Управління реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади

Управління є підзвітним і підконтрольним  міській раді, підпорядкованим  виконавчому комітету, міському голові,  заступнику міського голови – Смирнову Сергію Володимировичу.

Начальник управління: Куцен Катерина Віталіївна
тел.: +380 (626) 48-55-08

Телефон приймальні: +38 (0626) 48-55-15,+38 (099) 720-59-60
Email: reestr@krm.gov.ua

Веб-сайт:www.reestrkrm.com.ua


УПРАВЛІННЯ МАЄ ВІДДІЛИ :


Відділ :державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

Заступник начальника управління – начальник відділу:Литвинов Сергій Володимирович

тел.:+380 (626)48-55-25

Email:neruhomist@krm.gov.ua

тел. відділу:+380 (626)48-55-29

Графік особистого прийому громадян:

вівторок з 8.00 до 17.00

Основними завданнями відділу є:

-проведення державної реєстрації прав;

– ведення Державного реєстру прав;

– взяття на облік безхазяйного нерухомого майна;

– формування та ведення реєстраційних справ;

– здійснення інших повноважень, передбачених законом.


Відділ: державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Начальник відділу:Духіна Діана Володимирівна

тел.:+380 (626)48-55-10

Email:bizness@krm.gov.ua

тел. відділу:+380 (626)48-55-37

Адреса відділу:84313,Краматорськ, вул.Б.Хмельницького,8

Графік особистого прийому громадян:

середа з 8.00 до 17.00

Основними завданнями відділу є :

– прийом документів, поданих для державної реєстрації;

– державна реєстрація та проведення інших реєстраційних дій;

– ведення Єдиного державного реєстру та надання відомостей з нього;

– ведення реєстраційних справ;

– здійснення інших повноважень, передбачених законом.


Відділ: формування та ведення реєстру територіальної громади

Начальник відділу:Давискиба Олексій Миколайович

тел.:+380 (626)48-55-27

Email:gromada@krm.gov.ua

тел. відділу:+380 (626)48-55-22

Адреса відділу:84313,Краматорськ, вул.Б.Хмельницького,8

Графік особистого прийому громадян:

четвер з 8.00 до 17.00

Основними завданнями відділу є :

– формування та ведення реєстру територіальної громади відповідно до закону;

– реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

– передача інформації та/або внесення у встановленому законом порядку відомостей про реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання/перебування до Єдиного державного демографічного реєстру.


Відділ: обліку проживання фізичних осіб

Начальник відділу:Ушакова Ганна Олександрівна

тел.:+380 (626)48-55-13

Email:oblik@krm.gov.ua

тел. відділу:+380 (626)48-55-13

Адреса відділу:84313,Краматорськ, вул.Б.Хмельницького,8

Графік особистого прийому громадян:

п’ятниця з 8.00 до 15.45

Основними завданнями відділу є :

– прийом заяв та видача довідок про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб на території м. Краматорська;

– розгляд звернень громадян, підготовка проектів відповідей на звернення в межах компетенції відділу, вживання відповідних заходів до усунення причин, які викликають скарги;;

– надавати відомості про місце проживання фізичної особи та інші персональні дані виключно у випадках, передбачених законами України, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини або за згодою самої особи на запит;

– внесення зміни до електронної бази обліку місця проживання.


Основними завданнями  упавління є :

1. Здійснення державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно на території Донецької області та обтяжень таких прав на території України.;

2. Здійснення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

3. Здійснення реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування на території м.Краматорська.

4. Видача довідок про реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб на території м. Краматорська.


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
22.11.2017 № 30/VII-436

ПОЛОЖЕННЯ
про управління реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади
Краматорської міської ради

1. Загальні положення

1.1. Управління реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради (далі – Управління) є виконавчим органом
Краматорської міської ради, що створюється за рішенням міської ради відповідно до Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», підзвітний і підконтрольний Краматорській міській раді, підпорядкований виконавчому комітету Краматорської міської ради, міському голові, заступнику міського голови відповідно до розподілу обов’язків. 1.2. У своїй діяльності Управління керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними актами інших центральних органів влади, рішеннями міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, даним Положенням і іншими нормативними актами.

1.3. Положення про управління та загальна чисельність Управління затверджуються рішенням міської ради.

1.4. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України із своїм найменуванням, штамп та бланк встановленого зразка. Управліннянабуває прав та обов’язків юридичної особи з моменту державної реєстрації у відповідності до чинного законодавства України.

1.5. Управління в межах своїх повноважень має право укладати від свого імені угоди, договори з юридичними та фізичними особами, набувати майнових прав, нести обов’язки, бути позивачем, відповідачем та третьою особою у судах усіх інстанцій.

1.6. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету.

1.7. Отримані доходи, або їх частина не можуть перерозподілятись серед засновників (учасників), членів управління, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Використовує свої доходи виключно для фінансування видатків на своє утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності визначених установчими документами.

1.8. Ліквідація та реорганізація Управління здійснюється за рішенням міської ради в порядку, визначеному законодавством України.

1.9. У разі припинення управління (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи управління передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

2. Основні завдання Управління

2.1. Основними завданнями Управління є:

2.1.1. Здійснення державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно на території Донецької області та обтяжень таких прав на території України.

2.1.2. Здійснення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відповідно до Закону України «Про державну реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»

2.1.3. Здійснення реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання/перебування на території м. Краматорська

2.1.4. Видача довідок про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб на території м. Краматорська

3. Функції Управління

3.1. У сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень:

– проведення державної реєстрації прав;

– ведення Державного реєстру прав;

– взяття на облік безхазяйного нерухомого майна;

– формування та ведення реєстраційних справ;

– здійснення інших повноважень, передбачених законом.

3.2. У сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців:

– державна реєстрація та проведення інших реєстраційних дій;

– ведення Єдиного державного реєстру та надання відомостей з нього;

– ведення реєстраційних справ;

– здійснення інших повноважень, передбачених законом.

3.3. У сфері здійснення реєстрації/зняття з реєстрації фізичних осіб:

– формування та ведення реєстру територіальної громади відповідно до закону;

– реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб у межах
відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

– передача інформації та/або внесення у встановленому законом порядку відомостей про реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання/перебування до Єдиного державногодемографічного реєстру.

3.4.У сфері видачі довідок про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб на території м. Краматорська:

– здійснює облік проживання фізичних осіб; – приймає заявина отримання довідок про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб на території м. Краматорська;

– видає довідкипро реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб на території м. Краматорська.

3.5. Внесення пропозицій міському голові, виконавчому комітету міської ради, міській раді щодо удосконалення роботи Управління.

3.6. Здійснення підготовки проектів рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови з питань віднесених до компетенції Управління.

3.7. Виконання функцій розпорядника бюджетних коштів відповідно до бюджетного законодавства.

3.7. Управління в своїй діяльності користується усіма правами та виконує усі обов’язки, передбачені Законами України “Про державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень”, “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань”, “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”.

3.8. Для виконання покладених на нього функцій Управління має право:

– одержувати безкоштовно в установленому порядку:
від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності – інформацію, документи, інші
матеріали, необхідні для виконання своїх повноважень;
від акредитованих суб’єктів та/або Центрів надання адміністративних послуг – інформацію, оригінали документів, інші матеріали, необхідні для виконання своїх функцій.

– ініціювати залучення спеціалістів інших виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств, установ та організацій, інших підприємств, установ та організацій, а також об’єднань громадян, представників інститутів громадянського суспільства (за відповідним погодженням) з питань, що пов’язані з виконанням управлінням покладених на нього завдань та функцій.

– оголошувати тендери з питань забезпечення виконання управлінням своїх завдань та функцій.

– інші права, необхідні для виконання покладених на нього функцій.

4. Структура

4.1. До складу Управління входять відділи.

4.2. Повноваження та порядок діяльності структурних підрозділів Управління визначаються окремими положеннями, які затверджуються начальником Управління.

5. Організація роботи Управління

5.1. Управління очолює начальник Управління, який призначається на посаду та звільняється з посади на підставі розпорядження міського голови.

5.2. Начальник Управління:

– здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань і здійснення ним своїх функцій.

-діє без доручення від імені управління, забезпечує виконання обов’язків і повноважень, покладених на нього, представляє інтереси управління в органах державної
влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними та фізичними особами.

-укладає в межах наданих повноважень та відповідно до чинного законодавства угоди, необхідні для виконання управлінням своїх функцій. -видає в межах своїх повноважень довіреності.

-подає на затвердження міському голові штатний розпис за погодженням з заступником міського голови відповідно до розподілу обов’язків, структуру та кошторис
витрат на утримання управління.

– планує роботу управління і аналізує стан її виконання.

-розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису управління. Відкриває та закриває рахунки в органах Державної казначейської служби України, має право першого підпису на банківських документах.

-затверджує положення про структурні підрозділи управління.

– контролює своєчасне та якісне виконання працівниками управління покладених на них обов’язків, вживає заходи щодо підвищення кваліфікації працівників управління.

– забезпечує необхідні умови для роботи працівників управління та контролює дотримання працівниками трудової дисципліни. – видає в межах своєї компетентності накази, які є обов’язковими для виконання працівниками управління, організовує контроль за їх виконанням.

– координує діяльність структурних підрозділів управління з усіх напрямків діяльності.

-забезпечує розгляд в установленому законодавством порядку пропозицій, заяв, звернень, скарг та веде особистий прийом громадян.

– здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства України.

– призначає на посади та звільняє з посад працівників управління, що не є посадовими особами.

5.3. Управління при виконанні покладених на нього завдань та функцій взаємодіє з органами виконавчої влади, управліннями та іншими виконавчими органами міської ради, постійними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, об’єднаннями громадян в межах та у спосіб, визначений чинним законодавством України.

6. Відповідальність Управління 

Управління несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань та функцій в порядку, визначеному законодавством України.

7. Заключні положення

7.1. Припинення діяльності Управління здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.2. При реорганізації і ліквідації Управління працівникам управління гарантується захист прав відповідно до трудового законодавства України.

7.3. Зміни та доповнення до цього положення вносяться в разі необхідності відповідно до рішень міської ради.

 

Секретар міської ради                                                                              Д.В. Ошурко


Контакти:

84313, вул. Б.Хмельницького, 8

Графік роботи:

понеділок-четвер — з 8.00 до 17.00,
п’ятниця — з 8.00 до 15.45,
перерва: з 12.00 до 12.45,
вихідний: субота, неділя