Юридичний відділ

Відділ є підзвітним і підконтрольним  міській раді, підпорядкованим  виконавчому комітету, міському голові – Гончаренку Олександру Васильовичу

Начальник відділу: Ворощук Ольга Ігорівна

Заступник начальника відділу: Щербачук Яна Іванівна


Основними завданням відділу є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів міською радою, її виконавчими органами під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків, а також представляє інтереси Краматорської територіальної громади в особі Краматорської міської ради, виконавчого комітету Краматорської міської ради, Органу опіки та піклування виконавчого комітету Краматорської міської ради у судах України всіх інстанцій та міжнародних судах.

Відділ виконує наступні функції:

 • Організовує та бере участь у забезпеченні реалізації правильного застосування законодавства у міській раді, виконкомі міської ради, у представленні інтересів Краматорської територіальної громади, Краматорської міської ради, виконкому міської ради в судах.
 • Розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, актів індивідуальної дії з питань, що належать до компетенції міської ради, виконкому міської ради, міського голови.
 • Бере участь у підготовці проектів господарських та інших договорів, що укладаються міською радою, її виконавчим комітетом, в тому числі з іноземними партнерами.
 • Перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів наказів та інших актів, що подаються на підпис міському голові, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів
 • Проводить перевірку на відповідність вимогам законодавства проектів нормативноправових актів, актів індивідуальної дії, підготовлених структурними підрозділами міської ради, виконкому міської ради, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів.
 • Переглядає разом із структурними підрозділами міської ради, виконкому міської ради нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до їх компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законодавством.
 • Розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції міської ради, виконкому міської ради, міського голови та готує пропозиції до них
 • Організовує роботу, пов’язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів Краматорської територіальної громади, виконкому міської ради, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів.
 • Організовує претензійну та позовну роботу у міській раді, виконкомі міської ради, здійснює контроль за її проведенням.
 • Аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків.
 • Сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю (якщо це не віднесено до компетенції іншого структурного підрозділу), у разі невиконання або порушення їх вимог подає міському голові письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень.

Попередні редакції:
Положення 2018

 

Остання редакція:

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
23.06.2021 № 10/VIII-553

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про юридичний відділ виконавчого комітету
Краматорської міської ради

 

I. Загальні положення

 

 1. Юридичний відділ виконавчого комітету Краматорської міської ради (далі – Відділ), є виконавчим органом Краматорської міської ради (надалі – міська рада) у структурі виконавчого комітету Краматорської міської ради (надалі – виконком міської ради), створений рішенням міської ради відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.
 2. Відділ підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконкому міської ради, міському голові.
 3. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про очищення влади», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію» та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, даним Положенням та іншими нормативними актами, з питань організації та проведення правової роботи юридична служба керується актами Міністерства юстиції України.
 4. Положення про відділ затверджується рішенням міської ради.Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.
 1. Посадові інструкції працівників відділу затверджує міський голова.
 2. Відділ має свій бланк, який використовується в діловому листуванні виключно для інформаційно – роз’яснювальних питань, свою печатку.
 3. Ліквідація та реорганізація відділу здійснюється на підставі рішення міської ради.
 4. Відділ правами юридичної особи не володіє.

 

II.Загальні напрямки діяльності відділу

 

 1. Основним напрямком діяльності та завданням відділу є:

– організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів міською радою, її виконавчими органами під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків;

– представлення інтересів Краматорської територіальної громади в особі Краматорської міської ради, виконавчого комітету Краматорської міської ради, Органу опіки та піклування виконавчого комітету Краматорської міської ради у судах України всіх інстанцій та міжнародних судах.

 

III.Функції відділу

 

Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні функції:

 1. Організовує та бере участь у забезпеченні реалізації правильного застосування законодавства у міській раді, виконкомі міської ради, у представленні інтересів Краматорської територіальної громади, Краматорської міської ради, виконкому міської ради в судах.
 2. Забезпечує представлення інтересів Краматорської територіальної громади, виконкому міської ради у судах першої, апеляційної, касаційної інстанцій.

Представлення інтересів Краматорської територіальної громади, виконкому міської ради у судах згідно цього пункту здійснюється працівниками відділу на підставі довіреності, виданої від імені міської ради, виконкому міської ради за підписом міського голови, з обсягом повноважень,  прав та обов’язків, що надані позивачу, відповідачу, третій особі і потерпілому Цивільним кодексом України, Цивільним процесуальним кодексом України, Господарським процесуальним кодексом України, Кодексом адміністративного судочинства України, Кримінальним процесуальним кодексом України.

 1. Розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, актів індивідуальної дії з питань, що належать до компетенції міської ради, виконкому міської ради, міського голови.
 2. Бере участь у підготовці проектів господарських та інших договорів, що укладаються міською радою, її виконавчим  комітетом, в тому числі з іноземними партнерами.
 3. Перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів наказів та інших актів, що подаються на підпис міському голові, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів.
 4. Проводить перевірку на відповідність вимогам законодавства проектів нормативно-правових актів, актів індивідуальної дії, підготовлених структурними підрозділами міської ради, виконкому міської ради, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів.
 5. Переглядає разом із структурними підрозділами міської ради, виконкому міської ради нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до їх компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законодавством.
 6. Інформує міського голову про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування.
 7. Разом із заінтересованими структурними підрозділами узагальнює практику застосування законодавства у відповідній сфері.
 8. Розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції міської ради, виконкому міської ради, міського голови та готує пропозиції до них.
 9. Організовує роботу, пов’язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів Краматорської територіальної громади, виконкому міської ради, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів.
 10. Організовує претензійну та позовну роботу у міській раді, виконкомі міської ради, здійснює контроль за її проведенням.
 11. Аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків.
 12. Подає пропозиції міському голові про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода (якщо це не віднесено до компетенції іншого структурного підрозділу).
 13. Сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю (якщо це не віднесено до компетенції іншого структурного підрозділу), у разі невиконання або порушення їх вимог подає міському голові письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень.
 14. Організовує і проводить роботу, пов’язану з підвищенням кваліфікації працівників відділу, роз’яснює застосування законодавства, надає правові консультації з питань, що належать до компетенції відділу, а також розглядає звернення громадян, звернення та запити народних депутатів України в межах своїх функціональних обов’язків.
 15. Здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників міської ради, виконкому міської ради.
 16. Покладення на відділ обов’язків, що не належать або виходять за межі його компетенції, не допускається.

 

IV. Права відділу

 

Відділ має право:

 1. Перевіряти дотримання законності структурними підрозділами міської ради, виконкому міської ради та підприємствами, що належить до сфери їх управління;
 2. Одержувати в установленому порядку для виконання покладених на нього завдань необхідні документи, інформацію, довідки, розрахунки, інші матеріали від посадових осіб і підприємств, що належать до сфери управління міської ради.

З метою забезпечення своєчасного виконання завдань, які потребують оперативного вжиття відповідних заходів, посадові особи Краматорської міської ради, виконавчого комітету, підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, що входять до сфери управління Краматорської міської ради, зобов’язані негайно та невідкладно подавати необхідні матеріали на вимогу відділу.

 1. У межах компетенції перевіряти і контролювати стан дотримання законності у структурних підрозділах виконавчих органів міської ради, а також керівниками підприємств, установ, закладів та організацій комунальної форми власності, надавати таким керівникам, міському голові письмові рекомендації за результатами проведених перевірок.
 2. Залучати за згодою керівників структурних підрозділів міської ради, виконкому міської ради, спеціалістів з метою підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, а також розроблення і здійснення заходів, які проводяться відділом відповідно до покладених на нього завдань.
 3. Інформувати міського голову про покладення на відділ обов’язків, що виходять за межі його компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу відділу необхідних матеріалів посадовими особами, підприємствами,організаціями та установами, що належить до сфери управління міської ради.
 4. Відділ при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, управліннями та іншими виконавчими органами Краматорської міської ради, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, об’єднаннями громадян.
 5. Пропозиції відділу щодо приведення нормативно-правових актів та інших документів міської ради, виконкому міської ради у відповідність із законодавством є обов’язковими для розгляду.
 1. Міська рада, виконком міської ради зобов’язані створювати умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, професійної підготовки, забезпечувати їх окремим приміщенням, телефонним та електронним зв’язком, сучасними комп’ютерами та оргтехнікою, транспортом для виконання службових обов’язків, нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з правових питань, електронною системою інформаційно-правового забезпечення, а також доступом до інформаційних баз.

 

V. Організація роботи відділу

 

 1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою.
 2. Начальник відділу:

2.1. Здійснює постійне керівництво діяльністю відділу.

2.2. Розподіляє посадові обов’язки між працівниками відділу, очолює та контролює їх роботу.

2.3. В межах чинного законодавства дає працівникам відділу розпорядження, обов’язкові для виконання.

2.4. Забезпечує дотримання працівниками відділу трудової, виконавчої дисципліни, нерозголошення службової інформації.

2.5. Візує проекти актів міської ради, виконавчого комітету, міського голови, виконавчих органів міської ради та інших нормативно-правових актів.

2.6. У межах своєї компетенції організовує підготовку проектів рішень міського голови, виконавчого комітету та міської  ради, контролює їх виконання.

2.7. Може брати участь у засіданнях сесій міської ради, виконавчого комітету міської ради, роботі постійних депутатських комісій ради (за запрошенням).

2.8. Подає в межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників відділу,  своєчасного заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень.

2.9. Забезпечує роботу з ведення діловодства у відділі.

2.10. Інформує міського голову та міську раду про стан виконання повноважень, покладених на відділ.

2.11. У межах наданих повноважень організовує ділове листування з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його компетенції.

2.12. Здійснює особистий прийом громадян з питань, що стосуються діяльності відділу та вживає заходів щодо своєчасного розгляду їх пропозицій, заяв, скарг.

2.13. Організовує роботу щодо підбору та формуванню кадрового резерву відділу, здійснює роботу з професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників відділу.

2.14. Здійснює представництво інтересів Краматорської територіальної громади, виконкому міської ради у судах першої, апеляційної та касаційної інстанцій на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та довіреності, виданої від імені міської ради, виконкому міської ради за підписом міського голови, з обсягом повноважень,  прав та обов’язків, що надані позивачу, відповідачу, третій особі і потерпілому Цивільним кодексом України, Цивільним процесуальним кодексом України, Господарським процесуальним кодексом України, Кодексом адміністративного судочинства України, Кримінальним процесуальним кодексом України.

2.15. Звертається з обґрунтованим клопотанням до міського голови (особи, яка здійснює його повноваження) про виділення необхідних коштів для реалізації своїх посадових обов’язків.

Начальник відділу повинен знати: Конституцію України, акти законодавства, що стосуються служби в органах місцевого самоврядування, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють порядок ведення документації з використанням сучасних інформаційних технологій та здійснення моніторингу документів та контролю за їх виконанням, правила ділового етикету, правила та норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту, основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги: начальник відділу повинен володіти державною мовою в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків, мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

 1. Начальник відділу має заступника, який призначається та звільняється з посади міським головою.

Заступник начальника відділу організовує виконання доручень начальника відділу, виконує інші повноваження, визначені посадовою інструкцією, виконує обов’язки начальника відділу під час його відсутності.

Заступник начальника відділу здійснює представництво інтересів Краматорської територіальної громади, виконкому міської ради у судах першої, апеляційної та касаційної інстанцій на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та довіреності, виданої від імені міської ради, виконкому міської ради за підписом міського голови, з обсягом повноважень,  прав та обов’язків, що надані позивачу, відповідачу, третій особі і потерпілому Цивільним кодексом України, Цивільним процесуальним кодексом України, Господарським процесуальним кодексом України, Кодексом адміністративного судочинства України, Кримінальним процесуальним кодексом України.

 1. Працівники відділу призначаються та звільняються з посади міським головою.

Посадові обов’язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями.

Працівники відділу здійснюють представництво інтересів Краматорської територіальної громади, Краматорської міської ради, виконкому міської ради у судах першої, апеляційної та касаційної інстанцій на підставі довіреності, виданої від імені міської ради, виконкому міської ради за підписом міського голови, з обсягом повноважень,  прав та обов’язків, що надані позивачу, відповідачу, третій особі і потерпілому Цивільним кодексом України, Цивільним процесуальним кодексом України, Господарським процесуальним кодексом України, Кодексом адміністративного судочинства України, Кримінальним процесуальним кодексом України.

 1. Начальник та всі працівники відділу є посадовими особами місцевого самоврядування.
 2. Посадові особи відділу зобов’язані постійно підвищувати свій кваліфікаційний рівень.
 3. Діловодство у відділі ведеться згідно з номенклатурою справ виконкому міської ради.

VI. Відповідальність відділу

 

 1. Відділ несе відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових обов’язків, функцій, покладених на нього, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення правил поведінки посадової особи місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.
 2. Відповідальність посадових осіб відділу передбачена чинним законодавством України, цим Положенням та їх посадовими інструкціями, що розроблюються у встановленому порядку відповідно до Положення.
 3. За порушення трудової та виконавської дисципліни працівники відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

 

 

Секретар міської ради                                                                                                                            І.І. Сташкевич

 

 


ГРАФІК
особистого прийому громадян Головою спостережної комісії при виконкомі міської ради

 

№з/п Період проведення засідання Дата проведення
1 січень 2020 року 27.01.2020
2 лютий 2020 року 03.02.2020
3 березень 2020 року 02.03.2020
4 квітень 2020 року 01.04.2020
5 травень 2020 року 04.05.2020
6 червень 2020 року 01.06.2020
7 липень 2020 року 06.07.2020
8 серпень 2020 року 03.08.2020
9 вересень 2020 року 07.09.2020
10 жовтень 2020 року 05.10.2020
11 листопад 2020 року 02.11.2020
12 грудень 2020 року 07.12.2020

 

ГРАФІК
проведення засідань спостережної комісії при виконкомі міської ради

№з/п Період проведення засідання
1 Січень 2020
2 Лютий 2020
3 Березень 2020
4 Квітень 2020
5 Травень 2020
6 Червень 2020
7 Липень 2020
8 Серпень 2020
9 Вересень 2020
10 Жовтень 2020
11 Листопад 2020
12 Грудень 2020

 

 

ПЛАН
роботи спостережної комісії при виконкомі міської ради

№з/п Строки виконання Заходи
1 Січень 2020 року – затвердження плану роботи комісії;
– затвердження графіку особистого прийому головою комісії;
– затвердження графіку проведення засідань комісії;
– розгляд повідомлень про звільнення від відбування покарання громадян;
– надання допомоги у соціальній адаптації особам, звільненим від відбування покарання, що прибули до міста Краматорська.
2 Лютий 2020 року – розгляд повідомлень про звільнення від відбування покарання громадян;
– надання допомоги у соціальній адаптації особам, звільненим від відбування покарання, що прибули до міста Краматорська.
3 Березень 2020 року – розгляд повідомлень про звільнення від відбування покарання громадян;
– надання допомоги у соціальній адаптації особам, звільненим від відбування покарання, що прибули до міста Краматорська.
4 Квітень 2020 року – розгляд повідомлень про звільнення від відбування покарання громадян;
– надання допомоги у соціальній адаптації особам, звільненим від відбування покарання, що прибули до міста Краматорська.
5 Травень 2020 року – розгляд повідомлень про звільнення від відбування покарання громадян;
– надання допомоги у соціальній адаптації особам, звільненим від відбування покарання, що прибули до міста Краматорська.
6 Червень 2020 року – розгляд повідомлень про звільнення від відбування покарання громадян;
– надання допомоги у соціальній адаптації особам, звільненим від відбування покарання, що прибули до міста Краматорська.
7 Липень 2020 року – розгляд повідомлень про звільнення від відбування покарання громадян;
– надання допомоги у соціальній адаптації особам, звільненим від відбування покарання, що прибули до міста Краматорська.
8 Серпень 2020 року – розгляд повідомлень про звільнення від відбування покарання громадян;
– надання допомоги у соціальній адаптації особам, звільненим від відбування покарання, що прибули до міста Краматорська.
9 Вересень 2020 року – розгляд повідомлень про звільнення від відбування покарання громадян;
– надання допомоги у соціальній адаптації особам, звільненим від відбування покарання, що прибули до міста Краматорська.
10 Жовтень 2020 року – розгляд повідомлень про звільнення від відбування покарання громадян;
– надання допомоги у соціальній адаптації особам, звільненим від відбування покарання, що прибули до міста Краматорська.
11 Листопад 2020 року – розгляд повідомлень про звільнення від відбування покарання громадян;
– надання допомоги у соціальній адаптації особам, звільненим від відбування покарання, що прибули до міста Краматорська.
12 Грудень 2020 року – розгляд повідомлень про звільнення від відбування покарання громадян;
– надання допомоги у соціальній адаптації особам, звільненим від відбування покарання, що прибули до міста Краматорська.

Контакти:

84313 м.Краматорськ пл. Миру 2,
каб.210, 212

Графік роботи:

понеділок-четвер — з 8.00 до 17.00,
п’ятниця — з 8.00 до 15.45,
перерва: з 12.00 до 12.45,
вихідний: субота, неділя

Прийом громадян:

щопонеділка з 8.00 до 16.00

 • з питань первинної правової допомоги- понеділок, п’ятниця з 9.00 до 15.00
 • з питань діяльності, спрямованої на захист прав та інтересів осіб, що знаходяться по опікою- вівторок з 9.00 до 16.00