Управління з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ

Управління  підзвітне і підконтрольне  міській раді, підпорядковане  виконавчому комітету, міському голові, керуючому справами – Славинській Ірині Олександрівні.

Начальник управління: Єськов Ігор Вікторович
тел.: +380 (626) 48-55-11
Email: uip@krm.gov.ua


УПРАВЛІННЯ МАЄ ВІДДІЛИ:


Відділ: прес – служби

Начальник відділу: Симоненко Світлана Олександрівна

тел.:  +380 (626) 42-20-70

Email: press@krm.gov.ua

Адреса відділу: пл.Миру, 2,  каб.302

Основними завданнями відділу є організація взаємодії Краматорської міської ради з засобами масової інформації та громадськістю з метою висвітлення діяльності Краматорської міської ради, її виконавчого комітету та міського голови.


Відділ: відділ інформаційної політики

Начальник відділу: Шерстюк Михайло Сергійович

тел.:  +380 (626) 48-55-11

Email: ip@krm.gov.ua

Адреса відділу: пл.Миру, 2,  каб. 305

Основними завданнями відділу є:

– забезпечення ефективної роботи інтернет додатка «єКраматорськ»

-оптимізація призначених для користувача факторів для ранжирування в пошукових  системах веб-сайту Краматорської міської ради

-створення бренд бука – офіційного внутрішнього документа, що містить систематизовану інформацію про Краматорську міську раду і місто в цілому

-створення єдиного інформаційного простору і загального      структурованого сховища документів, автоматизацію процесів опрацювання документів та контролю виконавчої дисципліни, скорочення термінів проходження документів та покращення ефективності роботи персоналу.

-автоматизація ділових процесів щодо обліку та опрацювання проєктів документів, вхідної, вихідної, внутрішньо розпорядчої, службової кореспонденції, нормативних документів та звернень громадян, запитів на інформацію, заявок, договорів, комерційних та інших документів, забезпечення контролю за виконанням документів, завдань та доручень.


Основними завданнями управління є: організація взаємодії Краматорської міської ради з засобами масової інформації та громадськістю з метою висвітлення діяльності Краматорської міської ради, її виконавчого комітету та міського голови.  Аналізує, узагальнює і прогнозує розвиток ситуацій в інформаційному просторі міста.

Забезпечує реалізацію державної політики в інформаційній сфері.

Налагодження ділових стосунків з редакторами та журналістами друкованих та електронних засобів масової інформації. Співпраця з засобами масової інформації з метою висвітлення роботи Краматорської міської ради та міського голови.

Розгляд інформаційних запитів від ЗМІ. Оперативне забезпечення їх необхідною інформацією.
Готує інформаційні матеріали про діяльність міської ради та її виконавчого комітету, створює та реалізує тематичні проєкти та розповсюджує їх за допомогою офіціальних ресурсів міської ради в мережі Інтернет.

Організація прес-конференцій, брифінгів, круглих столів та інших заходів за участю міського голови та його заступників.

Супроводження офіційного веб-сайту Краматорської міської ради, наповнення його поточною та оперативною інформацією, фотознімками.

Забезпечує підготовку і проведення разом з іншими структурними підрозділами міської ради та її виконавчих органів консультацій з громадськістю з актуальних питань суспільного життя, щодо шляхів розв’язання проблем і визначення перспектив розвитку міста, а також стосовно інших питань.

Розробляє і здійснює заходи, спрямовані на розвиток і захист інформаційної сфери міста.

Моніторинг публікацій у періодичній пресі та електронних засобах масової інформації щодо роботи Краматорської міської ради.

Погодження  інформаційних матеріалів структурних підрозділів міської ради, які передаються ЗМІ для підготовки публікацій, статей, сюжетів тощо.

Забезпечує, підтримку стабільного функціонування єдиного інформаційного простору і загального структурованого сховища документів, автоматизацію процесів опрацювання документів та контролю виконавчої дисципліни, проводить постійні заходи по її модернізації та оновленню програмного забезпечення.

Забезпечує ефективну роботу інтернет додатка «єКраматорськ», відповідає за його зміст та просуває в інтернет-просторі. Відстежує статистику і контролює роботу ресурсу.

Сприяє збільшенню відвідуваності за рахунок безперервної актуалізації контенту. Відповідає за його зміст та просування в інтернет-просторі. Здійснює інформаційне наповнення актуальним і якісним контентом (текстової та графічної інформацією).

Оптимізує призначені для користувача фактори для ранжирування в пошукових системах інтернет ресурсів Краматорської міської ради.

Керує роботою над створенням бренд бука – офіційного внутрішнього документа, що містить систематизовану інформацію про Краматорську міську раду і місто в цілому.

Контролює роботу автоматизації ділових процесів щодо обліку та опрацювання проєктів документів, вхідної, вихідної, внутрішньо розпорядчої, службової кореспонденції, нормативних документів та звернень громадян, запитів на інформацію, заявок, договорів, комерційних та інших документів, забезпечення контролю за виконанням документів, завдань та доручень.


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
24.02.2021 № 5/VIII-193

ПОЛОЖЕННЯ
Про Управління з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ Краматорської міської ради

I.Загальні положення

1.Управління з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ Краматорської міської ради (далі – Управління) створюється рішенням міської ради відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

2.Управління до складу якого входить відділ прес-служби Управління з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ Краматорської міської ради та відділ інформаційної політики Управління з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ Краматорської міської ради є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, керуючому справами виконкому.

3.Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування», іншими, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, актами центральних органів виконавчої влади, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, інструкцією з діловодства, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

4.Положення про Управління затверджується рішенням міської ради. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

5.Управління має свій бланк, який використовується в діловому листуванні виключно для інформаційно – роз’яснювальних питань, правами юридичної особи не володіє.

                                   II. Загальні напрямки діяльності та функції Управління

1.Основним напрямком діяльності управління є організація взаємодії Краматорської міської ради з засобами масової інформації та громадськістю з метою висвітлення діяльності Краматорської міської ради, її виконавчого комітету та міського голови. Аналізує, узагальнює і прогнозує розвиток ситуацій в інформаційному просторі міста.

2.Забезпечує реалізацію державної політики в інформаційній сфері.

3.Налагодження ділових стосунків з редакторами та журналістами друкованих та електронних засобів масової інформації. Співпраця з засобами масової інформації з метою висвітлення роботи Краматорської міської ради та міського голови.

4. Розгляд інформаційних запитів від ЗМІ. Оперативне забезпечення їх необхідною інформацією.

5.Готує інформаційні матеріали про діяльність міської ради та її виконавчого комітету, створює та реалізує тематичні проєкти та розповсюджує їх за допомогою офіціальних ресурсів міської ради в мережі Інтернет.

6.Організація прес-конференцій, брифінгів, круглих столів та інших заходів за участю міського голови та його заступників.

7.Супроводження офіційного веб-сайту Краматорської міської ради, наповнення його поточною та оперативною інформацією, фотознімками.

8. Забезпечує підготовку і проведення разом з іншими структурними підрозділами міської ради та її виконавчих органів консультацій з громадськістю з актуальних питань суспільного життя, щодо шляхів розв’язання проблем і визначення перспектив розвитку міста, а також стосовно інших питань.

9.Розробляє і здійснює заходи, спрямовані на розвиток і захист інформаційної сфери міста.

10.Моніторинг публікацій у періодичній пресі та електронних засобах масової інформації щодо роботи Краматорської міської ради.

Погодження  інформаційних матеріалів структурних підрозділів міської ради, які передаються ЗМІ для підготовки публікацій, статей, сюжетів тощо.

11.Забезпечує, підтримку стабільного функціонування єдиного інформаційного простору і загального структурованого сховища документів, автоматизацію процесів опрацювання документів та контролю виконавчої дисципліни, проводить постійні заходи по її модернізації та оновленню програмного забезпечення.

12. Забезпечує ефективну роботу інтернет додатка «єКраматорськ», відповідає за його зміст та просуває в інтернет-просторі. Відстежує статистику і контролює роботу ресурсу.

13.Сприяє збільшенню відвідуваності за рахунок безперервної актуалізації контенту. Відповідає за його зміст та просування в інтернет-просторі. Здійснює інформаційне наповнення актуальним і якісним контентом (текстової та графічної інформацією).

14.Оптимізує призначені для користувача фактори для ранжирування в пошукових системах інтернет ресурсів Краматорської міської ради.

15.Керує роботою над створенням бренд бука – офіційного внутрішнього документа, що містить систематизовану інформацію про Краматорську міську раду і місто в цілому.

16.Контролює роботу автоматизації ділових процесів щодо обліку та опрацювання проєктів документів, вхідної, вихідної, внутрішньо розпорядчої, службової кореспонденції, нормативних документів та звернень громадян, запитів на інформацію, заявок, договорів, комерційних та інших документів, забезпечення контролю за виконанням документів, завдань та доручень.

17.Виконує інші функції, які утворюються з покладених на нього завдань.

18. На Управління покладені всі функції відділів, які входять до його складу.

                                                                 III. Права Управління

Управління має право:

1.Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчих органів міської ради, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань.

2.Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів міської ради та її виконавчих органів, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою).

3.Брати участь у засіданнях: сесій міської ради, виконавчого комітету, комісій, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться у виконкомі міської ради, міській раді.

4.Скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.

5.Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи міської ради у відповідній галузі.

6.Інформувати міського голову у разі покладення на Управління виконання роботи, що не належить до його функції чи виходить за їх межі, а також у випадках, коли відповідні підрозділи або посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення порушених питань.

7.Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

8.Брати участь у конференціях, семінарах, круглих столах тощо, сприяти у межах компетенції у їх проведенні.

9.Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської ради та її апаратом, Територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

IV.Організація роботи Управління

1.Управління очолює начальник, що призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.

2.Розподіл обов’язків між працівниками Управління здійснюється начальником відповідно до посадових інструкцій і цього Положення. Забезпечує виконання покладених на Управління завдань.

3.Управління взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської ради, використовує у своїй роботі статистичну та оперативну довідкову інформацію, яка підготовлена ними.

4.Діловодство ведеться згідно з номенклатурою справ виконкому міської ради.

5. Посадові особи Управління повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

VI. Відповідальність Управління

1.Працівники Управління несуть відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових обов’язків, функцій, покладених на нього, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення правил поведінки посадової особи місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.

2.За порушення трудової та виконавської дисципліни працівники управління притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

 

 

Секретар міської ради                                                       І.І. Сташкевич


Контакти:

84313 м.Краматорськ пл. Миру 2

Графік роботи:

понеділок-четвер — з 8.00 до 17.00,
п’ятниця — з 8.00 до 15.45,
перерва: з 12.00 до 12.45,
вихідний: субота, неділя

Прийом громадян:

 

щопонеділка з 8.00 до 16.00