ремонту електроустаткування12 000,00Виконання робіт з ремонту деталей та вузлів рухомого складу (тролейбусів), електроприладів. Заробітна плата залежно від розряду.
сторож6 500,00Працювати з 15-00 до 7-00, ніч через дві. До обов’язків додається прибирання території від снігу, топка котлу, пилляння дров, годування собак.
тракторист10 000,00Працювати в саду Бернадського. Без шкідливих звичок.  Спочатку телефонувати
фрезерувальник8 000,00Фрезерування деталей середньої складності на однотипних горизонтальних і вертикальних універсальних фрезерних верстатах, на простих поздовжньо-фрезерних, копіювальних і шпонкових верстатах з застосуванням різального інструменту і універсальних пристроїв
швачка8 100,00Пошиття виробу від початку до кінця. Досвід роботи на швейному підприємстві від 1 року  .Вміння працювати з різними видами тканин.

За додатковою інформацією звертатись за телефонами: (06264)60758