Відділ кадрової роботи та розвитку персоналу

Відділ є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим виконавчому комітету, міському голові, керуючому справами – Славинській Ірині Олександрівні.

Начальник відділу: Таран Алла Олегівна
тел.: +380 (626) 48-55-18
Email: kadri@krm.gov.ua


Основними завданнями відділу  є:

Організація кадрової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів чинного законодавства.

Відділ відповідно до  покладених на нього  завдань:

 •             разом з іншими  структурними підрозділами  міської ради  розробляє  щорічні  плани роботи з кадрами, формує замовлення на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та керівників підпорядкованих установ, забезпечує укладення  відповідних угод із закладами освіти;
 •              веде встановлену звітно – облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад посадових осіб місцевого самоврядування, а також керівників підпорядкованих установ;
 •             вивчає разом з іншими підрозділами особисті, професійні, ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад у виконкомі та структурних підрозділах  міської ради, попереджує їх про встановлені законодавством обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби в органах місцевого самоврядування. Ознайомлює із Загальними правилами поведінки посадових осіб місцевого самоврядування, контролює  добір і розстановку кадрів в органі виконавчої влади та підпорядкованих установ;
 •            приймає від претендентів на посади  в органи місцевого самоврядування ( до виконавчого комітету Краматорської міської ради)  відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;
 •              розглядає та вносить  керівнику органу пропозиції щодо проведення стажування кадрів на посадах посадових осіб місцевого самоврядування, готує разом з відповідними підрозділами  документами  для організації стажування, здійснює контроль  за його проведенням;
 •             готує матеріали про призначення на посади, переведення  та звільнення з посад працівників виконавчого комітету Краматорської міської ради;
 •             планує з  урахуванням  індивідуальних здібностей, професійної підготовки та результативності роботи посадових осіб місцевого самоврядування, періодичне переміщення його по службі у цьому органі виконавчої влади, а також переведення до іншого державного органу, чи в іншу місцевість за його згодою;
 •             оформлює документи  про прийняття Присяги та присвоєння чергових  рангів посадовим особам місцевого самоврядування, вносить про це записи до трудових книжок;
 •              обчислює загальний стаж роботи та служби в органах місцевого самоврядування, здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років , надання відпусток відповідної тривалості для працівників виконавчого комітету Краматорської міської ради, складає графіки щорічних відпусток працівників виконкому міської ради, на підставі поданих пропозицій керівників структурних підрозділів виконавчого комітету Краматорської міської ради;
 •              розглядає матеріали та готує  документи для заохочення  та нагородження працівників Краматорської міської ради , підприємств та установ міста. Веде відповідний облік;
 •             у межах своєї компетенції здійснює заходи для забезпечення трудової дисципліни, оформлює документи, пов’язані з проведенням службового розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу;
 •             здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком та зберіганням  трудових книжок;
 •             здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням  особових справ  працівників виконавчого комітету Краматорської міської ради , а також здійснює роботу пов’язану з декларуванням доходів посадових осіб  виконавчого комітету Краматорської міської ради згідно з діючим законодавством ;
 •             оформлює і видає службові посвідчення для працівників виконавчого комітету Краматорської міської ради  та довідки з місця роботи працівників виконавчого комітету Краматорської міської ради, проводить оформлення листків тимчасової непрацездатності;
 •              готує розпорядження міського голови по  відрядження працівників виконавчого комітету Краматорської міської ради згідно наданих документів відповідними структурними підрозділами;
 •             у межах свої компетенції бере участь  у розробленні структури міської ради та її виконавчих органів, контролює розроблення посадових інструкцій у структурних підрозділах виконавчого комітету Краматорської міської ради ;
 •             здійснює організаційне забезпечення  і бере участь у роботі атестаційної комісії та проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них завдань і обов’язків для посадових осіб  виконавчого комітету Краматорської міської ради, а також контролює проведення цієї роботи  у структурних підрозділах Краматорської міської ради;
 •             забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів, організує  регулярне навчання працівників виконавчого комітету Краматорської міської ради;
 •             здійснює з іншими структурними підрозділам контроль  підпорядкованих йому установах за дотриманням Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та інших актів законодавства з питань кадрової роботи.

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням міської ради
24.02.2021 № 5/VIII-188

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ кадрової роботи та розвитку персоналу

І. Загальні положення

            1.1. Відділ кадрової роботи та розвитку персоналу виконавчого комітету Краматорської міської ради (далі відділ) створюється рішенням міської ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.2. Відділ є підзвітним і підконтрольним міської ради, підпорядкованим  виконавчому комітету ради, міському голові, керуючому справами виконавчого комітету Краматорської міської ради.

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VІ, Законом України  «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 № 2493-ІІІ, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР  Законом України «Про запобігання і  корупції» від 14.10.2014 № 1700-VІІ та іншими законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими  відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим Положенням та іншими нормативно – правовими актами.

1.4. Положення  про відділ затверджується рішенням міської ради.

1.5. Посадові інструкції працівників відділу затверджуються керуючим справами виконавчого комітету Краматорської міської ради.

1.6. Відділ може мати свій бланк, який використовується в діловому листуванні виключно для  інформаційно –  роз’яснювальних питань.

1.7. Ліквідація та реорганізація відділу здійснюється  на підставі рішення міської ради.

1.8. Відділ правом юридичної  особи не володіє.

ІІ. Завдання відділу

            2.1. Основним завданням  відділу кадрової роботи та розвитку персоналу є організація кадрової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання  та запобігання невиконанню вимог актів чинного законодавства.

2.2. Відділ відповідно до  покладених на нього  завдань:

2.2.1. разом з іншими  структурними підрозділами  міської ради  розробляє  щорічні  плани роботи з кадрами, формує замовлення на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та керівників підпорядкованих установ, забезпечує укладення  відповідних угод із закладами освіти;

2.2.2. веде встановлену звітно – облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад посадових осіб місцевого самоврядування, а також керівників підпорядкованих установ;

2.2.3.   вивчає разом з іншими підрозділами особисті, професійні, ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад у виконкомі та структурних підрозділах  міської ради, попереджує їх про встановлені законодавством обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби в органах місцевого самоврядування. Ознайомлює із Загальними правилами поведінки посадових осіб місцевого самоврядування, контролює  добір і розстановку кадрів в органі виконавчої влади та підпорядкованих установ;

2.2.4. приймає від претендентів на посади  в органи місцевого самоврядування ( до виконавчого комітету Краматорської міської ради)  відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;

2.2.5.   розглядає та вносить  керівнику органу пропозиції щодо проведення стажування кадрів на посадах посадових осіб місцевого самоврядування, готує разом з відповідними підрозділами  документами  для організації стажування, здійснює контроль  за його проведенням;

2.2.6.   готує матеріали про призначення на посади, переведення  та звільнення з посад працівників виконавчого комітету Краматорської міської ради;

2.2.7.   планує з  урахуванням  індивідуальних здібностей, професійної підготовки та результативності роботи посадових осіб місцевого самоврядування, періодичне переміщення його по службі у цьому органі виконавчої влади, а також переведення до іншого державного органу, чи в іншу місцевість за його згодою;

2.2.8.   оформлює документи  про прийняття Присяги та присвоєння чергових  рангів посадовим особам місцевого самоврядування, вносить про це записи до трудових книжок;

2.2.9.   обчислює загальний стаж роботи та служби в органах місцевого самоврядування, здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років , надання відпусток відповідної тривалості для працівників виконавчого комітету Краматорської міської ради, складає графіки щорічних відпусток працівників виконкому міської ради, на підставі поданих пропозицій керівників структурних підрозділів виконавчого комітету Краматорської міської ради;

2.2.10. розглядає матеріали та готує  документи для заохочення  та нагородження працівників Краматорської міської ради , підприємств та установ міста. Веде відповідний облік;

2.2.11. у межах своєї компетенції здійснює заходи для забезпечення трудової дисципліни, оформлює документи, пов’язані з проведенням службового розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу;

2.2.12. здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком та зберіганням  трудових книжок;

2.2.13. здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням  особових справ  працівників виконавчого комітету Краматорської міської ради , а також здійснює роботу пов’язану з декларуванням доходів посадових осіб  виконавчого комітету Краматорської міської ради згідно з діючим законодавством ;

2.2.14. оформлює і видає службові посвідчення для працівників виконавчого комітету Краматорської міської ради  та довідки з місця роботи працівників виконавчого комітету Краматорської міської ради, проводить оформлення листків тимчасової непрацездатності;

2.2.15. готує розпорядження міського голови по  відрядження працівників виконавчого комітету Краматорської міської ради згідно наданих документів відповідними структурними підрозділами;

2.2.16. у межах свої компетенції бере участь  у розробленні структури міської ради та її виконавчих органів, контролює розроблення посадових інструкцій у структурних підрозділах виконавчого комітету Краматорської міської ради ;

2.2.17. здійснює організаційне забезпечення  і бере участь у роботі атестаційної комісії та проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них завдань і обов’язків для посадових осіб  виконавчого комітету Краматорської міської ради, а також контролює проведення цієї роботи  у структурних підрозділах Краматорської міської ради;

2.2.18. забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів, організує  регулярне навчання працівників виконавчого комітету Краматорської міської ради;

2.2.19. здійснює з іншими структурними підрозділам контроль  підпорядкованих йому установах за дотриманням Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та інших актів законодавства з питань кадрової роботи;

ІІІ. Права відділу

Відділ має право:

3.1. Перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог законодавства про працю та службу в органах місцевого самоврядування: відділах, управліннях міської ради;

3.2. Одержувати в установленому порядку від посадових осіб документи, необхідні для виконання покладених  на кадрову службу функцій;

3.3. Брати участь у нарадах та інших заходах з питань кадрової роботи, скликати наради з питань що належать до компетенції кадрової служби;

3.4.Вносити керівнику органу виконавчої влади пропозиції з питань удосконалення кадрової роботи, підвищення ефективності служби в органах місцевого самоврядування.

3.5. Вимагати від структурних підрозділів Краматорської  міської ради чіткого дотримання чинного законодавства з питань кадрової роботи , регламенту роботи виконавчого комітету Краматорської міської ради під час підготовки та направлення ними до відділу документів та матеріалів  з кадрових питань,  поверти їм на доопрацювання оформлені належним чином документи і матеріали.

3.5. Відділ має свою печатку та штампи.

ІV. Організація роботи відділу

4.1. Відділ очолює начальник відділу, який призначається на посаду міським головою на конкурсній основі, чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

4.2. Начальник відділу:

–   забезпечує виконання покладених на відділ завдань;

–  здійснює керівництво відділом, розподіляє  обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу;

– контролює відповідність освітньо – кваліфікаційної підготовки працівників відділу  покладеним на них обов’язкам.

– надає пропозиції, міському голові щодо  прийняття на роботу, переведення, звільнення працівників відділу, їх заохочення, або притягнення до відповідальності  згідно із діючим  законодавством;

4.3. Начальник відділу повинен знати: Конституцію України, акти,  законодавства, що стосуються  служби в органах місцевого самоврядування, акти Президента  України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно – правові акти, що регулюють  організацію, методику ведення кадрової роботи в органах місцевого самоврядування;

– практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу;

– порядок оформлення, прийняття, переведення та звільнення працівників, порядок ведення обліку та зберігання їх особистих справ та трудових книжок;

– правила етичної поведінки та  ділового етикету.

Кваліфікаційні вимоги: начальник відділу повинен володіти державною мовою в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків, мати вищу освіту за освітньо- кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи   в органах місцевого самоврядування чи на державній службі, або досвід  роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше 2 років.

4.4. Робота відділу ведеться згідно з планом , який складається  на основі плану роботи міської ради та її виконавчого комітету, доручень керівництва, функцій відділу.

4.5. Відділ взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської рад, використовує у своїй роботі статистичну та оперативну інформацію, яка підготовлена ними.

4.6. Діловодство ведеться згідно з номенклатурою справ.

V. Відповідальність відділу

5.1. Відділ несе відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання завдань, покладених на нього, бездіяльність або невикористання наданих йому прав.

5.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівників відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

 

 

Секретар міської ради                                                                      І.І. Сташкевич


С К Л А Д
комісії для організації та проведення конкурсу при прийомі
посадових осіб на роботу в органи місцевого самоврядування

 

Славинська
Ірина Олександрівна
керуючий справами, голова конкурсної комісії
Таран Алла Олегівна начальник відділу кадрової роботи та розвитку персоналу, секретар конкурсної комісії
Члени комісії:
Берегова Галина Вікторівна начальник відділу по обліку та звітності, головний бухгалтер
Кузнецова Катерина Валеріївна начальник відділу організаційного забезпечення діяльності виконавчого комітету
Підгорна Євгенія Петрівна головний спеціаліст відділу правового забезпечення та захисту інтересів територіальної громади
Грідасов Вадим Михайлович начальник відділу інвестиційної діяльності та зовнішніх зв’язків
Рубайло Ярослава Сергіївна начальник відділу економіки

 

 

П О Р Я Д О К
проведення конкурсу на заміщення вакантних посадпосадових осіб місцевого самоврядування у виконкомі Краматорської міської ради
Загальні положення

1. Відповідно до цього Порядку проводиться конкурсний відбір на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування п’ятої- шостої категорій /далі – конкурс/, крім випадків, коли законами України встановлено інший порядок заміщення таких посад.

2. Конкурс на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування повинен забезпечувати конституційне право рівного доступу до служби в органах місцевого самоврядування громадян України.

3. Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування розпорядженням міського голови , який здійснює призначення на посаду посадової особи місцевого самоврядування, утворюється конкурсна комісія у складі голови, секретаря і членів комісії.

Очолює конкурсну комісію голова конкурсної комісії – керуючий справами виконавчого комітету Краматорської міської ради. До складу конкурсної комісії входять керівник з кадрових питань, спеціаліст з юридичної служби, керівники структурних підрозділів виконавчого комітету Краматорської міської ради

4. Переведення на рівнозначну або нижчу посаду, а також просування по службі посадових осіб місцевого самоврядування, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, може здійснюватися без конкурсного відбору.

Умови проведення конкурсу.

5. Умови проведення конкурсу визначаються міським головою, який призначає на посади та звільняє з посад посадових осіб місцевого самоврядування.

Рішення про проведення конкурсу приймається міським головою за наявності вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування.

6. До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

– визнані в установленому порядку недієздатними;

– мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади посадової особи місцевого самоврядування;

– у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, які є їх близькими родичами;

– позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

– в інших випадках, установлених діючим законодавством України.

7. Особи, які подали необхідні документи для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування /далі – кандидати/.

8. Конкурс проводиться поетапно:

8.1. Публікація оголошення про проведення конкурсу в пресі або поширення його через інші засоби масової інформації.

8.2. Прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади.

8.3. Проведення іспиту та відбір кандидатів.

Оголошення про конкурс.

9. Виконавчий комітет Краматорської міської ради зобов’язаний опублікувати оголошення про проведення конкурсу в пресі або поширити його через інші офіційні засоби масової інформації не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу.

10. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститись такі відомості:

10.1. Найменування виконавчого комітету із зазначенням його місцезнаходження, адреси та номерів телефонів.

10.2. Назви вакантних посад із зазначенням, що додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов праці надається керівником структурного підрозділу з кадрових питань.

10.3. Основні вимоги до кандидатів згідно з типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посадових осіб місцевого самоврядування.

10.4. Термін прийняття документів /протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу/ тобто протягом 30 днів з дня виходу в засобах масової інформації.

В оголошенні може міститись додаткова інформація, що не суперечить законодавству про службу в органах місцевого самоврядування.

11. При заміщенні вакантних посад, призначення на які відповідно до законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України здійснюється за іншою процедурою, а також у разі прийняття міським головою розпорядження про призначення осіб згідно з пунктом 4 цього Порядку, конкурс не оголошується.

Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі:

12. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії, такі документи:

– заяву про участь у конкурсі на заміщення вакантної посади;

– заповнену особову картку у формі, визначеній чинним законодавством України;

– дві фотокартки розміром 4х6 см.;

– копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеню або вченого звання;

– копії документів, які посвідчують особу

– декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку визначеному Законом України «Про запобігання корупції»;

– копію військового квитка ( за наявністю);

– копію трудової книжки (за наявністю);

Особи, які працюють у виконавчому комітеті Краматорської міської ради, і бажають взяти участь у конкурсі, зазначених документів до заяви не додають.

Контакти:

84313 м.Краматорськ пл. Миру 2,
каб.301

Графік роботи:

понеділок-четвер — з 8.00 до 17.00,
п’ятниця — з 8.00 до 15.45,
перерва: з 12.00 до 12.45,
вихідний: субота, неділя

Прийом громадян:

 

щопонеділка з 8.00 до 16.00