Відділ інформаційної політики

Відділ є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим виконавчому комітету, міському голові, керуючому справами – Славинській Ірині Олександрівні.

Начальник відділу: Шерстюк Михайло Сергійович
тел.: +38 (0626) 48-55-11
Email: ip@krm.gov.ua


Забезпечує ефективну роботу інтернет додатка «єКраматорськ», відповідає за його зміст та просуває в інтернет-просторі.

 • Здійснює інформаційне наповнення інтернет додатка актуальним і якісним контентом (текстової та графічної інформацією).
 • Тісно співпрацює з інформаційними відділами комунальних підприємств міста та оперативно обробляє та розповсюджує отриману інформацію.
 • Відстежує статистику і контролює роботу ресурсу.
 • Сприяє збільшенню відвідуваності за рахунок безперервної актуалізації контенту.
 • Забезпечує ефективну роботу інтернет додатка та здійснює його технічне супроводження.
 • Відповідає за його зміст та просування в інтернет-просторі.

Оптимізує призначені для користувача фактори для ранжирування в пошукових  системах веб-сайту Краматорської міської ради.

 • Супроводження офіційного веб-сайту Краматорської міської ради, наповнення його поточною та оперативною інформацією, фотознімками, анонсами і звітами.
 • Розміщую проєкти рішень виконавчого комітету міської ради, міської ради, рішень сесій, розпоряджень, протоколів та всі необхідні документи для оприлюднення надані у належному вигляді структурними підрозділами виконкому та міської ради на веб-сайті Краматорської міської ради.
 • Сприяє популяризації сайту та його пошуковій оптимізації, збільшенню відвідувачів за рахунок безперервної актуалізації контенту.
 • Веде стрічку новин та розсилку, сповіщає читачів про нові матеріали в соцмережах.

Створення бренд бука – офіційного внутрішнього документа, що містить систематизовану інформацію про Краматорську міську раду і місто в цілому.

 • Займається розробкою стандартів візуального стилю та посібника з його використанням на різних носіях інформації.
 • Згідно розробленого плану контролює роботу зі створення бордів, печатно-сувенірної продукції, відеоматеріалів про місто.

Ініціює заклади по позиціонуванню Краматорської міської ради на масових заходах міста.

Забезпечує створення єдиного інформаційного простору і загального      структурованого сховища документів, автоматизацію процесів опрацювання документів та контролю виконавчої дисципліни, скорочення термінів проходження документів та покращення ефективності роботи персоналу.

Виконує процес автоматизації ділових процесів щодо обліку та опрацювання проєктів документів, вхідної, вихідної, внутрішньо розпорядчої, службової кореспонденції, нормативних документів та звернень громадян, запитів на інформацію, заявок, договорів, комерційних та інших документів, забезпечення контролю за виконанням документів, завдань та доручень.


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
24.02.2021 № 5/VIII-194

ПОЛОЖЕННЯ
Про відділ інформаційної політики управління з питань інформаційної політики та   взаємодії зі ЗМІ Краматорської міської ради

I.Загальні положення

1.Відділ інформаційної політики управління з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ Краматорської міської ради (надалі – Відділ) є виконавчим органом Краматорської міської ради відповідно до ухвали міської ради «Про структуру, загальну чисельність міської ради та її виконавчих органів», утвореним відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2.Відділ є структурним підрозділом Управління з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ, підзвітним і підконтрольним міській раді, виконавчому комітету міської ради, Краматорському міському голові, Керуючому справами виконкому, начальнику управління з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ (далі – начальник управління).

3.Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями Краматорського міського голови, цим Положенням, іншими нормами законодавства України.

II.  Структура та обов’язки відділу.

Структура відділу:

1.Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою на підставі відповідного розпорядження згідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

2. Відділ має свій бланк, який використовується в діловому листуванні виключнодля інформаційно – роз’яснювальних питань, правами юридичної особи не володіє.

Обов’язки  відділу:

3.Забезпечує ефективну роботу інтернет додатка «єКраматорськ», відповідає за його зміст та просуває в інтернет-просторі.

 • Здійснює інформаційне наповнення інтернет додатка актуальним і якісним контентом (текстової та графічної інформацією).
 • Тісно співпрацює з інформаційними відділами комунальних підприємств міста та оперативно обробляє та розповсюджує отриману інформацію.
 • Відстежує статистику і контролює роботу ресурсу.
 • Сприяє збільшенню відвідуваності за рахунок безперервної актуалізації контенту.
 • Забезпечує ефективну роботу інтернет додатка та здійснює його технічне супроводження.
 • Відповідає за його зміст та просування в інтернет-просторі.

4.Оптимізує призначені для користувача фактори для ранжирування в пошукових системах веб-сайту Краматорської міської ради.

 • Супроводження офіційного веб-сайту Краматорської міської ради, наповнення його поточною та оперативною інформацією, фотознімками, анонсами і звітами.
 • Розміщую проєкти рішень виконавчого комітету міської ради, міської ради, рішень сесій, розпоряджень, протоколів та всі необхідні документи для оприлюднення надані у належному вигляді структурними підрозділами виконкому та міської ради на веб-сайті Краматорської міської ради.
 • Сприяє популяризації сайту та його пошуковій оптимізації, збільшенню відвідувачів за рахунок безперервної актуалізації контенту.
 • Веде стрічку новин та розсилку, сповіщає читачів про нові матеріали в соцмережах.

5.Створення бренд бука – офіційного внутрішнього документа, що містить систематизовану інформацію про Краматорську міську раду і місто в цілому.

 • Займається розробкою стандартів візуального стилю та посібника з його використанням на різних носіях інформації.
 • Згідно розробленого плану контролює роботу зі створення бордів, печатно-сувенірної продукції, відеоматеріалів про місто.

6.Ініціює заклади по позиціонуванню Краматорської міської ради на масових заходах міста.

7.Забезпечує створення єдиного інформаційного простору і загального структурованого сховища документів, автоматизацію процесів опрацювання документів та контролю виконавчої дисципліни, скорочення термінів проходження документів та покращення ефективності роботи персоналу.

8.Виконує процес автоматизації ділових процесів щодо обліку та опрацювання проєктів документів, вхідної, вихідної, внутрішньо розпорядчої, службової кореспонденції, нормативних документів та звернень громадян, запитів на інформацію, заявок, договорів, комерційних та інших документів, забезпечення контролю за виконанням документів, завдань та доручень.

III. Компетенція відділу

1.Аналізує, узагальнює і прогнозує розвиток ситуацій в інформаційному просторі міста.

2.Забезпечує реалізацію державної політики в інформаційній сфері.

3.Подає міському голові інформаційно-аналітичні матеріали, вносить пропозиції щодо формування і реалізації інформаційної політики міста.

4.Готує інформаційні матеріали про діяльність міської ради та її виконавчого комітету, створює та реалізує тематичні проекти та розповсюджує їх за допомогою офіціальних ресурсів міської ради в мережі Інтернет.

5.Забезпечує залучення представників засобів масової інформації до вивчення громадської думки стосовно шляхів розв’язання гострих проблем у сфері діяльності міської ради та її виконавчого комітету.

6. Готує проекти рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, що належать до компетенції відділу.

7. Виконує доручення міського голови з питань, що належать до компетенції відділу.

8. Готує матеріали до доповідей міського голови відповідно до компетенції відділу.

9.Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є відповідно до чинного законодавства.

10. Бере участь у підготовці матеріалів для засобів масової інформації з метою забезпечення конституційного права громадян на задоволення їхніх інформаційних потреб.

11.Забезпечує підготовку і проведення разом з іншими структурними підрозділами міської ради та її виконавчих органів консультацій з громадськістю з актуальних питань суспільного життя, щодо шляхів розв’язання проблем і визначення перспектив розвитку міста.

12. Дає роз’яснення громадянам за дорученням міського голови, які входять до компетенції Відділу.

13.Співпрацює з засобами масової інформації, видавництвами, підприємствами поліграфії.

14.Розробляє і здійснює заходи, спрямовані на розвиток і захист інформаційної сфери міста.

15.Вживає заходи для доведення до відома населення через офіційні ресурси Краматорської міської ради в мережі інтернет розпоряджень міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету.

16.Забезпечує, підтримку стабільного функціонування єдиного інформаційного простору і загального структурованого сховища документів, автоматизацію процесів опрацювання документів та контролю виконавчої дисципліни, проводить постійні заходи по її модернізації та оновленню програмного забезпечення..

17. Забезпечує захист персональних даних.

IV. Права відділу

Відділ має право:

1.Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів міської ради та її виконавчих органів, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою)

2.Отримувати у встановленному порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.

3.Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб міської ради документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.Скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.

5.Брати участь у засіданнях виконкому, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться у міській раді.

6.Залучати працівників виконавчих органів міської ради для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводить відділ відповідно до покладених на нього обов’язків.

7.Брати участь у конференціях, семінарах, круглих столах тощо, сприяти у межах компетенції у їх проведенні.

8.Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи міської ради у відповідній галузі;

9.Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

10.Взаємодіяти з іншими структурними підрозділами міської ради та її апаратом, Територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

V. Відповідальність посадових осіб відділу

1.Посадові особи Відділу несуть відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових обов’язків, завдань та функцій, покладених на них, бездіяльність або невиконання належних прав.

2.За порушення трудової дисципліни працівників Відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

3.Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб Відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

VI. Заключні положення

1.Ліквідацію та реорганізацію Відділу проводить міська рада за поданням Краматорського міського голови у порядку, встановленому законодавством України.

2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

 

 

Секретар міської ради                                                                                              І.І. Сташкевич


Контакти:

84313 м.Краматорськ пл. Миру 2

Графік роботи:

понеділок-четвер — з 8.00 до 17.00,
п’ятниця — з 8.00 до 15.45,
перерва: з 12.00 до 12.45,
вихідний: субота, неділя

Прийом громадян:

щопонеділка з 8.00 до 16.00