Управління забезпечення діяльності виконавчого комітету

Управління  підзвітне і підконтрольне  міській раді, підпорядковане  виконавчому комітету, міському голові, керуючому справами – Славинській Ірині Олександрівні.
Начальник управління:
тел.: +380 (6264)
Email:


УПРАВЛІННЯ МАЄ ВІДДІЛИ:


Відділ: документального забезпечення та діловодства

Начальник відділу: Глазова Наталія Володимирівна

тел.:  +380 (626) 48-53-46

Email: obshotd@krm.gov.ua

Адреса відділу: пл.Миру, 2,  каб. 303 (кабінет 110 – прийом кореспонденції, тел. +380 (626) 48-55-02)

Основними завданнями відділу є організація процесу діловодства та моніторингу документів, здійснення контролю за їх виконанням; організація проведення засідань виконавчого комітету  Краматорської міської ради.


Відділ: організаційної та протокольної роботи

Начальник відділу: Новицька Аліна Олександрівна

тел.: +380 (6264) 48-53-47

Email: orgdep@krm.gov.ua

Адреса відділу: пл.Миру, 2,  каб. 311

Основними завданнями відділу є організаційне забезпечення діяльності виконавчого комітету Краматорської міської ради, підготовка матеріалів з питань організаційної роботи для внесення на розгляд голови, виконавчого комітету, Краматорської міської ради. Забезпечення взаємодії з департаментами, управліннями та відділами Донецької обласної державної адміністрації, структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради, старостами, органами самоорганізації населення, громадськими територіальними формуваннями з питань організаційної роботи.


Відділ: по роботі зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації

Начальник відділу: Перевишкова Вікторія Леонідівна

тел.: (06264) 5-94-91, (0626) 44-25-35
Email: citizen@krm.gov.ua

Адреса відділу: пл.Миру, 2,  каб. 101а

Основними напрямками діяльності відділу є організація  роботи по забезпеченню безперешкодного здійснення громадянами України конституційного права на звернення до органів державної влади, місцевого самоврядування, внесення пропозицій про їх діяльність та інших прав. Поліпшення роботи органів державної влади,  місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності. Здійснення та забезпечення права кожного на доступ до публічної інформації, розпорядником якої є виконавчий комітет Краматорської міської ради.


Основними завданнями управління є: забезпечення єдиного порядку документування і роботи з документами у виконавчому комітеті на основі використання сучасної техніки, автоматизованої роботи з документами та скорочення їх кількості.

Підготовка проектів рішень виконавчого комітету, міської ради, розпоряджень міського голови з питань, що належать до компетенції управління.

Координація діяльності та контроль за роботою підпорядкованих структурних підрозділів.

Забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції в управлінні.

Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є управління.

Забезпечення конституційного права громадян на звернення, розгляд звернень підприємств, установ та організацій, забезпечення належного розгляду звернень підпорядкованими структурними підрозділами, підприємствами, установами та організаціями.

Розгляд запитів та звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад в межах функцій покладених на управління.

Реєстрація рішень виконавчого комітету та розпоряджень міського голови з основної діяльності, адміністративно-господарчих та розпоряджень з грифом «Для службового користування».

Тиражування, виготовлення належним чином завірених копій рішень виконавчого комітету, міської ради, розпоряджень міського голови (з основної діяльності, адміністративно-господарчих), їх розсилка та зберігання.

Моніторинг виконання розпоряджень міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету, доручень міського голови та протокольних доручень виконавчого комітету; документів органів державної влади; звернень фізичних і юридичних осіб.

Підготовка проекту порядку денного та організація роботи засідань виконавчого комітету.

Формування перспективного плану роботи виконавчого комітету.

Ведення і поповнення електронної бази даних рішень виконавчого комітету та розпоряджень міського голови.

Ведення протоколу засідання виконавчого комітету, узагальнення пропозицій і доручень членів виконавчого комітету, доведення їх до структурних підрозділів – розробників проектів рішень.

Забезпечення оприлюднення рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з основної діяльності на офіційному веб-сайті Краматорської міської ради.

Планування та погодження графіку робочого тижня міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету міської ради.

Виконання інших повноважень, покладених на управління відповідно до законодавства України, рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та положень відділів, які входять до складу управління.


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
24.02.2021 № 5/VIII-189

ПОЛОЖЕННЯ
про управління забезпечення діяльності виконавчого комітету

I.Загальні положення

1.Управління забезпечення діяльності виконавчого комітету (надалі – управління) є виконавчим органом Краматорської міської ради відповідно до рішення міської ради від 27.01.2021 №4/VIII-129 «Про структуру, загальну чисельність міської ради та її виконавчих органів», утвореним відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2.Управління є підзвітним і підконтрольним міській раді, міському голові, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, керуючому справами виконавчого комітету міської ради.

3.Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням, іншими нормами законодавства України.

4.Повне найменування управління – Управління забезпечення діяльності виконавчого комітету.

II.Структура та організація роботи

1.До складу управління входять такі структурні підрозділи:

відділ документального забезпечення та діловодства;

відділ організаційної та протокольної роботи;

відділ по роботі зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації.

2.Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади на підставі розпорядження міського голови. Начальник управління безпосередньо підпорядкований керуючому справами виконавчого комітету, йому підконтрольний та підзвітний.

3.Структурні підрозділи управління очолюють начальники відділів, яких призначає на посади та звільняє з посад міський голова, у порядку, визначеному законодавством.

4.Інших працівників управління призначає на посади та звільняє з посад міський голова.

5.Начальник управління:

5.1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність перед міським головою, виконавчим комітетом, керуючим справами виконавчого комітету за виконання покладених на управління завдань.

5.2 Організовує роботу та визначає міру відповідальності всіх працівників управління.

5.3 У процесі реалізації завдань та функцій управління забезпечує взаємодію управління з іншими виконавчими органами міської ради.

5.4 Організовує виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови.

5.5 Повертає виконавцям проекти документів на доопрацювання, що подаються на підпис міському голові та його заступникам, підготовлені з порушенням вимог чинних нормативних актів, які регулюють питання діловодства у виконавчому комітеті.

5.6 Підписує доповідні записки та інші документи, які виходять за межі управління.

5.7 Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням.

III. Загальні напрямки діяльності та функції управління

1.Забезпечення єдиного порядку документування і роботи з документами у виконавчому комітеті на основі використання сучасної техніки, автоматизованої роботи з документами та скорочення їх кількості.

2.Підготовка проектів рішень виконавчого комітету, міської ради, розпоряджень міського голови з питань, що належать до компетенції управління.

3.Координація діяльності та контроль за роботою підпорядкованих структурних підрозділів.

4.Забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції в управлінні.

5.Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є управління.

6.Забезпечення конституційного права громадян на звернення, розгляд звернень підприємств, установ та організацій, забезпечення належного розгляду звернень підпорядкованими структурними підрозділами, підприємствами, установами та організаціями.

7.Розгляд запитів та звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад в межах функцій покладених на управління.

8.Реєстрація рішень виконавчого комітету та розпоряджень міського голови з основної діяльності, адміністративно-господарчих та розпоряджень з грифом «Для службового користування».

9.Тиражування, виготовлення належним чином завірених копій рішень виконавчого комітету, міської ради, розпоряджень міського голови (з основної діяльності, адміністративно-господарчих), їх розсилка та зберігання.

10.Моніторинг виконання розпоряджень міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету, доручень міського голови та протокольних доручень виконавчого комітету; документів органів державної влади; звернень фізичних і юридичних осіб.

11.Підготовка проекту порядку денного та організація роботи засідань виконавчого комітету.

12.Формування перспективного плану роботи виконавчого комітету.

13.Ведення і поповнення електронної бази даних рішень виконавчого комітету та розпоряджень міського голови.

14.Ведення протоколу засідання виконавчого комітету, узагальнення пропозицій і доручень членів виконавчого комітету, доведення їх до структурних підрозділів – розробників проектів рішень.

15.Забезпечення оприлюднення рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з основної діяльності на офіційному веб-сайті Краматорської міської ради.

16.Планування та погодження графіку робочого тижня міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету міської ради.

17.Виконання інших повноважень, покладених на управління відповідно до законодавства України, рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та положень відділів, які входять до складу управління.

IV.Права управління

Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, управління має право:

1.Залучати фахівців органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, які належать до його компетенції.

2.Здійснювати контроль, проводити перевірки та аналітичну роботу з питань, які належать до його компетенції.

3.Отримувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.

4.Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб міської ради документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5.Скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.

6.Брати участь у засіданнях виконкому, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться у міській раді.

7.Залучати працівників виконавчих органів міської ради для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводить управління відповідно до покладених на нього обов’язків.

8.Заслуховувати звіти про роботу керівників підпорядкованих структурних підрозділів.

9.Брати участь у конференціях, семінарах, круглих столах тощо, сприяти у межах компетенції у їх проведенні.

V.Відповідальність посадових осіб управління

1.Персональну відповідальність за роботу управління та виконання завдань і функцій несе начальник управління.

2.Посадові особи управління несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання функцій та обов’язків, закріплених за працівниками управління, їх посадовими інструкціями та цим Положенням.

3.Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

 VI.Заключні положення

 1.Ліквідацію та реорганізацію управління проводить міська рада за поданням міського голови у порядку, встановленому законодавством України.

2.Зміни та доповнення до цього Положення, у разі необхідності, вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

 

 

Секретар міської ради                                                                                 І.І. Сташкевич


Контакти:

84313 м.Краматорськ пл. Миру 2

Графік роботи:

понеділок-четвер — з 8.00 до 17.00,
п’ятниця — з 8.00 до 15.45,
перерва: з 12.00 до 12.45,
вихідний: субота, неділя

Прийом громадян:

 

щопонеділка з 8.00 до 16.00