Управління житлово-комунального господарства

Управління  підзвітне і підконтрольне  міській раді, підпорядковане  виконавчому комітету, міському голові, заступнику міського голови  – Безсонному Андрію Олександровичу.

Начальник управління: Літвіненко Андрій Петрович
Email: ugkh_21@krm.gov.ua

Заступник начальника управління: Бахметьєва Олена Володимирівна
Email: ugkh_21@krm.gov.ua

Приймальня: +380 (6264) 5-95-52
Facebook:
посилання
Адреса:
84313, бул. Машинобудівників, буд.23.

 


УПРАВЛІННЯ МАЄ ВІДДІЛИ ТА СЕКТОРИ:


 

Відділ: житлового господарства

Начальник відділу: Вакалов Володимир Володимирович

тел.: +380 (626) 42-19-25

Заступник начальника: Ісаков Олег Володимирович

тел.: +380 (6264) 5-93-57
тел.: +380 (626) 42-19-79

Email: ugkh_21@krm.gov.ua


Відділ: комунального господарства

Начальник відділу: Твердун-Філіппова А.С.

тел.: +380 (626) 5-55-22

Заступник начальника відділу: Сердюк Ярослав Володимирович

тел.: +380 (626) 42-19-32

Email: ugkh_21@krm.gov.ua


Відділ: планово-економічний

Начальник відділу: Попова Ольга Володимирівна

тел.: +380 (626) 42-19-35

Email: ugkh_21@krm.gov.ua


Відділ: управління майном комунальної власності

Начальник відділу: Канцидал Світлана Вадимівна

тел.: +380 (626) 42-19-88

Email: ugkh_21@krm.gov.ua


Відділ: безпеки дорожнього руху та інспекції з паркування

Начальник відділу: Малюский Антон Володимирович

тел.: +380 (626) 42-19-44

Email: ugkh_21@krm.gov.ua


Сектор: юридичний

Завідувач сектору: Єрмакова Інна Анатоліївна

тел.: +380 (626) 42-19-44

Email: ugkh_21@krm.gov.ua


Відділ: обліку та звітності

Начальник відділу: Варцабюк Ганна Миколаївна

тел.:  +380 (6264) 7-45-50

Email: ugkh_21@krm.gov.ua


Сектор: транспорту та зв’язку

Завідувач сектору: Мякінченко Діна Сергіївна

тел.: +380 (6264) 5-34-78

Email: ugkh_21@krm.gov.ua


Основними завданнями Управління є:

Контроль за наданням населенню житлово-комунальних послуг в необхідних обсягах за економічно обґрунтованими тарифами.

Координація роботи підпорядкованих комунальних підприємств, установ та організацій.

Координація роботи тепло-, водо-, електро-, газопостачальних підприємств міста з впровадження ефективного управління у сфері надання відповідних комунальних послуг; сприяння технічному переоснащенню галузі (впровадженню енергозберігаючих технологій і обладнання).

Забезпечення реалізації державної політики у сфері енергоефективності та енергозбереження, оперативний контроль та аналіз показників енергоефективності, а також моніторинг реалізації енергоефективних проєктів, реалізація положень Європейської ініціативи «Угода мерів».

Координація роботи міського пасажирського транспорту, транспортної інфраструктури міста та підприємств зв’язку.

Розробка пропозицій щодо формування транспортної мережі міста та розвитку транспортної інфраструктури міста.

Здійснення, за рішеннями міської ради, співпраці з міжнародними організаціями щодо залучення інвестицій та методичної підтримки на розвиток житлово- комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу міста, інженерних мереж, міського пасажирського транспорту та зв’язку.

Розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання територій у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об’єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і об’єктів.

Управління реалізує наступні функції:

Готує пропозиції до проекту місцевого бюджету щодо фінансування заходів Програми соціального і економічного розвитку міста, місцевих програм розвитку житлово-комунального господарства, благоустрою міста, розвитку транспортної інфраструктури та забезпечення безпеки дорожнього руху, видатків на утримання Управління та виконання робіт відповідно до основних напрямків діяльності.

Здійснює управління об’єктами житлового господарства, що перебувають у комунальній власності міста, забезпечує їх належне утримання та ефективну експлуатацію, необхідного рівня та якості послуг населенню.

Здійснює облік громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов,облік громадян, які є внутрішньо переміщеними особами (далі – ВПО) та мають право на  одержання тимчасового  житла з фонду житла для тимчасового проживання ВПО , з фонду житласоціального призначення, здійснює щорічну перереєстрацію облікових справ.

Здійснює розподіл та надання відповідно до законодавства житла, що належить до комунальної власності.

Здійснює підготовку проектів рішень виконкому міської ради про постановку на квартирний облік, про надання житла, про зняття з квартирного обліку, про включення та виключення зі списків осіб, які мають право на позачергове та першочергове одержання житла, про взяття на облік ВПО, які мають право на одержання житла с фонду житла для тимчасового проживання ВПО, з фонду житла соціального призначення, про зміну договору найму житлового приміщення, про обмін житлових приміщень, що знаходяться в комунальній власності, про бронювання житла.

Укладає з громадянами договори найму та піднайму житлових приміщень (квартир), що знаходяться в комунальній власності.

Здійснює оформлення ордерів на надані житлові приміщення ( квартири).

Здійснює облік житлового фонду та контроль за його використанням, відповідно до законодавства.

Надає відповідно до закону громадянам, які потребують соціального захисту, безоплатного житла або за доступну для них плату.

Здійснює контроль за станом квартирного обліку та додержанням житлового законодавства на підприємствах, в установах та організаціях, розташованих на території Краматорської територіальної громади, незалежно від форм власності.

Здійснює видачу ордерів на заселення жилої площі в будинках державних та комунальних організацій.

Здійснює бронювання житлових приміщень, що є в комунальній власності.

Здійснює внесення даних до Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Здійснює видачу архівних документів щодо квартирного обліку, виділенню житла.

Здійснює приватизацію житлового фонду (квартири, кімнати в гуртожитках), виготовлення свідоцтв на право власності та дублікатів правовстановлюючих документів.

Формує базу даних приватизованого житла.

Сприяє створенню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

Здійснює переселення громадян з непридатних для проживання житлових приміщень згідно з чиним законодавством.

Розробляє та забезпечує виконання і контроль ходу реалізації програм розвитку та вдосконалення системи транспортного обслуговування населення та безпеки дорожнього руху.

Вивчає і здійснює аналіз умов стану дорожнього руху, аварійно-небезпечних ділянок і місць концентрації дорожньо-транспортних пригод на автомобільних шляхах та вулицях міста для руху транспорту, пішоходів.

Контролює та вносить пропозиції щодо усунення недоліків, які мають місце в організації дорожнього руху.

Забезпечує обстеження пасажиропотоків на міських маршрутах пасажирського транспорту.

Сприяє розвитку науково-технічного, нормативно-правового та інформаційного забезпечення якісного і надійного транспортного обслуговування населення міста.

Здійснює підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях міської комісії по транспорту і безпеці дорожнього руху, а також підготовку розпоряджень, вказівок і оглядів з питань, що відносяться до створення умов, необхідних для безперешкодного і безпечного руху транспорту та пішоходів.

Забезпечує розробку і включення в поточні і перспективні плани виконкому та міської ради заходів щодо розвитку міського пасажирського транспорту, забезпечення безпеки дорожнього руху.

Розробляє та подає на затвердження до виконкому міської ради паспорти маршрутів і графіки руху місцевого пасажирського транспорту незалежно від форм власності, узгоджує ці питання стосовно транзитного пасажирського транспорту у випадках передбачених законодавством.

Забезпечує відповідно до законодавства проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування.

Залучає на договірних засадах підприємства, установи та організації, що не належать до комунальної власності Краматорської територіальної громади, до участі в обслуговуванні населення засобами транспорту і зв’язку.

Надає виконкому міської ради пропозиції щодо збільшення рентабельності міського пасажирського транспорту міста, більш раціонального розміщення зупинок.

Аналізує та узагальнює показники роботи міського пасажирського транспорту.

Здійснює контроль за виконанням договірних обов’язків підприємствами всіх форм власності по перевезенню пасажирів у міському пасажирському транспорті.

Формує мережу міських автобусних маршрутів загального користування.

Формує та веде реєстр міських автобусних маршрутів загального користування.

Забезпечує реалізацію повноважень виконавчих органів міської ради щодо встановлення тарифів на транспортні послуги.

Готує пропозиції  щодо встановлення (погодження) цін (тарифів) на транспортні послуги, які надаються підприємствами та організаціями комунальної власності, та вносе пропозиції щодо погодження в установленому порядку тарифів, які надаються підприємствами, установами та організаціями, що не належать до комунальної власності.

Запроваджує автоматизовану систему обліку оплати проїзду та встановлює порядок її функціонування, а також види, форми носіїв, порядок обігу та реєстрації проїзних документів.

Проводить аналіз стану забезпечення міста енергоресурсами та прогнозує їх потребу.

За допомогою системи моніторингу споживання енергоресурсів в бюджетних закладах виконує функції, направлені на підвищення ефективності енергоспоживання:

– збирає та аналізує дані про енергоспоживання;

– узагальнює і аналізує отримані звіти, подає узагальнену інформацію разом з аналізом та пропозиціями керівництву міста;

– готує рекомендації щодо підвищення рівня енергоефективності;

– розробляє інструкції щодо ефективного енергоспоживання;

– збирає та аналізує дані щодо виконаних та запланованих капітальних та поточних ремонтів, пов’язаних зі зниженням енергоспоживання.

Бере участь у розробці технічних завдань на виконання робіт пов’язаних з підвищенням ефективності енергоспоживання та на технічне обслуговування інженерних систем будівель, що пов’язані з ефективністю енергоспоживання:

– готує пропозиції щодо включення проєктів з підвищення ефективності енергоспоживання в програму соціально-економічного розвитку;

– аналізує доступні джерела позабюджетного фінансування заходів з підвищення ефективності енергоспоживання;

– контролює ефективність реалізації проектів з підвищення ефективності енергоспоживання, в т. ч. виконаних енергосервісними компаніями;

– готує самостійно або з залученням третіх осіб (юридичних або фізичних) техніко-економічні обґрунтування/енергоаудити/програми енергоефектив-ності та інші документи в сфері ефективності енергоспоживання;

– взаємодіє з іншими виконавчими органами міської ради, а також іншими підприємствами та організаціями з питань підвищення ефективності енергоспоживання;

– організовує проведення нарад організаційно – виконавчої структури енергетичного менеджменту м. Краматорськ за потребою з метою вирішення і обговорення питань енергомоніторингу, підвищення рівня енергоефективності та скорочення обсягів споживання енергоресурсів на об’єктах бюджетної сфери.

Здійснює контроль і аналіз стану розрахунків за використання енергоносіїв та вживає заходів щодо забезпечення повноти плати за їх споживання.

Здійснює контроль за роботою служб електро-, тепло-, газо-, водопостачальних підприємств міста по усуненню аварійних ситуацій.

Координує діяльності аварійно-диспетчерських служб підприємств при виникненні аварійних ситуацій та інших обставин, що призводять до порушення нормального ритму життя міста і потребують негайного вирішення.

Розробляє плани дій сталого енергетичного розвитку та вживає заходів щодо їх виконання.

Взаємодіє зі всіма провайдерами, які надають послуги доступу до мережі Internet, телебачення та радіомовлення на території Краматорської територіальної громади.

Здійснює контроль за підготовкою підприємств житлово-комунального господарства і соціальної сфери  до роботи в осінньо-зимовий період, його сталим проходженням.

Забезпечує реалізацію повноважень виконавчих органів міської ради щодо:

– затвердження розміру внесків за встановлення, обслуговування та заміну будинкових вузлів обліку споживачам комунальних послуг відповідної територіальної громади,

– встановлення нормативів (норм) споживання комунальних послуг у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України,

– встановлення тарифів на комунальні послуги для ліцензіатів органів місцевого самоврядування.

Вживає заходи щодо оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води, теплової та електричної енергії згідно із загальнодержавними, регіональними і місцевими програмами.

Здійснює облік майна міської комунальної власності  і контролює ефективність його використання.

Здійснює підготовку та подання на розгляд міської ради та/або  виконавчого комітету  проектів рішень щодо порядку та умов відчуження комунального майна, проектів місцевих програм приватизації.

Формує та подає на розгляд міської ради переліки об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації та переліки об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації,  проєкти рішень  про приватизацію  об’єктів шляхом викупу та продажу на аукціоні, згідно з чинним законодавством.

Організовує та проводить роботу з підготовки об’єктів комунальної власності до приватизації, передачі в оренду тощо.

Приймає рішення про зміни умов продажу об`єктів, включаючи зміну початкової ціни і способу приватизації об`єкта, у порядку, встановленому законодавством.

Укладає договори купівлі-продажу, оформлює акти прийому-передачі, у порядку, встановленому законодавством та міською радою.

Забезпечує надходження коштів, одержаних від приватизації та контроль за виконанням зобов‘язань покупців об‘єктів приватизації по договорах купівлі-продажу.

Організовує проведення інвентаризації майна комунальної власності, що передаються в оренду та приватизуються.

Проводить конкурси з відбору суб’єктів оціночної діяльності в сфері оцінки майна та укладає відповідні договори з суб’єктами оціночної діяльності в порядку визначеному законодавством.

За висновками незалежної експертизи затверджує початкову (ринкову) вартість продажу майна на аукціоні, або ціну продажу об’єктів приватизації шляхом викупу.

Здійснює усі інші повноваження покладені на місцеві органи приватизації згідно з чинним законодавством.

Виступає орендодавцем єдиних майнових комплексів, їх структурних підрозділів і нерухомого майна (будівель, споруд, нежилих приміщень, незавершених будівництвом об’єктів),  окремого індивідуально визначеного майна тощо, що перебувають у власності Краматорської територіальної громади.

Надає дозволи на здійснення Орендарем невід’ємних поліпшень майна,  переданого в оренду, розглядає клопотання орендаря про зарахування витрат на виконання ремонтних робіт в рахунок орендної плати та приймає відповідне рішення згідно з законодавством.

Організовує роботу з передачі в оренду нерухомого майна комунальної власності територіальної громади міста. Проводить аукціони з передачі в оренду комунального майна або передачу об’єкта в оренду без проведення аукціону у випадках,встановлених чиним законодавством.

Розглядає клопотання  балансоутримувачів об’єктів нерухомого майна комунальної власності щодо передачі таких об’єктів в оренду та здійснює відповідні організаційні заходи, в тому числі надає відповідні погодження, рішення, визначені чинним законодавством.

Надає згоду на розпорядження майном комунальних підприємств,  в тому числі з питань оренди.

Розробляє проєкти рішень щодо включення об’єктів нерухомого майна  комунальної власності до Переліку другого типу та подає їх на розгляд міської ради.

Приймає рішення щодо включення/ виключення об’єктів нерухомого майна комунальної власності Краматорської територіальної громади до Переліку першого типу, затверджує відповідний перелік в межах чинного законодавства.

Здійснює розрахунок та нарахування орендної плати за користування комунальним майном, забезпечує отримання її на відповідний реєстраційний рахунок та контроль  за своєчасним надходженням орендної плати.

Здійснює усі інші повноваження орендодавця  згідно з чинним законодавством.

Здійснює підготовку і подання на розгляд міської ради проектів рішень щодо визначення сфер господарської діяльності та переліку об’єктів, які можуть надаватися у концесію.

Організовує та проводить роботу щодо прийняття об’єктів із державної та інших форм власності у комунальну власність, передачі з комунальної у державну власність, розробляє та подає на розгляд міської ради  проєкти відповідних рішень.

Приймає рішення (накази) про передачу з балансу одного підприємства на баланс іншо­го підприємства комунальної власності окремого, індивідуально визначеного майна, крім об’єктів нерухомості.

Проводить списання власних та надає дозвіл комунальним підприємствам, установам, закладам та структурним підрозділам міської ради на списання фізично зношених, морально застарілих та непридатного для використання матеріальних цінностей, що віднесені до основних засобів, та на їх продаж, крім об’єктів нерухомості, відчуження яких здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

Звертається до судових органів про визнання незаконним володіння або користування комунальним майном, про визнання осіб такими, що втратили право користування житловими приміщеннями, тощо.

Приймає участь в організації і проведенні щорічних планових інвентаризаціях майна, що знаходиться у комунальній власності Краматорської територіальної громади.

Організовує роботу з технічної інвентаризації  та реєстрації права комунальної власності на об’єкти нерухомого майна.

Проводить роботу по виявленню та передачі на облік безхазяйних нерухомих речей та знахідок.

Звертається до суду щодо передачі безхазяйних нерухомих речей у власність територіальної громади міста відповідно до чинного законодавства.

Проводить роботу з виявлення об’єктів відумерлої спадщини та звертається до суду про визнання спадщини відумерлою, організовує  її прийняття у власність територіальної громади міста і забезпечує вимоги кредиторів спадкодавця, відповідно до вимог цивільного законодавства.

Здійснює продаж (передачу) знахідок, безхазяйних нерухомих речей та об’єктів відумерлої спадщини, відповідно до законодавства та нормативних актів міської ради.

Організовує  забезпечення на території міста чистоти і порядку.

Здійснює  контроль за станом благоустрою та утримання територій міста, інженерних споруд та об’єктів, підприємств, установ та організацій, майданчиків для паркування транспортних засобів (у тому числі щодо оплати послуг з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів), озелененням таких територій, охороною зелених насаджень, водних об’єктів тощо.

Визначає графіки робіт зовнішнього освітлення.

Визначає місця розміщення громадських вбиралень на об’єктах благоустрою.

Залучає на договірних засадах матеріально-технічні ресурси юридичних та фізичних осіб для здійснення заходів з благоустрою міста.

Інформує населення про здійснення заходів з благоустрою міста.

Оформлює ордер на порушення об’єктів благоустрою у випадках та порядку, передбачених законом.

Здійснює контроль за додержанням юридичними та фізичним особами Правил благоустрою.

Погоджує умови розміщення зовнішньої реклами на об’єктах благоустрою.

Укладає договори на тимчасове користування місцем розміщення зовнішньої реклами. Здійснює облік та контроль за надходженням плати за тимчасове користування місцем розміщення зовнішньої реклами.

Здійснює підготовку матеріалів та вносить на розгляд міської ради пропозиції щодо програми природоохоронних заходів, які будуть фінансуватись за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища.

Інформує населення, керівництво міської ради та її виконком про стан навколишнього природного середовища.

Організовує заходи щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища.

Вносить пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятками природи, історії або культури, які охороняються законом. Вносить на розгляд ради пропозицій щодо прийняття рішень про оголошення в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами “сезону тиші” з обмеженням господарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу.

Визначає території для розміщення відходів відповідно до законодавства.

Здійснює контроль за суб’єктами підприємницької діяльності у сфері поводження з відходами.

Створює та забезпечує функціонування місцевих екологічних автоматизованих інформаційно-аналітичних систем, які є складовою мережі загальнодержавної екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи забезпечення доступу до екологічної інформації.

Здійснює контроль за додержанням юридичними та фізичними особами вимог у сфері поводження з побутовими та виробничими відходами. Передає матеріали на розгляд державних органів у разі порушення законодавства про відходи, про адміністративні правопорушення або передача їх матеріалів на розгляд

Здійснює контроль за виконанням підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності і відомчого підпорядкування, а також громадянами, нормативних актів з питань утримання, експлуатації та ремонту житлового фонду, комунальних об’єктів та благоустрою територій.

Розробляє системи заходів із забезпечення функціонування житлово – комунального господарства в умовах стихійних явищ, аварій, катастроф.

Надає та реалізує пропозиції по залученню додаткових ресурсів, шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів.

Здійснює процедури закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».

Організує проведення засідань координаційних рад, комітетів, робочих груп, комісій та інших заходів з питань, які належать до компетенції Управління.

Здійснює розгляд листів, скарг, звернення, пропозиції громадян, підприємств, установ і організацій, сприяє в межах своїх повноважень вирішенню порушених питань.

Проводить заходи по забезпеченню співпраці з міжнародними організаціями, установами та підприємствами з метою виконання завдань Управління.

Здійснює прийом громадян з питань, що відносяться до компетенції Управління за встановленим графіком.

Забезпечує підготовку інформації для формування, публікації та підтримки в актуальному стані матеріалів, які відносяться до компетенції Управління, на офіційному веб-сайті Краматорської міської ради.


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенняv міської ради
24.02.2021 № 5/VIII-231

 

ПОЛОЖЕННЯ
про управління житлово-комунального господарства Краматорської міської ради

 

І.Загальні положення

 

1. Управління  житлово-комунального господарства  Краматорської міської ради (далі – Управління) є виконавчим органом Краматорської міської ради, створено рішенням міської ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  шляхом злиття:

1) відділу житлового господарства Краматорської міської ради,

2)відділу комунального господарства Краматорської міської ради,

3) відділу транспорту, зв’язку та енергетики Краматорської міської ради

та приєднанням сектору управління майном комунальної власності відділу комунальних ресурсів та самоврядного контролю Краматорської міської ради  і є правонаступником їх прав і обов`язків.

2. Управління підзвітне і підконтрольне міській раді, підпорядковано виконавчому комітету міської ради, міському голові, заступнику міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

3. У своїй діяльності Управління керується Конституцією України, Кодексами України, Законами України, Постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України,  рішеннями міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, даним Положенням і іншими нормативними актами, діє на засадах законності, гласності, поєднання загальнодержавних і місцевих інтересів.

4. Положення про Управління затверджується рішенням міської ради. Зміни і доповнення до цього положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

5. Управління є юридичною особою, має круглу печатку з зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, кутовий штамп, самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства України, фірмовий бланк.

6. Юридична адреса Управління: 84313, місто Краматорськ, бул. Машинобудівників, 23.

7. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законом.

8. Отримані доходи, або їх частина не можуть перерозподілятись серед засновників (учасників), членів Управління, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Використовує свої доходи виключно для фінансування видатків на своє утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами.

9. Управління є органом приватизації Краматорської територіальної громади та орендодавцем майна комунальної власності щодо єдиних майнових комплексів, нерухомого майна і споруд.

10. Майно, яке знаходиться на балансі Управління є комунальною власністю Краматорської міської ради та перебуває в оперативному управлінні

11. Всі надходження від оренди, приватизації перераховуються у міський бюджет м. Краматорська та Державний бюджет України відповідно до чинного податкового законодавства. Управління вищезазначені кошти у власних цілях не використовує.

12. Управління є головним розпорядником коштів.

13. Бухгалтерський облік та складання фінансової звітності Управління проводиться відповідно до вимог чинного законодавства.

14. Ліквідація та реорганізація Управління здійснюється на підставі рішення міської ради.

 

II. Загальні напрямки діяльності

 

1. Реалізує державну політику та рішення міської ради у сфері комплексного розвитку житлово – комунального господарства незалежно від форм власності, енергозбереження, водо-, електро-, газо – і теплозабезпечення, водовідведення, експлуатації та ремонту житла, дорожньої інфраструктури, об’єктів та елементів благоустрою, надає ритуальні послуги, послуги міського пасажирського транспорту і зв’язку, вирішує відповідно до законодавства питання щодо поліпшення житлових умов громадян, приватизації об‘єктів комунальної власності.

2. Організовує виконання державних і регіональних програм, приймає участь у розробці проектів програм економічного і соціального розвитку міста, цільових програм, спрямованих на підвищення рівня забезпеченості житлово – комунальними послугами та поліпшення їх якості, в тому числі з питань житлової політики, тепло- і водопостачання та водовідведення, послуг міського пасажирського транспорту, охорони навколишнього природнього середовища, благоустрою міста, енергозбереження, безпеки дорожнього руху.

3. Захищає  майнові права та інтереси  Краматорської територіальної громади.

4.  Забезпечує комплексне та ефективне використання комунального майна.

5. Здійснює повноваження орендодавця та органу приватизації об’єктів комунальної власності  Краматорської територіальної громади.

6. Здійснює повноваження органу управління майном, яке перебуває у повному господарському віданні (на балансі) комунальних  підприємств,  що належать до сфери відання Управління житлово-комунального господарства в розумінні Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

7. Визначає правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою міста Краматорська, спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, охорони навколишнього природного середовища.

 

III. Завдання та функції

 

1.Основними завданнями Управління є:

1.1. Контроль за наданням населенню житлово-комунальних послуг в необхідних обсягах за економічно обґрунтованими тарифами.

1.2. Координація роботи підпорядкованих комунальних підприємств, установ та організацій.

1.3. Координація роботи тепло-, водо-, електро-, газопостачальних підприємств міста з впровадження ефективного управління у сфері надання відповідних комунальних послуг; сприяння технічному переоснащенню галузі (впровадженню енергозберігаючих технологій і обладнання).

1.4. Забезпечення реалізації державної політики у сфері енергоефективності та енергозбереження, оперативний контроль та аналіз показників енергоефективності, а також моніторинг реалізації енергоефективних проєктів, реалізація положень Європейської ініціативи «Угода мерів».

1.5. Координація роботи міського пасажирського транспорту, транспортної інфраструктури міста та підприємств зв’язку.

1.6. Розробка пропозицій щодо формування транспортної мережі міста та розвитку транспортної інфраструктури міста.

1.7. Здійснення, за рішеннями міської ради, співпраці з міжнародними організаціями щодо залучення інвестицій та методичної підтримки на розвиток житлово- комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу міста, інженерних мереж, міського пасажирського транспорту та зв’язку.

1.8. Розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання територій у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об’єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і об’єктів.

2. Відповідно до покладених на нього завдань Управління реалізує наступні функції:

2.1. Готує пропозиції до проекту місцевого бюджету щодо фінансування заходів Програми соціального і економічного розвитку міста, місцевих програм розвитку житлово-комунального господарства, благоустрою міста, розвитку транспортної інфраструктури та забезпечення безпеки дорожнього руху, видатків на утримання Управління та виконання робіт відповідно до основних напрямків діяльності.

2.2. Здійснює управління об’єктами житлового господарства, що перебувають у комунальній власності міста, забезпечує їх належне утримання та ефективну експлуатацію, необхідного рівня та якості послуг населенню.

2.3. Здійснює облік громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов,облік громадян, які є внутрішньо переміщеними особами (далі – ВПО) та мають право на  одержання тимчасового  житла з фонду житла для тимчасового проживання ВПО , з фонду житласоціального призначення, здійснює щорічну перереєстрацію облікових справ.

2.4. Здійснює розподіл та надання відповідно до законодавства житла, що належить до комунальної власності.

2.5. Здійснює підготовку проектів рішень виконкому міської ради про постановку на квартирний облік, про надання житла, про зняття з квартирного обліку, про включення та виключення зі списків осіб, які мають право на позачергове та першочергове одержання житла, про взяття на облік ВПО, які мають право на одержання житла с фонду житла для тимчасового проживання ВПО, з фонду житла соціального призначення, про зміну договору найму житлового приміщення, про обмін житлових приміщень, що знаходяться в комунальній власності, про бронювання житла.

2.6. Укладає з громадянами договори найму та піднайму житлових приміщень (квартир), що знаходяться в комунальній власності.

2.7. Здійснює оформлення ордерів на надані житлові приміщення ( квартири).

2.8. Здійснює облік житлового фонду та контроль за його використанням, відповідно до законодавства.

2.9. Надає відповідно до закону громадянам, які потребують соціального захисту, безоплатного житла або за доступну для них плату.

2.10. Здійснює контроль за станом квартирного обліку та додержанням житлового законодавства на підприємствах, в установах та організаціях, розташованих на території Краматорської територіальної громади, незалежно від форм власності.

2.11. Здійснює видачу ордерів на заселення жилої площі в будинках державних та комунальних організацій.

2.12. Здійснює бронювання житлових приміщень, що є в комунальній власності.

2.13. Здійснює внесення даних до Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

2.14. Здійснює видачу архівних документів щодо квартирного обліку, виділенню житла.

2.15. Здійснює приватизацію житлового фонду (квартири, кімнати в гуртожитках), виготовлення свідоцтв на право власності та дублікатів правовстановлюючих документів.

2.16. Формує базу даних приватизованого житла.

2.17. Сприяє створенню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

2.18. Здійснює переселення громадян з непридатних для проживання житлових приміщень згідно з чиним законодавством.

2.19.  Розробляє та забезпечує виконання і контроль ходу реалізації програм розвитку та вдосконалення системи транспортного обслуговування населення та безпеки дорожнього руху.

2.20. Вивчає і здійснює аналіз умов стану дорожнього руху, аварійно-небезпечних ділянок і місць концентрації дорожньо-транспортних пригод на автомобільних шляхах та вулицях міста для руху транспорту, пішоходів.

2.21. Контролює та вносить пропозиції щодо усунення недоліків, які мають місце в організації дорожнього руху.

2.22. Забезпечує обстеження пасажиропотоків на міських маршрутах пасажирського транспорту.

2.23. Сприяє розвитку науково-технічного, нормативно-правового та інформаційного забезпечення якісного і надійного транспортного обслуговування населення міста.

2.24. Здійснює підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях міської комісії по транспорту і безпеці дорожнього руху, а також підготовку розпоряджень, вказівок і оглядів з питань, що відносяться до створення умов, необхідних для безперешкодного і безпечного руху транспорту та пішоходів.

2.25. Забезпечує розробку і включення в поточні і перспективні плани виконкому та міської ради заходів щодо розвитку міського пасажирського транспорту, забезпечення безпеки дорожнього руху.

2.26. Розробляє та подає на затвердження до виконкому міської ради паспорти маршрутів і графіки руху місцевого пасажирського транспорту незалежно від форм власності, узгоджує ці питання стосовно транзитного пасажирського транспорту у випадках передбачених законодавством.

2.27. Забезпечує відповідно до законодавства проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування.

2.28. Залучає на договірних засадах підприємства, установи та організації, що не належать до комунальної власності Краматорської територіальної громади, до участі в обслуговуванні населення засобами транспорту і зв’язку.

2.29. Надає виконкому міської ради пропозиції щодо збільшення рентабельності міського пасажирського транспорту міста, більш раціонального розміщення зупинок.

2.30. Аналізує та узагальнює показники роботи міського пасажирського транспорту.

2.31. Здійснює контроль за виконанням договірних обов’язків підприємствами всіх форм власності по перевезенню пасажирів у міському пасажирському транспорті.

2.32. Формує мережу міських автобусних маршрутів загального користування.

2.33. Формує та веде реєстр міських автобусних маршрутів загального користування.

2.34. Забезпечує реалізацію повноважень виконавчих органів міської ради щодо встановлення тарифів на транспортні послуги.

2.35. Готує пропозиції  щодо встановлення (погодження) цін (тарифів) на транспортні послуги, які надаються підприємствами та організаціями комунальної власності, та вносе пропозиції щодо погодження в установленому порядку тарифів, які надаються підприємствами, установами та організаціями, що не належать до комунальної власності.

2.36. Запроваджує автоматизовану систему обліку оплати проїзду та встановлює порядок її функціонування, а також види, форми носіїв, порядок обігу та реєстрації проїзних документів.

2.37. Проводить аналіз стану забезпечення міста енергоресурсами та прогнозує їх потребу.

2.38. За допомогою системи моніторингу споживання енергоресурсів в бюджетних закладах виконує функції, направлені на підвищення ефективності енергоспоживання:

– збирає та аналізує дані про енергоспоживання;

– узагальнює і аналізує отримані звіти, подає узагальнену інформацію разом з аналізом та пропозиціями керівництву міста;

– готує рекомендації щодо підвищення рівня енергоефективності;

– розробляє інструкції щодо ефективного енергоспоживання;

– збирає та аналізує дані щодо виконаних та запланованих капітальних та поточних ремонтів, пов’язаних зі зниженням енергоспоживання.

2.39. Бере участь у розробці технічних завдань на виконання робіт пов’язаних з підвищенням ефективності енергоспоживання та на технічне обслуговування інженерних систем будівель, що пов’язані з ефективністю енергоспоживання:

– готує пропозиції щодо включення проєктів з підвищення ефективності енергоспоживання в програму соціально-економічного розвитку;

– аналізує доступні джерела позабюджетного фінансування заходів з підвищення ефективності енергоспоживання;

– контролює ефективність реалізації проектів з підвищення ефективності енергоспоживання, в т. ч. виконаних енергосервісними компаніями;

– готує самостійно або з залученням третіх осіб (юридичних або фізичних) техніко-економічні обґрунтування/енергоаудити/програми енергоефектив-ності та інші документи в сфері ефективності енергоспоживання;

– взаємодіє з іншими виконавчими органами міської ради, а також іншими підприємствами та організаціями з питань підвищення ефективності енергоспоживання;

– організовує проведення нарад організаційно – виконавчої структури енергетичного менеджменту м. Краматорськ за потребою з метою вирішення і обговорення питань енергомоніторингу, підвищення рівня енергоефективності та скорочення обсягів споживання енергоресурсів на об’єктах бюджетної сфери.

2.40. Здійснює контроль і аналіз стану розрахунків за використання енергоносіїв та вживає заходів щодо забезпечення повноти плати за їх споживання.

2.41. Здійснює контроль за роботою служб електро-, тепло-, газо-, водопостачальних підприємств міста по усуненню аварійних ситуацій.

2.42. Координує діяльності аварійно-диспетчерських служб підприємств при виникненні аварійних ситуацій та інших обставин, що призводять до порушення нормального ритму життя міста і потребують негайного вирішення.

2.43. Розробляє плани дій сталого енергетичного розвитку та вживає заходів щодо їх виконання.

2.44. Взаємодіє зі всіма провайдерами, які надають послуги доступу до мережі Internet, телебачення та радіомовлення на території Краматорської територіальної громади.

2.45. Здійснює контроль за підготовкою підприємств житлово-комунального господарства і соціальної сфери  до роботи в осінньо-зимовий період, його сталим проходженням.

2.46. Забезпечує реалізацію повноважень виконавчих органів міської ради щодо:

– затвердження розміру внесків за встановлення, обслуговування та заміну будинкових вузлів обліку споживачам комунальних послуг відповідної територіальної громади,

– встановлення нормативів (норм) споживання комунальних послуг у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України,

– встановлення тарифів на комунальні послуги для ліцензіатів органів місцевого самоврядування.

2.47. Вживає заходи щодо оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води, теплової та електричної енергії згідно із загальнодержавними, регіональними і місцевими програмами.

2.48. Здійснює облік майна міської комунальної власності  і контролює ефективність його використання.

2.49. Здійснює підготовку та подання на розгляд міської ради та/або  виконавчого комітету  проектів рішень щодо порядку та умов відчуження комунального майна, проектів місцевих програм приватизації.

2.50. Формує та подає на розгляд міської ради переліки об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації та переліки об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації,  проєкти рішень  про приватизацію  об’єктів шляхом викупу та продажу на аукціоні, згідно з чинним законодавством.

2.51.Організовує та проводить роботу з підготовки об’єктів комунальної власності до приватизації, передачі в оренду тощо.

2.52. Приймає рішення про зміни умов продажу об`єктів, включаючи зміну початкової ціни і способу приватизації об`єкта, у порядку, встановленому законодавством.

2.53. Укладає договори купівлі-продажу, оформлює акти прийому-передачі, у порядку, встановленому законодавством та міською радою.

2.54. Забезпечує надходження коштів, одержаних від приватизації та контроль за виконанням зобов‘язань покупців об‘єктів приватизації по договорах купівлі-продажу.

2.55. Організовує проведення інвентаризації майна комунальної власності, що передаються в оренду та приватизуються.

2.56. Проводить конкурси з відбору суб’єктів оціночної діяльності в сфері оцінки майна та укладає відповідні договори з суб’єктами оціночної діяльності в порядку визначеному законодавством.

2.57. За висновками незалежної експертизи затверджує початкову (ринкову) вартість продажу майна на аукціоні, або ціну продажу об’єктів приватизації шляхом викупу.

2.58. Здійснює усі інші повноваження покладені на місцеві органи приватизації згідно з чинним законодавством.

2.59. Виступає орендодавцем єдиних майнових комплексів, їх структурних підрозділів і нерухомого майна (будівель, споруд, нежилих приміщень, незавершених будівництвом об’єктів),  окремого індивідуально визначеного майна тощо, що перебувають у власності Краматорської територіальної громади.

2.60. Надає дозволи на здійснення Орендарем невід’ємних поліпшень майна,  переданого в оренду, розглядає клопотання орендаря про зарахування витрат на виконання ремонтних робіт в рахунок орендної плати та приймає відповідне рішення згідно з законодавством.

2.61.Організовує роботу з передачі в оренду нерухомого майна комунальної власності територіальної громади міста. Проводить аукціони з передачі в оренду комунального майна або передачу об’єкта в оренду без проведення аукціону у випадках,встановлених чиним законодавством.

2.62.  Розглядає клопотання  балансоутримувачів об’єктів нерухомого майна комунальної власності щодо передачі таких об’єктів в оренду та здійснює відповідні організаційні заходи, в тому числі надає відповідні погодження, рішення, визначені чинним законодавством.

2.63. Надає згоду на розпорядження майном комунальних підприємств,  в тому числі з питань оренди.

2.64. Розробляє проєкти рішень щодо включення об’єктів нерухомого майна  комунальної власності до Переліку другого типу та подає їх на розгляд міської ради.

2.65. Приймає рішення щодо включення/ виключення об’єктів нерухомого майна комунальної власності Краматорської територіальної громади до Переліку першого типу, затверджує відповідний перелік в межах чинного законодавства.

2.66. Здійснює розрахунок та нарахування орендної плати за користування комунальним майном, забезпечує отримання її на відповідний реєстраційний рахунок та контроль  за своєчасним надходженням орендної плати.

2.67. Здійснює усі інші повноваження орендодавця  згідно з чинним законодавством.

2.68. Здійснює підготовку і подання на розгляд міської ради проектів рішень щодо визначення сфер господарської діяльності та переліку об’єктів, які можуть надаватися у концесію.

2.69. Організовує та проводить роботу щодо прийняття об’єктів із державної та інших форм власності у комунальну власність, передачі з комунальної у державну власність, розробляє та подає на розгляд міської ради  проєкти відповідних рішень.

2.70. Приймає рішення (накази) про передачу з балансу одного підприємства на баланс іншо­го підприємства комунальної власності окремого, індивідуально визначеного майна, крім об’єктів нерухомості.

2.71. Проводить списання власних та надає дозвіл комунальним підприємствам, установам, закладам та структурним підрозділам міської ради на списання фізично зношених, морально застарілих та непридатного для використання матеріальних цінностей, що віднесені до основних засобів, та на їх продаж, крім об’єктів нерухомості, відчуження яких здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

2.72. Звертається до судових органів про визнання незаконним володіння або користування комунальним майном, про визнання осіб такими, що втратили право користування житловими приміщеннями, тощо.

2.73. Приймає участь в організації і проведенні щорічних планових інвентаризаціях майна, що знаходиться у комунальній власності Краматорської територіальної громади.

2.74. Організовує роботу з технічної інвентаризації  та реєстрації права комунальної власності на об’єкти нерухомого майна.

2.75. Проводить роботу по виявленню та передачі на облік безхазяйних нерухомих речей та знахідок.

2.76. Звертається до суду щодо передачі безхазяйних нерухомих речей у власність територіальної громади міста відповідно до чинного законодавства.

2.77. Проводить роботу з виявлення об’єктів відумерлої спадщини та звертається до суду про визнання спадщини відумерлою, організовує  її прийняття у власність територіальної громади міста і забезпечує вимоги кредиторів спадкодавця, відповідно до вимог цивільного законодавства.

2.78. Здійснює продаж (передачу) знахідок, безхазяйних нерухомих речей та об’єктів відумерлої спадщини, відповідно до законодавства та нормативних актів міської ради.

2.79. Організовує  забезпечення на території міста чистоти і порядку.

2.80. Здійснює  контроль за станом благоустрою та утримання територій міста, інженерних споруд та об’єктів, підприємств, установ та організацій, майданчиків для паркування транспортних засобів (у тому числі щодо оплати послуг з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів), озелененням таких територій, охороною зелених насаджень, водних об’єктів тощо.

2.81. Визначає графіки робіт зовнішнього освітлення.

2.82. Визначає місця розміщення громадських вбиралень на об’єктах благоустрою.

2.83. Залучає на договірних засадах матеріально-технічні ресурси юридичних та фізичних осіб для здійснення заходів з благоустрою міста.

2.84.  Інформує населення про здійснення заходів з благоустрою міста.

2.85. Оформлює ордер на порушення об’єктів благоустрою у випадках та порядку, передбачених законом.

2.86. Здійснює контроль за додержанням юридичними та фізичним особами Правил благоустрою.

2.87. Погоджує умови розміщення зовнішньої реклами на об’єктах благоустрою.

2.88. Укладає договори на тимчасове користування місцем розміщення зовнішньої реклами. Здійснює облік та контроль за надходженням плати за тимчасове користування місцем розміщення зовнішньої реклами.

2.89. Здійснює підготовку матеріалів та вносить на розгляд міської ради пропозиції щодо програми природоохоронних заходів, які будуть фінансуватись за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища.

2.90. Інформує населення, керівництво міської ради та її виконком про стан навколишнього природного середовища.

2.91. Організовує заходи щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища.

2.92.  Вносить пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятками природи, історії або культури, які охороняються законом. Вносить на розгляд ради пропозицій щодо прийняття рішень про оголошення в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами “сезону тиші” з обмеженням господарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу.

2.93. Визначає території для розміщення відходів відповідно до законодавства.

2.94. Здійснює контроль за суб’єктами підприємницької діяльності у сфері поводження з відходами.

2.95. Створює та забезпечує функціонування місцевих екологічних автоматизованих інформаційно-аналітичних систем, які є складовою мережі загальнодержавної екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи забезпечення доступу до екологічної інформації.

2.96. Здійснює контроль за додержанням юридичними та фізичними особами вимог у сфері поводження з побутовими та виробничими відходами. Передає матеріали на розгляд державних органів у разі порушення законодавства про відходи, про адміністративні правопорушення або передача їх матеріалів на розгляд

2.97. Здійснює контроль за виконанням підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності і відомчого підпорядкування, а також громадянами, нормативних актів з питань утримання, експлуатації та ремонту житлового фонду, комунальних об’єктів та благоустрою територій.

2.98. Розробляє системи заходів із забезпечення функціонування житлово – комунального господарства в умовах стихійних явищ, аварій, катастроф.

2.99. Надає та реалізує пропозиції по залученню додаткових ресурсів, шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів.

2.100. Здійснює процедури закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».

2.101. Організує проведення засідань координаційних рад, комітетів, робочих груп, комісій та інших заходів з питань, які належать до компетенції Управління.

2.102. Здійснює розгляд листів, скарг, звернення, пропозиції громадян, підприємств, установ і організацій, сприяє в межах своїх повноважень вирішенню порушених питань.

2.103. Проводить заходи по забезпеченню співпраці з міжнародними організаціями, установами та підприємствами з метою виконання завдань Управління.

2.104. Здійснює прийом громадян з питань, що відносяться до компетенції Управління за встановленим графіком.

2.105. Забезпечує підготовку інформації для формування, публікації та підтримки в актуальному стані матеріалів, які відносяться до компетенції Управління, на офіційному веб-сайті Краматорської міської ради.

 

IV. Права та обов’язки

 

1.Управління для здійснення своїх повноважень має право:

1.1. Видавати в межах своєї компетенції розпорядчі документи, необхідні для здійснення функцій і завдань покладених на нього, які є обов’язковими для виконання структурними підрозділами Управління та їх посадовими особами, а також іншими фізичними та юридичними особами, контролювати їх виконання.

1.2. Одержувати в установленому порядку від виконавчого комітету, структурних підрозділів, виконавчих органів міської ради, а також підприємств, установ та організацій інформацію, документи, звітні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

1.3. Залучати, при потребі, експертів та спеціалістів інших підрозділів і служб, підприємств, установ, організацій до розгляду питань, що належать до компетенції Управління.

1.4. Приймати участь в роботі сесії міської ради та її виконавчого комітету, вносити на їх розгляд пропозиції з питань, віднесених до компетенції Управління.

1.5. Створювати робочі групи та групи технічного нагляду за реконструкцією та капітальним ремонтом об’єктів житлово-комунального господарства.

1.6. Формувати розрахунки, кошториси та штатні розписи технічного нагляду при Управлінні.

1.7. Отримувати та розмежовувати кошти між рівнями бюджетів, що надходять від орендарів, як плату за оренду майна, що перебуває в комунальній власності територіальної громади міста.

1.8. Укладати, у встановленому порядку, договори, угоди щодо використання та управління майном комунальної власності міста;

1.9. Виступати замовником науково-дослідницьких робіт, проектування, реконструкції, капітального та поточного ремонту, ремонтно-реставраційних робіт на об’єктах комунальної власності міста.

1.10. В процесі виконання завдань укладати договори з іншими підрозділами міської ради та міськвиконкому, а також підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами,  іноземними партнерами, об’єднаннями громадян, з іншими суб’єктами господарювання з надання послуг і виконання робіт, а також вкладення (залучення) коштів у розвиток житлово-комунального господарства та інших об’єктів комунальної власності міста.

1.11. Виступати позивачем та відповідачем у судах всіх інстанцій.

1.12. Надавати міському голові пропозицій щодо заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників підпорядкованих підприємств.

2. Управління для здійснення своїх повноважень зобов’язано:

2.1. Своєчасно та в повному обсязі виконувати покладені на нього завдання.

2.2. Здійснювати, у межах своєї компетенції, розгляд звернень громадян, юридичних осіб, запитів про доступ до публічної інформації та прийом громадян з питань, що відносяться до компетенції Управління за встановленим графіком.

2.3. Забезпечувати формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів, які відносяться до компетенції Управління, на внутрішньому порталі і зовнішньому сайті міської ради.

2.4. Організовувати проведення нарад, засідань комісій та інших заходів з питань, які належать до компетенції  Управління.

2.5. Надавати та реалізовувати пропозиції по залученню додаткових ресурсів шляхом участі в грантових программах міжнародних організацій та фондів.

2.6.Здійснювати інші повноваження, покладені на Управління відповідно до чинного законодавства.

2.7. Забезпечувати дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції та законодавстві України.

2.8. Забезпечувати виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи.

2.9. Не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства.

 

V. Структура управління

 

1. Штатна чисельність  Управління визначається Рішенням міської ради.

2. Структура управління визначається штатним розписом.

3. Штатний розпис та кошторис Управління затверджується міським головою.

4. Прийняття на службу в Управління здійснюється на конкурсній основі за розпорядженням міського голови, або за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

5. Посадові обов’язки працівників Управління визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються начальником Управління.

 

VI. Організація роботи управління

 

1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади згідно розпорядження міського голови.

2. Начальник управління:

2.1. Здійснює постійне керівництво діяльністю управління.

2.2 Розподіляє посадові обов’язки між працівниками управління, очолює та контролює їх роботу.

2.3. В межах чинного законодавства дає працівникам управління розпорядження, обов’язкові для виконання.

2.4. Забезпечує дотримання працівниками управління трудової, виконавчої дисципліни, нерозголошення службової інформації.

2.5. Візує проєкти рішень міської ради та виконавчого комітету тощо.

2.6. Видає у межах своїх повноважень накази, організує та контролює їх виконання, у межах своїх повноважень видає довіреності, відкриває банківські рахунки.

2.7. Від імені управління та в межах завдань, покладених на управління, підписує документи, пов’язані з діяльністю Управління.

2.8. Вносить міському голові пропозиції щодо структури та штатного розпису управління.

2.9. Подає в межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників управління,  своєчасного заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень.

2.10. Звітує перед міським головою та міською радою про стан виконання повноважень, покладених на Управління.

2.11. У межах наданих повноважень організовує ділове листування з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його компетенції.

2.12. Здійснює особистий прийом громадян з питань, що стосуються діяльності Управління та вживає заходів щодо своєчасного розгляду їх пропозицій, заяв, скарг.

2.13. Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису доходів і видатків на утримання апарату Управління.

2.14. Діє без доручення від імені Управління, представляє його інтереси в органах місцевого самоврядування, інших організаціях незалежно від їх форми власності та підпорядкованості у відносинах з юридичними особами.

Начальник Управління повинен знати та виконувати Конституцію України, акти законодавства, що стосуються служби в органах місцевого самоврядування, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють порядок ведення документації з використанням сучасних інформаційних технологій та здійснення моніторингу документів та контролю за їх виконанням, правила ділового етикету, правила та норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту, основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги: начальник Управління повинен володіти державною мовою, мати вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

3. Начальник Управління має заступника, який призначається на посаду і звільняється з посади згідно розпорядження міського голови у відповідності до діючого законодавства України.

4. Заступник начальника виконує обов’язки начальника Управління під час його відсутності.

5. Працівники Управління діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, що затверджуються начальником управління.

6. Посадові особи Управління зобов’язані постійно підвищувати свій кваліфікаційний рівень.

7. Діловодство в Управлінні ведеться державною мовою згідно з номенклатурою справ управління.

 

VII. Взаємодія

 

Управління при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з державними органами виконавчої влади, управліннями, відділами, іншими виконавчими органами Краматорської міської ради, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, об’єднаннями громадян.

 

VIII. Відповідальність

 

1. Управління несе відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання повноважень та завдань, покладених на нього, бездіяльність або невикористання наданих йому повноважень, порушення правил поведінки посадової особи місцевого самоврядування та обмежень,  пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.

2. За порушення трудової та виконавської дисципліни працівники управління притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

 

Секретар міської ради                                                                                                                    І.І. Сташкевич

Контакти:

84331, м. Краматорськ, бул. Машинобудівників,буд.23

Графік роботи:

понеділок-четвер — з 8.00 до 17.00,
п’ятниця — з 8.00 до 15.45,
перерва: з 12.00 до 12.45,
вихідний: субота, неділя

Прийом громадян: