Відділ з питань децентралізації

Відділ є підзвітним і підконтрольним  міській раді, підпорядкованим  виконавчому комітету, міському голові,  Першому заступнику міського голови Зенову Роману Миколайовичу.

Начальник відділу: Прилипко Андрій Валерійович

тел.: +380 (626) 48-55-01

Email: decentral@krm.gov.ua


Шабельківський старостинський округ (смт.Шабельківка, смт.Софіївка, смт.Ясна Поляна, смт.Олександрівка):
смт.Шабельківка, вул.Волгодонська, 85
староста – Бабакова Світлана Леонідівна
тел.: +380 (626) 41-54-53, 41-51-26

Красноторський старостинський округ (смт. Красноторка, смт. Комишуваха, смт. Малотаранівка, с. Привілля):
смт. Красноторка, вул. Белгородська, 97
староста – Панасенко Людмила Михайлівна
тел.: +380 (626) 44-32-01

Ясногірський старостинський округ (смт.Ясногірка):
смт. Ясногірка, вул. Миколаївська, 165
староста – Гребенюк Микола Григорович
тел.: +380 (626) 44-41-31

Біленьківський старостинський округ (смт. Біленьке, с. Василівська Пустош):
смт. Біленьке, вул.Софіївська, 151
староста – Матюнін Роман Борисович
тел.: +380 (6264) 6-14-13

Дмитрівський старостинський округ (с. Дмитрівка):
с. Дмитрівка, вул. Пушкіна, 27
староста – Мічківська Наталія Михайлівна
тел.: +380 (99) 053-32-28


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
27.01.2021 № 4/VIII-130

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ з питань децентралізації виконкому Краматорської міської ради

I.Загальні положення

1.1 Відділ з питань децентралізації виконкому Краматорської міської ради (далі – Відділ) утворюється за рішенням Краматорської міської ради (далі –Рада) та є структурним підрозділом виконавчого комітету Краматорської міської ради.

1.2 Відділ є підконтрольним та підзвітним Першому заступнику міського голови.

1.3 Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського го-лови та цим Положенням.

1.4 Положення та зміни до Положення затверджується рішенням Краматорської  міської ради.

1.5 Питання не врегульовані цим Положенням, регулюються чинним законодавством.

Якщо у випадку зміни діючого законодавства, норми даного Положення будуть суперечити чинному законодавству, то надалі, до внесення доповнень і змін у Положення, слід керува-тись нормами чинного законодавства.

II.Завдання та повноваження Відділу:

2.1 Основними завданнями відділу з питань децентралізації є:

– координація роботи усіх старостинських округів, які входять до Краматорської міської ради.

– представляти інтереси жителів села та селищ старостинських округів у Краматор-ській міській раді та її виконкомі;

– брати участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм благо-устрою населених пунктів старостинських округів;

– забезпечення комплексності, системності у виборі пріоритетів розвитку в старостин-ських округах;

– розробка пропозицій з удосконалення розвитку місцевого самоврядування в Крама-торській територіальній громаді, а також вивчення і впровадження кращого досвіду роботи органів місцевого самоврядування України;

– розробка проектів, за допомогою яких реалізуються обрані громадою пріоритети розвитку старостинських округів;

– опрацювання стратегічного підхіду у розвитку старостинських округів тери-торіальної  громади;

– виконання доручень міського голови громади, пов’язаних із здійсненням управлін-ської діяльності та розвитку старостинських округів;

– надання доступних, зручних послуг високої якості критично важливе для громадян, які мешкають на території старостинських округів;

– підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань роботи старостинських округів керівництву міської ради;

– підготовка проектів рішень, розпоряджень і доручень міського голови з питань, що належать до компетенції відділу;

– надання пропозицій під час формування проекту міського бюджету щодо передба-чення коштів у складі видатків на фінансове забезпечення села та селищ старостинських округів;

– забезпечувати прозорість діяльності Краматорської міської ради та виконкому на територіях старостинських округів та отримувати зворотний зв’язок із жителями, розуміти проблеми, які виникають, та своєчасно реагувати на них;

– реалізувати повноваження щодо здійснення прийому громадян на територіях старостинських округів;

– забезпечення в установленому порядку своєчасного розгляду заяв, звернень і скарг громадян, інших суб’єктів з питань, що належать до його компетенції, та вживає відповідних заходів.

III. Права відділу

3.1 Відділ має право:

– скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що нале-жать до його компетенції;

– одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів міської ради, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

– подавати на розгляд міської ради,  пропозиції з питань, що належать до компетенції відділа;

– залучати спеціалістів інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ, організацій та об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції відділу;

– виконувати інші дії , що не суперечать чинному законодавству України, необхідні для виконання завдань і функцій Відділу, визначених цим Положенням.

IV.Система взаємодії

4.1 Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими струк-турними підрозділами міської ради, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян.

V.Структура відділу

5.1 Відділ підпорядковується безпосередньо Першому заступнику міського голови.

5.2 Відділ очолює начальник Відділу, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.

5.3 Призначення інших працівників Відділу здійснюється міським головою за пропо-зицією начальника Відділу.

5.4 Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Відділу в межах виділених асигнувань визначає міська рада.

VI.Заключні положення

6.1 Виконком міської ради створює умови для ефективної праці фахівців Відділу, підвищення їх кваліфікації, забезпечує їх окремими приміщеннями, обладнанням, телефонним зв’язком, оргтехнікою та необхідними матеріалами для виконання покладених на Відділ завдань.

6.2 Покладання на працівників Відділу інших обов’язків, які не передбачені цим Положенням, не допускаються.


Графік публічних звітів старост

Краматорської територіальної громади за підсумками 2021 року

№ п/п Посада Прізвище, ім’я, по батькові Дата Час Місце
1 Староста

Ясногірського старостинського округу

Гребенюк Микола Григорович 13.12.2021 17:00 Адміністративна будівля

Ясногірського старостинського округу (зала засідань)

за адресою: смт. Ясногірка,

вул. Миколаївська, 165

2 Староста Біленьківського старостинського округу Матюнін Роман

Борисович

14.12.2021 17:00 Краматорська ЗСО I-lll ступенів №26 Краматорської міської ради Донецької області

за адресою: смт Біленьке,

вул. Софіївська, 128

3 Староста Красноторського старостинського округу Панасенко Людмила Михайлівна 15.12.2021 17:00 Адміністративна будівля  Красноторського старостинського округу (зала засідань)

за адресою: смт. Красноторка,

вул. Бєлгородська, 97

4 Староста Шабельківського старостинського округу Бабакова Світлана Леонідівна 16.12.2021 17:00 Адміністративна будівля  Шабельківського старостинського округу (зала засідань)

за адресою: смт. Шабельківка,

вул. Волгодонська, 85

5 Староста Дмитрівського старостинського округу Мічківська Наталія Михайлівна 17.12.2021 17:00 Дмитрівський ЗЗСО I-lll ступенів №29 Краматорської міської ради Донецької області

за адресою: с. Дмитрівка,

вул. Пушкіна, 34

Контакти:

84313 м.Краматорськ пл. Миру 2,
каб.408

Графік роботи:

понеділок-четвер — з 8.00 до 17.00,
п’ятниця — з 8.00 до 15.45,
перерва: з 12.00 до 12.45,
вихідний: субота, неділя

Прийом громадян: