Зенов Роман Миколайович

Перший заступник міського голови

Основний напрямок діяльності: питання реалізації державної політики з децентралізації; питання взаємодії з старостинськими округамиДодаток
до розпорядження міського голови
від 15.02.2021 № 24p

Перший заступник міського голови

(питання з координації роботи усіх старостинських округів)

Перший заступник міського голови є підзвітним і підконтрольним міському голові, а з питань, що виносяться на розгляд ради також секретарю міської ради.

Координує роботу: заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету Краматорської міської ради згідно з розподілом основних напрямків діяльності; відділу з питань децентралізації.

Забезпечує взаємодію з усіма старостинськими округами, старостами, Донецькою обласною державною адміністрацією та органами центральної влади з питань децентралізації.

Є координатором з питань здійснення заходів щодо  реалізації державної політики у сфері децентралізації влади, реформи адміністративно-територіального устрою держави; створення необхідних умов для виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей у старос-тинських округах; сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних та науково-просвітницьких організацій; регулярного без-коштовного підвезення до місця навчання і додому школярів у старостинських округах; створення їм умов для самоосвіти у старостинських округах; збереження прав і можливо-стей всіх мешканців усіх старостинських округів незалежно від соціального стану та наці-ональної належності у створенні та поширенні культурних цінностей; створення умов для розвитку культури, сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, на-ціонально-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел; єдиної політи-ки територіальної громади у сфері соціального становлення та розвитку молоді, сприяння розв’язанню проблем щодо дитинства, неповнолітніх,сім’ї та жінок; діяльності державних і громадських організацій, які проводять фізкультурно-спортивну роботу усіх старостинських округів;  забезпечення охорони пам’яток історії та культури, збереження та використання культурного надбання;  організації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами, надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення у старостинських округах.

Представляє інтереси старост усіх старостинських округів у всіх державних орга-нах, установах та організаціях, на підприємствах усіх форм власності, вчиняє всі необхідні дії в інтересах усіх старостинських округів.

Організовує роботу щодо підготовки, прийняття та виконання програм з питань праці та соціального захисту населення, освіти, культури, спорту, охорони здоров’я, роз-витку сім’ї та молоді, оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами, надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення на території відповідних старостинських округів.

Організовує заходи щодо медичного обслуговування та харчування у закладах освіти, культури, фізкультури і спорту, оздоровчих закладах, які знаходяться на території старостинських округів.

Сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, ін-ших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері охорони здоров’я, куль-тури, фізкультури і спорту, роботи з молоддю на території старостинських округів. .

Готує і вносить міському голові пропозиції щодо вдосконалення структури форм та методів роботи старост відповідних старостинських округів.

Проводить прийом громадян з особистих питань, розглядає звернення громадян.

Координує роботу щодо реалізації повноважень комплексу заходів із запобігання та ефективного реагування на надзвичайні ситуації та події, ліквідації їх наслідків, захисту та життєзабезпечення постраждалого населення на території усіх старостинських округів.

Бере участь в роботі комісій, рад та робочих груп в межах своїх повноважень за на-прямками діяльності.

Забезпечує взаємодію з структурними підрозділами Донецької обласної державної адміністрації, Міністерств та відомств в межах своїх повноважень.


Щорічна декларація особи, уповноваженої на виконання місцевого самоврядування:

2020

Контакти:

84313 м.Краматорськ

пл. Миру 2, каб. 304

Графік прийому:

З 02.04.2021 ТИМЧАСОВО ПРИПИНЕНО ПРИЙОМ ГРОМАДЯН

84313 м.Краматорськ пл. Миру 2, Громадська приймальня, каб. 101а:

Дні прийому – IV понеділок       з 14:00 –  16:00

Заміна на випадок відсутності – Радченко В.В., Славинська І.О., Смирнов С.В.