Регуляторна політика OLD

Оновлено: 30 Листопада 2021, 14:46

Практичні рекомендації щодо здійснення регуляторної політики розроблено Державною регуляторною службою України (далі – ДРСУ) з метою вдосконалення методичного забезпечення регуляторних органів, надання допомоги розробникам регуляторних актів та інформаційного забезпечення громадськості.

Посібник (практичні рекомендації) розроблено на підставі вимог чинного законодавства України про державну регуляторну політику (ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 № 1160-IV, постанова КМУ від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» (зі змінами) і містить детальну інформацію та практичні приклади щодо підготовки аналізів регуляторного впливу до проектів регуляторних актів, проведення відстеження результативності регуляторних актів, підготовки відповідних звітів за результатами такого відстеження, проведення публічних обговорень проектів та інші, не менш важливі, питання.

Посібник «Практичні рекомендації щодо здійснення регуляторної діяльності в Україні: планування, обґрунтування, обговорення, відстеження» розміщено в форматі (pdf): [pdf]- 1681kb або на офіційному сайті ДРСУ www.drs.gov.ua в розділі «Регуляторна політика» за посиланням: http://www.drs.gov.ua/regulatory_policy/posibnyk-praktychni-rekomendatsiyi-shhodo-zdijsnennya-regulyatornoyi-diyalnosti/

Рекомендується для використання регуляторними органами при здійсненні регуляторної діяльності на всіх її етапах, також дані матеріли можуть бути використані громадянами, суб’єктами господарювання, їх об’єднаннями, науковими установами та консультативно-дорадчими органами, що створені при органах місцевого самоврядування.

З метою підвищення якості підготовки проектів регуляторних актів, проведення аналізу їх регуляторного впливу, полегшення процесу обрахунку вартості адміністративних процедур/адміністративного навантаження суб’єктів малого підприємництва в ході проведення М-тесту ДРСУ пропонує розробникам проектів регуляторних актів під час здійснення аналізу регуляторного впливу (далі – АРВ) застосовувати онлайн-сервіс. Доступний за посиланням: https://tools.regulation.gov.ua/m-test

Слід враховувати, що М-тест є лише складовою АРВ, запровадженого Законом України від 11.09.2003 № 1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон). Завдяки М-тесту розробник проекту регуляторного акта отримує вимірювальну (числову) інформацію, що перетворює АРВ в доказовий документ та дозволяє обрати найкраще із запропонованих альтернативних рішень. В основі М-тесту лежить методика обчислення стандартних витрат малого підприємництва на виконання конкретного регуляторного акта.

При цьому, онлайн-інструмент не є альтернативою методиці проведення АРВ, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуяторного акта» (зі змінами), а є лише допоміжним інструментом, який має на меті виключно спростити цей процес завдяки сучасним інтернет-технологіям.

Методичне забезпечення за посиланням: http://www.drs.gov.ua/regulatory-policy-category/metodychne-zabezpechennya/page/3/

Відповідно до ст. 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» кожен проект регуляторного акта, що внесений на розгляд до міської ради, подається до відповідальної постійної комісії для вивчення та надання висновків про відповідність проекту регуляторного акта вимогам ст.ст.4 та 8 цього Закону.

В свою чергу відповідальна постійна комісія забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта, який разом з цим проектом та підписаним аналізом регуляторного впливу подається до уповноваженого органу (Державної регуляторної служби України) для підготовки пропозицій щодо удосконалення проекту відповідно до принципів державної регуляторної політики (постанова Кабінету Міністрів України від 23.09.2014 № 634 «Про порядок підготовки пропозицій щодо удосконалення проектів регуляторних актів, які розробляються органами місцевого самоврядування»).

Державна регуляторна служба проводить аналіз поданих документів на відповідність вимогам ст. 4 Закону та готує пропозиції з обґрунтованими зауваженнями та висновками.

Тривалість погодження проекту регуляторного акта не може перевищувати одного місяця з дня одержання уповноваженим органом відповідних документів (ст. 21 Закону).

Більш детальна інформація на сайті Державної регуляторної служби України за посиланням:http://www.drs.gov.ua/regulatory-policy-category/metodychne zabezpechennya/page/3/, на якому розміщені роз’яснення типових питань, які виникають у розробників проектів регуляторних актів.

З метою попередження порушень антимонопольного законодавства розробники регуляторних актів погоджують зі Східним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (м. Харків, пл.Свободи,5) проекти рішень, які можуть призвести до обмеження, недопущення, усунення чи спотворення конкуренції


29.11.2021 План РА міської ради на 2022 рік

затверджено
рішенням міської ради
№ 20/VIII-1035 від 24.11.2021

“Про  затвердження   плану  діяльності Краматорської міської ради з підготовки  проєктів  регуляторних  актів  на 2022 рік”


з/п

Вид та назва проєктів

регуляторних актів

 

 

Мета прийняття

 

 

Строки

підготовки

проєктів

 

Найменування

відповідальних за розроблення проєктів регуляторних актів

1. Рішення міської ради «Про встановлення туристичного збору на території Краматорської міської територіальної громади» – приведення нормативного акту місцевого самоврядування у відповідність до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 № 710-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Донецької області»;

– упорядкування відносин між органами державної влади та суб’єктами господарювання з питань сплати туристичного збору;

– збільшення частини власних надходжень міської територіальної громади

I півріччя

(до 30.06.2022)

 

Фінансове управління
2. Рішення міської ради «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців на території Краматорської міської територіальної громади»

 

 

– приведення нормативного акту місцевого самоврядування у відповідність до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 № 710-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Донецької області»;

– упорядкування відносини між органами державної влади та фізичними особами – підприємцями з питань сплати єдиного податку за видами господарської діяльності;

– забезпечення надходжень до бюджету міської територіальної громади

I півріччя

(до 30.06.2022)

 

 

 

 

 

 

Відділ споживчого ринку, підприємництва та регуляторної політики

 

 

 

 

 

3. Рішення міської ради «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок в межах Краматорської територіальної громади» – приведення нормативного акту місцевого самоврядування у відповідність до вимог статті 18 Закону України №1378 від 11.11.2003 «Про оцінку земель»;

–  приведення нормативно-грошової оцінки землі у відповідність до сучасного соціально-економічного становища;

– збільшення надходжень з плати за землю до місцевого бюджету

I півріччя

(до 30.06.2022)

 

Управління земельних відносин

 

 

 

 

 

 

4. Рішення міської ради «Про затвердження Примірних договорів оренди майна та Методики розрахунку орендної плати за майно комунальної власності Краматорської територіальної громади та пропорції її розподілу» – врегулювання правових та організаційних відносин, пов’яза-них з передачею в оренду майна комунальної власності I півріччя

(до 30.06.2022)

 

 Управління майном комунальної власності управління житлово-комунального господарства
5. Рішення міської ради «Про затвердження Порядку надання орендарю згоди на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого комунального майна та Порядку подання та розгляду заяв про включення об’єктів права комунальної власності Краматорської територіальної громади до переліку об’єктів, що підлягають приватизації» – врегулювання правових та організаційних відносин, пов’язаних з передачею в оренду майна комунальної власності та приватизацією II півріччя

(до 30.12.2022)

 

 Управління майном комунальної власності управління житлово-комунального господарства

24.12.2020 План РА міської ради на 2021 рік

затверджено
рішенням міської ради
№ 2/VIII-16 від 17.12.2020

“Про затвердження плану діяльності міської ради з підготовки  проєктів регуляторних актів на 2021 рік”

зі змінами

від 28.07.2021 №12/VIII-662 

з/п

 

 

Вид та назва проєктів

регуляторних актів

 

 

Мета прийняття

 

 

Строки

підготовки

проєктів

 

Найменування

відповідальних за розроблення проєктів регуляторних актів

1. Рішення міської ради «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Краматорської територіальної громади» – упорядкування відносин між органами  місцевої влади та юридичними і  фізичними особами з питань сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки I півріччя

(до 30.06.2021)

Фінансове управління
2. Рішення міської ради «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами на території Краматорської територіальної громади» – приведення місцевого нормативного акту у відповідність до норм чинного законодавства II півріччя

(до 30.12.2021)

Управління містобудування та архітектури
3. Рішення міської ради «Про затвердження Порядку надання орендарю згоди на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого комунального майна та Порядку подання та розгляду заяв про включення об’єктів права комунальної власності Краматорської територіальної громади до переліку об’єктів, що підлягають приватизації» – приведення місцевого нормативного акту у відповідність до норм чинного законодавства II півріччя

(до 30.12.2021)

Відділ управління майном комунальної власності управління житлово-комунального господарства
4. Рішення міської ради «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів на території Краматорської територіальної громади» – врегулювання правових відносин між органом місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання щодо ярмаркової, святкової торгівлі, торговельного обслуговування під час проведення масових заходів на території Краматорської територіальної громади II півріччя

(до 30.12.2021)

Відділ споживчого ринку, підприємництва та регуляторної політики
5. Рішення міської ради «Про затвердження Правил благоустрою Краматорської територіальної громади» – чітка регламентація обов’язків суб’єктів господарювання у сфері благоустрою;

– покращення благоустрою території міста;

– раціональне використання, належне утримання і охорона об’єктів та елементів благоустрою

II півріччя

(до 30.12.2021)

 

Відділ комунального господарства управління житлово-комунального господарства
6. Рішення міської ради «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та відкритих майданчиків для харчування біля закладів ресторанного господарства на території Краматорської територіаль-ної громади» – врегулювання правових відносин між органом місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання на території Краматорської територіальної громади II півріччя

(до 30.12.2021)

 

Управління містобудування та архітектури


05.12.2019 План РА міської ради

затверджено
рішенням міської ради
№ 61/VII-554 від 27.11.2019
“Про затвердження плану діяльності
міської ради з підготовки проектів
регуляторних актів на 2020 рік

зі зімінами від 26.02.2020 № 66/VII-70

№ з/п Вид та назва проектів регуляторних актів Мета прийняття Строки підготовки проектів Найменування відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів
1 Рішення міської ради «Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно комунальної власності територіальної громади м. Краматорська та пропорції її розподілу» – приведення місцевого нормативного акту у відповідність до норм чинного законодавства I півріччя (до 30.06.2020) Відділ комунальних ресурсів та самоврядного контролю
2 Рішення міської ради «Про затвердження Порядку надання орендарю згоди на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого комунального майна та Порядку подання та розгляду заяв про включення об’єктів права комунальної власності територіальної громади міста Краматорська до переліку об’єктів, що підлягають приватизації» – приведення місцевого нормативного акту у відповідність до норм чинного законодавства I півріччя (до 30.06.2020) Відділ комунальних ресурсів та самоврядного контролю
3 Рішення міської ради «Про затвердження розмірів орендної плати за земельні ділянки комунальної власності територіальної громади м. Краматорська у відсотках від нормативної грошової оцінки земельних ділянок» – приведення ставок орендної плати у відповідність до діючої редакції Класифікації видів цільового призначення земель;
– збільшення надходжень з орендної плати до міського бюджету
I півріччя (до 30.06.2020) Відділ комунальних ресурсів та самоврядного контролю
4 Рішення міської ради «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів на території м. Краматорська» – врегулювання правових відносин між органом місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання щодо ярмаркової, святкової торгівлі, торговельного обслуговування під час проведення масових заходів на території міста II півріччя (до 30.12.2020) Відділ споживчого ринку, підприємництва та регуляторної політики
5 Рішення міської ради «Про організацію сезонної, виїзної (виносної) торгівлі, надання послуг у сфері розваг на території м. Краматорська» – впорядкування організації сезонної, виїзної (виносної) торгівлі;
– забезпечення мешканців міста в достатній кількості товарами місцевих товаровиробників та сільськогосподарською продукцією;
– подолання несанкціонованої вуличної торгівлі на території міста
II півріччя (до 30.12.2020) Відділ споживчого ринку, підприємництва та регуляторної політики

1. «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами на території Краматорської територіальної громади»

Рішення Краматорської міської ради від 29.09.2021 № 16/VIII-873

2. “Про затвердження Положення про порядок встановлення зручного для населення режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери побутових послуг, розташованих на території міста Краматорська”

Рішення Краматорської міської ради від 22.04.2014 № 37/VI-98

3. “Про затвердження положення «Про місцеві ініціативи в місті Краматорську”

Рішення Краматорської міської ради від 20.12.2012 № 22/VI-2

4. “Про врегулювання питання щодо продажу алкогольних та слабоалкогольних напоїв, пива (крім безалкогольного) на території міста Краматорська”

Рішення Краматорської міської ради від 11.07.2012 № 18/VI-15

5. “Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців на території міста Краматорська”

Рішення Краматорської міської ради від 06.03.2017 № 19/VII-77

“Про внесення змін до рішення міської ради від 06.03.2017 № 19/VII-77”

Рішення Краматорської міської ради від 29.03.2017 № 20/VII-109

6. “Про затвердження Порядку переведення житлових приміщень в нежитлові”

Рішення Краматорської міської ради від 12.10.2011 № 9/VI-28

7. “Про затвердження Правил благоустрою території міста Краматорська”

Рішення Краматорської міської ради від 08.06.2011 № 6/VI-67

8. “Про затвердження Правил торгівлі на ринках міста Краматорська”

Рішення Краматорської міської ради від 08.06.2011 № 6/VI-17

9. «Про затвердження нормативної грошової оцінки земель м. Краматорська»

Рішення Краматорської міської ради від 24.02.2010 № 34/V-47

10. “Про встановлення туристичного збору на території міста Краматорська”

Рішення Краматорської міської ради від 22.02.2017 № 19/VII-47

“Про внесення змін до рішення міської ради від 22.02.2017 № 19/ VII-47 «Про встановлення туристичного збору на території міста Краматорська”

Рішення Краматорської міської ради від 30.01.2019 № 49/VII-06

11. «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Краматорської територіальної громади»

Рішення Краматорської міської ради від 08.07.2021 № 11/VIII-642

12. «Про заборону продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання (крім закладів ресторанного господарства) на території міста Краматорська у визначений час доби»

Рішення Краматорської міської ради від 30.01.2019 № 49/VII-18

13. «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку»

Рішення міської ради від 26.06.2019 № 55/VII-349

14. «Про затвердження розмірів орендної плати за земельні ділянки комунальної власності територіальної громади м.Краматорська у відсотках від нормативної грошової оцінки земельних ділянок»

Рішення міської ради від 24.06.2020 № 70/VII-340


Проєкт рішення Краматорської міської ради «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та відкритих майданчиків для харчування біля закладів ресторанного господарства на території Краматорської територіальної громади»

Розробник: Управління містобудування та архітектури

Контакти: 84300, вул.Беляєва, 113

Email: kramarchitec@krm.gov.ua

Дата розміщення Документ
20.09.2021 Повідомлення про оприлюднення
20.09.2021 Аналіз регуляторного впливу
20.09.2021 Проект рішення
–.–.20– Рішення
28.09.2021 Повідомлення про проведення громадського обговорення
09.11.2021 Звіт про результати громадського обговорення

 

Проєкт рішення Краматорської міської ради «Про затвердження Правил благоустрою території Краматорської територіальної громади»

Розробник: Управління житлово-комунального господарства

Контакти: 84331, бул. Машинобудівників,буд.23

Email: ugkh_21@krm.gov.ua

Дата розміщення Документ
25.08.2021 Повідомлення про оприлюднення
25.08.2021 Аналіз регуляторного впливу
25.08.2021 Проект рішення
–.–.20– Рішення
25.08.2021 Повідомлення про проведення громадського обговорення
23.10.2021 Звіт про результати громадського обговорення

Проєкт рішення Краматорської міської ради «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами на території Краматорської територіальної громади»

Розробник: Управління містобудування та архітектури Краматорської міської ради

Контакти: 84320, м. Краматорськ, вул. Бєляєва, 113 тел. +380 (626) 42-00-48

Email: kramarchitec@krm.gov.ua

Дата розміщення Документ
24.05.2021 Повідомлення про оприлюднення
24.05.2021 Аналіз регуляторного впливу
24.05.2021 Проект рішення
29.09.2021 Рішення
04.10.2021 Меморандум про архітипи рекламних конструкцій
28.05.2021 Повідомлення про проведення громадського обговорення
14.07.2021 Звіт про результати громадського обговорення

Проєкт рішення Краматорської міської ради «Про встановлення  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Краматорської територіальної громади»

Розробник:Фінансове управління Краматорської міської ради

Контакти: 84313, м. Краматорськ, пл. Миру, 2  тел. +380 (6264) 5-04-52

Email: fin@krm.gov.ua

 

Дата розміщення Документ
08.04.2021 Повідомлення про оприлюднення
09.04.2021 Аналіз регуляторного впливу
09.04.2021 Проект рішення
08.07.2021 Рішення
09.04.2021 Повідомлення про проведення громадського обговорення
21.05.2021 Звіт про результати громадського обговорення

Проект рішення Краматорської міської ради «Про затвердження розмірів орендної плати за земельні ділянки комунальної власності територіальної громади м. Краматорська у відсотках від нормативної грошової оцінки земельних ділянок»

Розробник: Відділ комунальних ресурсів та самоврядного контролю

Контакти: 84313, м. Краматорськ, бул. Машинобудівників, 23 тел. +380 (626) 48-55-61

Email: vkrsk@krm.gov.ua

Дата розміщення Документ
10.03.2020 Повідомлення про оприлюднення
10.03.2020 Аналіз регуляторного впливу
10.03.2020 Проект рішення
30.06.2020 Рішення
12.03.2020 Повідомлення про проведення громадського обговорення
23.04.2020 Звіт про результати громадського обговорення

Проект рішення Краматорської міської ради «Про затвердження Правил благоустрою території м. Краматорська»

Розробник: Відділ комунальних господарства

Контакти: 84313, м. Краматорськ, бул. Машинобудівників, 23 тел. +380 (626) 42-19-32

Email: vkg@krm.gov.ua

Дата розміщення Документ
03.04.2019 Повідомлення про оприлюднення
08.04.2019 Аналіз регуляторного впливу
08.04.2019 Проект рішення
–.–.2018 Рішення
05.04.2019 Повідомлення про проведення громадського обговорення
16.05.2019 Звіт про результати громадського обговорення

Проект рішення Краматорської міської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку»

Розробник: Відділ комунальних ресурсів та самоврядного контролю

Контакти: м. Краматорськ, пл. Миру- 2, 2-й поверх, каб. 222 тел. +380 (6264) 48-55-14

Email: vkrsk@krm.gov.ua

Дата розміщення Документ
03.04.2019 Повідомлення про оприлюднення
03.04.2019 Аналіз регуляторного впливу
03.04.2019 Проект рішення
10.07.2019 Рішення
08.04.2019 Повідомлення про проведення громадського обговорення
08.05.2019 Звіт про результати громадського обговорення

Проект рішення Краматорської міської ради «Про заборону продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання (крім закладів ресторанного господарства) на території міста Краматорська у визначений час доби»

Розробник: Відділ споживчого ринку, підприємництв та регуляторної політики

Контакти: м. Краматорськ, б-р Машинобудівників, 23, каб. 105,101 1-й поверх тел. +380 (6264) 48-55-63

Email: torgotdel@krm.gov.ua

Дата розміщення Документ
08.11.2018 Повідомлення про оприлюднення
08.11.2018 Аналіз регуляторного впливу
08.11.2018 Проект рішення
30.01.2019 Рішення
09.11.2018 Повідомлення про проведення громадського обговорення
18.12.2018 Звіт про результати громадського обговорення

Рішення Краматорської міської ради «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців на території міста Краматорська»

Розробник: Відділ споживчого ринку, підприємництва та регуляторної політики

Контакти: м. Краматорськ, б-р Машинобудівників, 23, каб.105,101 1-й поверх, тел. +380 (6264) 8-55-63

Email: torgotdel@krm.gov.ua

Дата розміщення Документ
27.01.2017 Повідомлення про оприлюднення
27.01.2017 Аналіз регуляторного впливу
27.01.2017 Проект рішення
10.03.2017 Рішення
31.01.2017 Повідомлення про проведення громадського обговорення
21.02.2017 Звіт про результати громадського обговорення

«Про затвердження Положення про порядок встановлення зручного для населення режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери побутових послуг, розташованих на території міста Краматорська»

Розробник: Відділ торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування

Контакти: м. Краматорськ, вул. Б.Хмельницького, 8, тел. +380 (6264) 5-54-04

Email: torgotdel@krm.gov.ua

Дата розміщення Документ
30.01.2014 Повідомлення про оприлюднення
06.02.2014 Аналіз регуляторного впливу
06.02.2014 Проект рішення
22.04.2014 Рішення
07.02.2014 Повідомлення про проведення громадського обговорення
26.03.2014 Звіт про результати громадського обговорення

 

«Про затвердження положення «Про місцеві ініціативи в місті Краматорську»

Розробник: Відділ роботи з депутатами

Контакти: м. Краматорськ, пл.Леніна, 2 тел. +380 (626) 48-53-49, 48-53-31

Дата розміщення Документ
16.10.2012 Повідомлення про оприлюднення
22.10.2012 Аналіз регуляторного впливу
22.10.2012 Проект рішення
20.12.2012 Рішення
21.11.2012 Повідомлення про проведення громадського обговорення
06.12.2012 Звіт про результати громадського обговорення

“Про врегулювання питання щодо продажу алкогольних та слабоалкогольних напоїв, пива (крім безалкогольного) на території міста Краматорська”

Розробник: Відділ торговлі, громадьского харчування, та побутового обслуговування

Контакти: м. Краматорськ, вул. Б. Хмельницького, 8, тел. +380 (626) 48-55-63

Дата розміщення Документ
24.04.2012 Повідомлення про оприлюднення
25.04.2012 Аналіз регуляторного впливу
25.04.2012 Проект рішення
11.07.2012 Рішення
25.04.2012 Повідомлення про проведення громадського обговорення
18.06.2012 Звіт про результати громадського обговорення

 

“Про затвердження Порядку переведення житлових приміщень в нежитлові”

Розробник:Управління містобудування та архітектури

Контакти: м. Краматорськ, бул. Машинобудівників, 37, тел. +380 (6264) 5-02-02

Дата розміщення Документ
20.07.2011 Повідомлення про оприлюднення
27.07.2011 Аналіз регуляторного впливу
27.07.2011 Проект рішення
12.10.2011 Рішення
10.08.2011 Повідомлення про проведення громадського обговорення
–.–.—- Звіт про результати громадського обговорення

 

“Про затвердження Правил торгівлі на ринках міста Краматорська”

Розробник: Відділ торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування

Контакти: м. Краматорськ, вул. Б. Хмельницького, 8, тел. +380 (626) 48-55-62

Дата розміщення Документ
16.03.2010 Повідомлення про оприлюднення
23.03.2011 Аналіз регуляторного впливу
23.03.2011 Проект рішення
08.06.2011 Рішення
–.–.—- Звіт про результати громадського обговорення

„Про затвердження Правил благоустрою міста Краматорська”

Розробник: Управління житлового та комунального государства

Контакти: м. Краматорськ, бул. Машинобудівників,23, тел. +380 (6264) 5-94-78

Дата розміщення Документ
17.03.2011 Повідомлення про оприлюднення
21.04.2011 Аналіз регуляторного впливу
21.04.2011 Проект рішення
08.06.2011 Рішення
27.04.2011 Повідомлення про проведення громадського обговорення
19.05.2011 Звіт про результати громадського обговорення

«Про затвердження нормативної грошової оцінки земель м. Краматорська»

Розробник: Управління регулювання земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища

Контакти: м. Краматорськ, пл. Леніна, 2, тел.+380 (626) 48-55-14

Дата розміщення Документ
09.12.2009 Повідомлення про оприлюднення
–.–.—- Аналіз регуляторного впливу
–.–.—- Проект рішення
–.–.—- Рішення
–.–.—- Звіт про результати громадського обговорення

«Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Краматорської територіальної громади»

Базове відстеження: (29.11.21) Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта – проекту рішення Краматорської міської ради«Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для ведення підприємницької діяльності та відкритих майданчиків для харчування біля закладів ресторанного господарства на території Краматорської територіальної громади»


проєкт рішення «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та відкритих майданчиків для харчування біля закладів ресторанного господарства на території Краматорської територіальної громади»

Базове відстеження: (09.11.21) Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта – проекту рішення Краматорської міської ради«Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для ведення підприємницької діяльності та відкритих майданчиків для харчування біля закладів ресторанного господарства на території Краматорської територіальної громади»


“Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами на території Краматорської територіальної громади”

Базове відстеження: (14.07.21) Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта – рішення Краматорської міської ради «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами на території Краматорської територіальної громадику»


«Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку»

Базове відстеження: (12.03.20) Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта – рішення Краматорської міської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку»

Повторне відстеження:

Періодичне відстеження:


Проект рішення Краматорської міської ради «Про заборону продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання (крім закладів ресторанного господарства) на території міста Краматорська у визначений час доби»

Базове відстеження: (11.01.19)Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта – проекту рішення Краматорської міської ради «Про заборону продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання (крім закладів ресторанного господарства) на території міста Краматорська у визначений час доби»

Повторне відстеження: (10.03.20) Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта – рішення Краматорської міської ради від 30.01.2019 № 49/VII-18 «Про заборону продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання (крім закладів ресторанного господарства) на території міста Краматорська у визначений час доби»

Періодичне відстеження:


«Про встановлення туристичного збору на території міста Краматорська»

Базове відстеження: (01.06.18) Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта – рішення міської ради «Про встановлення туристичного збору на території міста Краматорська»

Повторне відстеження:(22.05.2020)  Звіт проповторне відстеження результативності регуляторного акта – рішення Краматорської міської ради від 22.02.2017 № 19/VІІ- 47 «Про встановлення туристичного збору на території міста Краматорська», від 30.01.2019 № 49/VІІ-06 «Про внесення змін до рішення міської ради від 22.02.2017 № 19/VІІ- 47 «Про встановлення туристичного збору на території міста Краматорська» »

Періодичне відстеження:


Проект рішення Краматорської міської ради «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців на території міста Краматорська»

Базове відстеження: (31.01.17) Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта – проекту рішення міської ради «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців на території міста Краматорська»

Повторне відстеження: (14.03.19) Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта – рішення Краматорської міської ради від 06.03.2017 № 19/VII-77 «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців на території міста Краматорська»

Періодичне відстеження :


«Про затвердження Положення про порядок встановлення зручного для населення режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери побутових послуг, розташованих на території міста Краматорська»

Базове відстеження: (17.03.14) Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта – проекту рішення міської ради «Про затвердження Положення про порядок встановлення зручного для населення режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери побутових послуг, розташованих на території міста Краматорська»

Повторне відстеження: (16.03.16) Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта – проекту рішення міської ради «Про затвердження Положення про порядок встановлення зручного для населення режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери побутових послуг, розташованих на території міста Краматорська»

Періодичне відстеження: (14.03.19) Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта – проекту рішення міської ради «Про затвердження Положення про порядок встановлення зручного для населення режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери побутових послуг, розташованих на території міста Краматорська»


 

“Про затвердження положення «Про місцеві ініціативи в місті Краматорську”

Базове відстеження: (11.12.12) Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта – рішення міської ради „Про затвердження положення «Про місцеві ініціативи в місті Краматорську”

Повторне відстеження: (20.02.14) Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта – рішення міської ради „Про затвердження положення «Про місцеві ініціативи в місті Краматорську”

Періодичне відстеження: (07.11.17) Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта – рішення міської ради „Про затвердження положення «Про місцеві ініціативи в місті Краматорську”

Періодичне відстеження: (24.09.20) Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта – рішення міської ради „Про затвердження положення «Про місцеві ініціативи в місті Краматорську”


Про затвердження Правил благоустрою території міста Краматорська”

Базове відстеження: (07.11.12)  Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта – рішення міської ради «Про затвердження Правил благоустрою території міста Краматорська»

Повторне відстеження: (13.01.14) Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта – рішення міської ради «Про затвердження Правил благоустрою території міста Краматорська»

Періодичне відстеження: Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта – рішення міської ради від 08.06.2011 №6/VI-67 «Про затвердження правил благоустрою території міста Краматорська»


Про затвердження Порядку переведення житлових приміщень у нежитлові” 

Базове відстеження: (27.08.12)  Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта – рішення міської ради “Про затвердження Порядку переведення житлових приміщень у нежитлові”

Повторне відстеження: (18.12.12)  Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта – рішення міської ради «Про затвердження Порядку переведення житлових приміщень у нежитлові»

Періодичне відстеження: (01.12.15) Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта – рішення міської ради «Про затвердження Порядку переведення житлових приміщень у нежитлові»

Періодичне відстеження: (30.11.18)  Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта – рішення міської ради «Про затвердження Порядку переведення житлових приміщень у нежитлові»

Періодичне відстеження: (22.11.21)  Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта – рішення міської ради «Про затвердження Порядку переведення житлових приміщень у нежитлові»


 

„Про врегулювання питання щодо продажу алкогольних та слабоалкогольних напоїв, пива (крім безалкогольного) на території міста Краматорська”

Базове відстеження: (18.06.12) Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта – рішення міської ради „Про врегулювання питання щодо продажу алкогольних та слабоалкогольних напоїв, пива (крім безалкогольного) на території міста Краматорська”

Повторне відстеження: (17.04.14)  Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта – рішення міської ради „Про врегулювання питання щодо продажу алкогольних та слабоалкогольних напоїв, пива (крім безалкогольного) на території міста Краматорська”

Періодичне відстеження: (09.02.16)  Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта – рішення міської ради „Про врегулювання питання щодо продажу алкогольних та слабоалкогольних напоїв, пива (крім безалкогольного) на території міста Краматорська”

Періодичне відстеження: (08.10.19) Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта – рішення міської ради „Про врегулювання питання щодо продажу алкогольних та слабоалкогольних напоїв, пива (крім безалкогольного) на території міста Краматорська”


“Рішення Краматорської міської ради від 24.02.2010 № 34/V-47 Про затвердження нормативної грошової оцінки земель м. Краматорська”

Базове відстеження: (27.07.12) Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта – рішення Краматорської міської ради від 24.02.2010 № 34/V-47 «Про затвердження нормативної грошової оцінки земель м. Краматорська»

Повторне відстеження: (19.04.13) Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта – рішення Краматорської міської ради від 24.02.2010 № 34/V-47 «Про затвердження нормативної грошової оцінки земель м. Краматорська»

Періодичне відстеження: (27.05.15)  Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта – рішення Краматорської міської ради від 24.02.2010 № 34/V-47 «Про затвердження нормативної грошової оцінки земель м. Краматорська»

Періодичне відстеження: (27.12.18)  Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта – рішення Краматорської міської ради від 24.02.2010 № 34/V-47 «Про затвердження нормативної грошової оцінки земель м. Краматорська»


“Рішення Краматорської міської ради від 08.06.2011 № 6/VI-17 “Про затвердження Правіл торгівлі на ринках міста Краматорська”

Базове відстеження: (06.06.2011) Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта – рішення міської ради від 08.06.2011 № 6/VI-17 „Про затвердження Правил торгівлі на ринках міста Краматорська”

Повторне відстеження: (07.05.2013) Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта – рішення міської ради від 08.06.2011 № 6/VI-17 „Про затвердження Правил торгівлі на ринках міста Краматорська”

Періодичне відстеження: (04.05.2016) Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта – рішення міської ради від 08.06.2011 № 6/VI-17 „Про затвердження Правил торгівлі на ринках міста Краматорська”

Періодичне відстеження: (12.08.2019)  Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта – рішення міської ради від 08.06.2011 № 6/VI-17 „Про затвердження Правил торгівлі на ринках міста Краматорська”

 


ЗВІТ
міського голови щодо здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами міської ради у 2020 році

затверджено
рішенням міської ради
від 24.02.2021 № 5/VIII-186

Реалізація державної регуляторної політики Краматорською міською радою здійснювалась у відповідності до вимог Закону України від 11.09.2003 № 1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон).

         Робота регуляторних органів міста була спрямована на:

         неухильне дотримання вимог Закону та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» (далі – Постанова), пов’язаних з підготовкою, прийняттям, відстеженням результативності регуляторних актів;

          встановлення єдиного системного підходу до впровадження регуляторної діяльності;

          підвищення якості підготовки аналізів регуляторного впливу (з обов’язковим здійсненням оцінки витрат та економічних вигод і М-тесту) та звітів з відстеження результативності регуляторних актів;

          забезпечення інформаційної відкритості з питань державної регуляторної політики;

          залучення громадськості до обговорення проектів регуляторних актів.

          В місті налагоджено прозору систему планування та підготовки проектів регуляторних актів. Відповідно до вимог статті 7 Закону, 27.11.2019 затверджено план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності Краматорської міської ради на 2020 рік (рішення міської ради від 27.11.2019 № 61/VII-554, від 26.02.2020 № 66/VII-70), які оприлюднено згідно зі статтею 13 Закону на офіційному веб-сайті міської ради (www.krm.gov.ua) в модулі «План регуляторної діяльності» розділу «Регуляторна політика» та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

          Протягом 2020 року в місті прийнято один регуляторний акт (додаток 1):

          –  рішення міської ради  від 24.06.2020 № 70/VII-340 «Про затвердження розмірів орендної плати за земельні ділянки комунальної власності територіальної громади м. Краматорська у відсотках від нормативної грошової оцінки земельних ділянок».

          Знаходиться в роботі один регуляторний акт:

          – проект рішення міської ради «Про затвердження Правил благоустрою території міста Краматорська». Згідно статті 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з Державної регуляторної служби України отримано пропозиції щодо удосконалення проекту регуляторного акта відповідно до принципів державної регуляторної політики.

         Скасовано або втратили чинність регуляторні акти:

          – рішення міської ради від 22.08.2012 № 19/VI-18 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди комунального майна територіальної громади м. Краматорська»;

          – рішення міської ради від 12.03.2008 № 18/V-12 «Про затвердження розмірів орендної плати за земельні ділянки на території м. Краматорська у відсотках від нормативної грошової оцінки земельних ділянок»;

          –  рішення міської ради від 22.04.2014 №37/VI-104 «Про внесення змін в додаток до рішення міської ради від 12.03.2008 № 18/V-12 «Про затвердження розмірів орендної плати за земельні ділянки на території м. Краматорська у відсотках від нормативної грошової оцінки земельних ділянок».

          Для одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань проведено консультації з громадськістю. Рекомендації, згідно з резолюцією громадських обговорень проектів, були частково враховані.

                    З метою систематизації регуляторних актів відділом споживчого ринку, підприємництва та регуляторної політики ведеться та своєчасно оновлюється реєстр діючих регуляторних актів міської ради, який включає 16 регуляторних актів – рішень Краматорської міської ради станом на 01.01.2021 року.

           Інформацію розміщено на офіційному веб-сайті міської ради (www.krm.gov.ua) в модулі «Реєстр діючих регуляторних актів» розділу «Регуляторна політика».

           З метою втілення принципів прозорості і передбачуваності державної регуляторної політики на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних в мережі Інтернет оприлюднено стандартизовані набори даних «План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік» та «Перелік діючих регуляторних актів Краматорської міської ради» відповідно  до Постанов Кабінету Міністрів України  від  21.10.2015 № 835,  від 02.12.2017 № 1100. Інформація періодично оновлюється.

           Дієвим механізмом підтвердження фактичного дотримання вимог та принципів державної регуляторної політики після запровадження будь-якого регулювання є послідовне здійснення відстеження результативності дії прийнятих регуляторних актів.

           Так, протягом 2020 року проведено заходи з відстеження результативності 7 регуляторних актів (додаток 2). Зокрема, за результатами проведених відстежень розробником зроблені об’єктивні висновки про необхідність перегляду 2 регуляторних актів, інші рішення реалізуються відповідно до цілей їх прийняття.

           Слід визначити, що структурні підрозділи міської ради – розробники регуляторних актів, вже декілька років поспіль ефективно використовують механізм відстеження результативності дії регуляторних актів для оптимізації власної нормативно-правової бази та приведення її у відповідність з чинним законодавством.

            Звіти про проведення усіх видів відстежень оприлюднені на офіційному веб-сайті міської ради.

            Для визначення ефективності, необхідності скасування або внесення змін до чинних регуляторних  актів  проведено  заходи  з  перегляду  регуляторних актів, прийнятих міською радою. На підставі результатів перегляду регуляторних актів підготовлено звіт про перегляд регуляторних актів та узагальнену інформацію про здійснення регуляторної політики органами місцевого самоврядування для подальшого використання в роботі розробниками регуляторних актів.

             З метою забезпечення єдиного підходу до підготовки проектів регуляторних актів та прийняття їх тільки після проходження всіх регуляторних процедур, визначених Законом, відділом споживчого ринку, підприємництва та регуляторної політики розробникам регуляторних актів та суб’єктам господарювання надається практична допомога з питань реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

            Для вирішення актуальних питань, що стосуються підприємницької діяльності, та з метою забезпечення діалогу між місцевою владою та представниками бізнесу, в тому числі, і в процесах формування нормативно-правового поля, що регулює підприємницьке середовище, створена і працює Координаційна рада з питань розвитку підприємництва. У зв’язку з запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів протягом 2020 року відбулось одне засідання Координаційної ради, низка зустрічей та «круглих столів» з представниками бізнес-середовища міста ( в тому числі, дистанційно).

           Підсумовуючи зазначене, Краматорською міською радою у 2021 році планується надалі проводити роботу, спрямовану на впровадження оптимального управління в економічній та соціальній сферах, на зменшення втручання у діяльність суб’єктів підприємництва, усунення правових, адміністративних, економічних та організаційних перешкод у розвитку господарської діяльності, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів.

Регуляторні акти, які прийняті або розроблені  у 2020 році

№ з/п

 

Розробник регуляторного акту

 

Назва регуляторного акту, прийнятого/розробленого  у 2020 році

 

Дата набрання чинності

 

1. Відділ комунальних ресурсів та самоврядного контролю Рішення міської ради від 24.06.2020 № 70/VII-340 «Про затвердження розмірів орендної плати за земельні ділянки комунальної власності територіальної громади м. Краматорська у відсотках від нормативної грошової оцінки земельних ділянок» з 01.01.2021

 

2. Відділ комунального господарства Проект рішення міської ради «Про затвердження Правил благоустрою території міста Краматорська» Проект рішення знаходиться в роботі після отримання з Державної регуляторної служби України пропозицій щодо удосконалення відповідно до принципів державної регуляторної політики (ст.34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»)

Звіт міського голови щодо здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами міської ради :